Hopp til innhold
Replikk

Skremmende retorikk og faktiske feil

Utlendinger skyver ikke norske studenter ut av studentboligene, slik NRK hevder.

Containerhybel på Uis

«All utveksling vil stoppe opp dersom man ikke sikrer boliger for internasjonale studenter – inklusive for de norske som reiser ut,» skriver rektor ved Universitetet i Oslo. Illustrasjonsbildet viser studentboliger laget av containere i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det var både trist og skremmende å følge NRKs dekning av studentboliger til internasjonale studenter denne uken. Overskriften «Utlendinger tar studentboligene» minner mer om uttalelser man kunne forvente å finne i kommentarfeltene hos tabloidene – ikke i Norges største nyhetskanal. Er dette holdninger NRK ønsker å bidra til?

Vi lever i en tid der mange mennesker beveger seg på tvers av grenser. Uavhengig av om de som kommer til Norge flykter fra krig eller søker utdanning skal vi møte dem med respekt. Gratis utdanning og tilbud om bolig til internasjonale studenter er noe vi er stolte av og som vi vil kjempe for. Og glem ikke at de utvekslingsstudentene vi sender ut, selv er utlendinger i de landene de kommer til.

Retorikken fra NRK er uheldig. I tillegg inneholder saken faktiske feil.

Grovt uriktige påstander

NRK tar utgangspunkt i at alle studenter med utenlandsk bakgrunn har boliggaranti. Det er ikke riktig. Reglementet sier at utvekslingsstudenter og helgradsstudenter dekkes av boliggarantien, ikke alle utenlandske studenter. Høsten 2015 var det 4276 utenlandske studenter ved UiO. Av disse var det 1742 som var dekket av boliggarantien.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) opplyser at per 20. oktober er 39 prosent av dem som faktisk bor i boligene, internasjonale studenter. Det er altså ikke slik at de internasjonale studentene er i majoritet i SiOs boligmasse, slik NRK fremstiller det.

Vi ønsker oss enda flere utvekslingsstudenter!

Antallet internasjonale studenter er stabilt. Altså vil de nye studentboligene som bygges i årene som kommer, tilfalle norske studenter. NRK kommer dermed med grovt uriktige påstander når saken har tittelen «Utlendingene tar studentboligene», og videre påstår at utenlandske studenter skyver norske studenter ut av studentboligene.

Som rektor ved UiO vil jeg tilføye: Vi ønsker oss enda flere utvekslingsstudenter!

Bygg flere studentboliger

Utvekslingsstudenter og internasjonale studenter som tar en hel grad i Norge er viktige grupper for norske utdanningsinstitusjoner. De bidrar til internasjonale campus, de tilfører våre egne studenter og fagmiljøer nye perspektiver og ny innsikt, og de bidrar til å knytte kontakter til andre gode utdanningsinstitusjoner i utlandet. Utvekslingsstudenter til norske institusjoner gjør det mulig for norske studenter å reise på utveksling til utlandet fordi avtalene om utveksling gjerne er gjensidige. Ikke minst: Internasjonalisering og utveksling er avgjørende for å realisere de ambisjonene vi alle deler om å styrke kvaliteten på våre studier.

Å ha mange innkommende utvekslingsstudenter er viktig for institusjonene, forskerne, studentene og det norske samfunnet i stort. Kunnskapsinstitusjonene i Oslo-området og Oslo kommune har store ambisjoner om å styrke Oslos internasjonale posisjon som en attraktiv studie-, forsknings- og innovasjonsby. Dersom vi vil rekruttere gode internasjonale studenter, er det rimelig å forvente at man har et boligtilbud til dem i en by som ellers har et høyt kostnadsnivå. All utveksling vil stoppe opp dersom man ikke sikrer boliger for internasjonale studenter – inklusive for de norske som reiser ut.

Istedenfor å skape konflikt der det ikke er grunnlag for det, burde NRK høre på Norsk Studentorganisasjons leder, Marianne Andenæs: Bygg flere studentboliger, ikke fjern de gode ordningene!

Følg debatten: Twitter og Facebook