Kronikk

Stans oljeletinga!

Unge Høyre gir moderpartiet et strøk med grønn pensel, men olja nevnes ikke med et ord. Den tausheten er et svik mot den oppvoksende generasjon.

Nordsjøen

Den norske oljeøkonomien vakler på ett bein, og all fagkompetanse er sentrert om én næring, som snart er historie. Fremtiden vår ligger andre steder, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser en oljeplattform i Nordsjøen.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Nylig publiserte SSB tall som viser at norske utslipp fortsetter å øke. Aller størst var økningen i olje- og gassindustrien, der utslippene i fjor gikk opp med 200 000 tonn. Skal vi drive en klimapolitikk som virkelig monner, må vi i Norge redusere antall tonn CO2 vi slipper ut i atmosfæren drastisk. Gjør vi ikke det, fraskriver vi oss ansvaret for å bevare livsgrunnlaget til våre barn og barnebarn.

Et stort svik

En undersøkelse energiogklima.no har gjort blant norske elever, viser at hele 59 prosent mener at Norge av klimahensyn bør trappe ned oljevirksomheten. Ungdommen er klar for fornybarskiftet, men viljen bremses av fastgrodde politikere. Unge Høyre, som har større mulighet til å påvirke regjeringa enn de fleste av oss, er også tause om olja. Det er et stort svik mot den oppvoksende generasjon.

Ungdommen er klar for fornybarskiftet, men viljen bremses av fastgrodde politikere.

På Høyres landsmøte denne våren fikk Unge Høyre gjennom noen tiltak som vil bidra til å redusere utslipp dersom de blir gjennomført. De har kanskje klart å gi Høyre et strøk med den grønne penselen, men de er langt fra å male en fremtidsvisjon for et bærekraftig Norge. Deres troverdighet i klimapolitikken består ikke syretesten – vår største utslippskilde, olja, nevnes ikke.

LES OGSÅ: Trapper opp med flere aksjoner i nordområdene

Unge Høyre har fått moderpartiet sitt med på «at samfunnsøkonomiske analyser for offentlige investeringer skal ta høyde for en karbonpris tilsvarende det togradersmålet legger opp til». Hva vil en slik analyse bety for nye oljefunn? Investeringer i åpning av nye felt er langsiktige. Det nye monsterfeltet Johan Sverdrup har en produksjonshorisont forbi 2050 – altså forbi det punktet der samfunnet må ha blitt karbonfritt.

LES OGSÅ: Gigantfunnet blir enda større

De unge må ta støyten

Det hjelper ikke å ha målsettinger om å utfase oljefyring og skrive fine ord om samfunnsøkonomiske analyser, når en samtidig glatt overser både gigantutslippene oljeindustrien står for, og hvordan næringa systematisk renser utdanningsinstitusjonene for realfaglig kompetanse. I dag loser oljeindustrien ungdom fra ungdomsskolen til realfagslinja på videregående, videre til oljefag på NTNU og så ut rett ut i jobb i oljenæringa. Den norske oljeøkonomien vakler på ett bein, og all fagkompetanse er sentrert om én næring, som snart er historie.

Er ikke stabilitet et viktig konservativt ideal, Unge Høyre?

En økonomisk kjempeutfordring er i ferd med å manifestere seg for oss som skal ta over dette landet. Under de rødgrønne ble investeringene i olja tredoblet til over 200 milliarder kroner, og dagens regjering gjør alt den kan for å opprettholde dette investeringsnivået. Alle snakker om å redusere oljeavhengigheten, men dette er realiteten. I stedet for en planlagt nedtrapping, er det vi unge som må ta støyten når endringen kommer brått. Er ikke stabilitet et viktig konservativt ideal, Unge Høyre?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter

Dårlig nytt for norsk økonomi

Den ensidige subsidieringa av oljenæringa, svekker fastlandsindustrien sin konkurransekraft. I tillegg sentreres norsk økonomi rundt én enkelt industri som er svært sårbar i det øyeblikket etterspørselen synker. Det kommer den til å gjøre før eller siden enten som konsekvens av en ny klimaavtale, en ambisiøs europeisk klimapolitikk eller begge deler.

Oljenæringa gjør oss ensrettet og veldig lite omstillingsdyktige, det er dårlig nytt for norsk økonomi. Dette resonnementet er for øvrig ikke ytterliggående miljøpolitikk. Økonomer som Harald Magnus Andreassen og Jens Ulltveit Moe har pekt på nøyaktig de samme utfordringene.

LES OGSÅ: – Ikke nok olje rundt Castberg

Oljeutfasing er uunngåelig

Det er i et framtidsperspektiv direkte økonomisk uansvarlig å ikke begynne omlegginga til fornybarsamfunnet. Oljeutfasing er et uunngåelig ledd i denne prosessen.

Så kjære Unge Høyre: Går dere inn for en grønn fremtid?

I det samme perspektivet er det hårreisende at unge mennesker loves en fremtid i en industri vi vet har en utløpsdato. Fremtida vår ligger andre steder. Vi skal jobbe i fornybar industri, i landbruket, i transportsektoren, i tjenestesektoren og i næringer vi ennå ikke har hørt om.Vi trenger både de kloke hodene og de flittige hendene, og vi trenger de helt andre steder enn i oljenæringa.

Så kjære Unge Høyre, går dere inn for en grønn fremtid og støtter stans i leteaktiviteten på norsk sokkel, eller vil dere at norsk ungdom skal fortapes til å forbli svarte på hendene i all fremtid?