Hopp til innhold
Kronikk

Studenter er for internasjonalisering

Lik rett til utdanning er et konkurransefortrinn. Å true med skolepenger når studentene legger til rette for internasjonalisering er et feilspor.

13590854

Studentene har tatt et valg om å prioritere internasjonalisering, fordi det beriker og hever kvaliteten i studiene. Det er et mål sittende regjeringen også har satt seg.

Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix

Den siste tiden har vi lest at en stor andel av studentboligene går til internasjonale studenter, eller utlendinger, som noen kaller dem. Under Dagsnytt 18 den 28.10. brukte Henrik Asheim (H) og Ola Borten Moe (Sp) debatten som en anledning til å kreve innføring av skolepenger for internasjonale studenter.

La oss først være tydelig på at studentene selv har betalt for størsteparten av studentboligene. Når Stortinget bevilger penger til bygging av studentboliger bidrar de med under 40 prosent av kostnaden. Resten er det studentene selv som står for, gjennom semesteravgift og husleie til samskipnadene.

Studentene prioriterer internasjonalisering

Det er studentene selv som bestemmer reglene for tildeling av studentboliger, blant annet ved at de har flertall i studentsamskipnadens styre. Det foreligger ikke en konspirasjon for å lure politikere og skattebetaler.

Studentene har tatt et valg om å prioritere internasjonalisering, fordi det beriker og hever kvaliteten i studiene. Det er et mål sittende regjeringen også har satt seg. Derfor er det underlig at Asheim, en representant for regjeringen, benytter anledningen til å ta nok en omkamp om skolepenger for internasjonale studenter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ved flere anledninger påpekt viktigheten ved internasjonalisering og i høst var han også i Brasil for å fremme utdanningssamarbeid.

Studentene fra Brasil får ikke oppholdstillatelse i Norge uten å kunne dokumentere at de har et sted å bo.

Studentene fra Brasil får ikke oppholdstillatelse i Norge uten å kunne dokumentere at de har et sted å bo. Fremfor å bruke anledningen til å igjen utfordre gratisprinsippet burde Høyre, ved Asheim, heller rose norske studenter for å ta ansvar som bidrar til å møte regjeringens ambisjoner. Å skulle true med skolepenger når studentene legger til rette for internasjonalisering er et feilspor.

Borten Moe hevder at dersom en «utlending» velger å studere i Norge fordi det er gratis, betyr det at denne studenten ikke har «den kvaliteten» vi ønsker oss. Det skal ikke være størrelsen på lommeboka, men ferdighetene som definerer hvem som er kvalifisert.

Lik rett til lik utdanning er et konkurransefortrinn

Norge skal være et attraktivt land å studere i, uavhengig av sosial bakgrunn. Vi mener lik rett til utdanning er et gode og konkurransefortrinn, ikke en åpning for «snyltere» og studenter med mindre edle motiver til å komme til Norge, slik Borten Moe insinuerer. Her er han i utakt med sektoren og heldigvis også med Stortinget.

Norge skal være et attraktivt land å studere i, uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi håper at han er i utakt med resten av Senterpartiet og at landsmøtet viser seg som forvaltere av et rausere og mer strategisk parti enn det Borten Moe gjør seg til talsperson for.

Det virker som Borten Moes problem først og fremst er at vi tilbyr gratis utdanning til alle, inkludert internasjonale studenter. La oss presisere at dersom skolepenger innføres vil andelen internasjonale studenter gå ned, det viser erfaringen fra vår nabo, Sverige. Det vil bety mindre internasjonalisering. Dette vil være et tap for Norge og for institusjonene, fagmiljøene, studentene, forskerne og for den kunnskapen og kontaktnettverket norsk næringsliv drar nytte av.

Avhengig av kontakt på tvers av landegrenser

Forskning i dagens samfunn avhenger av store internasjonale samarbeid. Vi må sette våre studenter og forskere i stand til å mestre denne virkeligheten. Vi lever i en globalisert verden, og er helt avhengig av kontakt mellom miljøer på tvers av landegrenser.

Dette er tredje gangen i inneværende stortingsperiode at gratisprinsippet angripes.

Vi vet også at skolepenger for internasjonale studenter er inngangen til skolepenger for alle, inklusiv norske studenter. Når Asheim inviterer Senterpartiet til å bruke et flertall med Frp til å innføre skolepenger for internasjonale studenter er det på tide å våkne opp. Dette er tredje gangen i inneværende stortingsperiode at gratisprinsippet angripes. Vi ber Senterpartiet si nei til denne invitasjonen og stå på lag med norske studenter og utdanningsinstitusjoner.

Følg debatten på Facebook og Twitter