Replikk

Slutt med bortforklaringer!

Saudi-Arabias ambassadør sier han ønsker faktabasert kritikk fra venner velkommen. Vi kan gi ham en lang liste over dokumenterte brudd på menneskerettighetene.

Amnesty demonstrerer til støtte for Raif Badawi

Amnesty kan dokumentere at Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene, skriver kronikkforfatterne. På bildet demonstrerer Amnesty og generalsekretær John Peder Egenæs til støtte for bloggeren Raif Badawi, som er dømt til ti års fengsel og 1000 piskeslag.

Foto: Amnesty

Denne replikken er et svar på kronikken «Vi er ikke ekstremister», skrevet av den saudiarabiske ambassadøren i Norge, Esam Abid Althagafi.

Det er befriende å lese at Saudi-Arabias ambassadør innrømmer at det er utfordringer knyttet til menneskerettighetene i hans land, selv om han ikke spesifiserer hva han mener med dette. Derimot skriver han at menneskerettighetene står sterkt i Saudi-Arabia. La oss derfor oppfordre Althagafi til å utdype hva han mener er menneskerettslige styrker og utfordringer i Saudi-Arabia.

LES OGSÅ: Dilemmaet Saudi-Arabia.

Omfattende krenkelser

Amnestys kan dokumentere at Saudi-Arabia bryter de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som ambassadøren stadfester at Saudi-Arabia har ratifisert. Amnesty finner omfattende krenkelser når det gjelder ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet, retten til liv, forbudet mot tortur, kravet om rettferdige retterganger, forbudet mot vilkårlige fengslinger, forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff, og ikke minst, forbudet mot diskriminering basert på kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller seksuell orientering.

Tortur er forbudt uansett om det er en muslim, sikh eller buddhist som utfører den.

John Peder Egenæs og Ina Tin

Dette er ikke en uttømmende liste, dessverre, og vi inviterer herved ambassadør Althagafi til å kommentere hva hans land vil gjøre for å stanse de omfattende bruddene på de konvensjonene som landet har sluttet seg til.

Islams prinsipper

Dessverre kan det se ut som om Althagafi forsøker å dekke over landets menneskerettslige krenkelser ved følgende formulering: «Disse konvensjonene må således ikke stride med islams prinsipper».

Et slikt forbehold på vegne av «islam», deles definitivt ikke av alle muslimske stater, selv om han pretenderer å tale på vegne av verdens 1,6 milliarder muslimer. Det ambassadøren forsøker å gjøre, er å relativisere FNs menneskerettighetskonvensjoner til en saudiarabisk, wahhabittisk tolkning av islamsk rettslære. Det kan han ikke.

Konvensjonene formulerer hvilket ansvar enhver stat har for å respektere alle individers menneskerettigheter, uavhengig av religiøs tro og politisk overbevisning. Tortur er forbudt uansett om det er en muslim, sikh eller buddhist som utfører den. Ytringsfrihet gjelder likt for jøder, muslimer og ikke-troende.

LES OGSÅ: Bloggeren som avdekket Saudi-Arabias sanne ansikt.

Althagafi misforstår

Ambassadøren gjør et poeng av at Saudi-Arabia er medlem av FNs menneskerettighetsråd, men understreker samtidig at venner må respektere hverandres interne anliggender. Han mener hvert enkelt land bør fokusere på å skape forbedringer i eget land.

Her kan det nesten se ut som om Althagafi ikke har forstått hva som er oppgaven til menneskerettighetsrådet. Det er jo nettopp en arena for gjennomgang av de ulike statenes etterlevelse av menneskerettighetene. Hele hensikten med rådet er å hjelpe hverandre til økt respekt for menneskerettighetene gjennom å kommentere, det vil si rose der det er på sin plass og kritisere der det er nødvendig, situasjonen for menneskerettighetene i hver enkelt stat.

Althagafi understreker at Saudi-Arabia kjemper en kamp mot terror, både hjemme og ute. Det er menneskerettslig sett svært kritiske sider ved denne kampen.

John Peder Egenæs og Ina Tin

Hvis Saudi-Arabia ikke vil forholde seg til menneskerettighetene i andre stater fordi man betrakter det som «indre anliggender», er det vanskelig å se at de kan spille en fornuftig rolle i rådet.

Halshugginger og pisking

Althagafi understreker at Saudi-Arabia kjemper en kamp mot terror, både hjemme og ute. Det er menneskerettslig sett svært kritiske sider ved denne kampen. Norge deltar i kampen mot terrorgruppa IS i allianse med Saudi-Arabia til tross for at både IS og Saudi-Arabia utfører henrettelser i form av offentlige halshugginger og benytter seg av pisking og amputasjoner som straffemetoder. Det er grusom, umenneskelig og nedverdigende straff, forbudt ifølge menneskerettighetskonvensjoner.

Det er også et dilemma for Norge at vår alliansepartner Saudi-Arabia bruker antiterrorlover til å kneble egne borgeres ytrings- og forsamlingsfrihet. Det er nemlig det som i økende omfang skjer i Saudi-Arabia nå, slik Amnestys dokumentasjon av forfølgelsen av en rekke bloggere og menneskerettighetsaktivister i landet viser.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook og NRKYtring på Twitter.