Hopp til innhold
Kronikk

Slik kan du få fortjent applaus, statsminister

Erna Solberg mener at Norge oppnår mer med å holde seg inne med Kinas myndigheter enn ved å kritisere dem. Men har hun noen resultater å vise til?

MUTIANYU, KINA 20170410. Statsminister Erna Solberg avsluttet Kina-besøket med å møte president Xi Jinping

Lite tyder på at norske myndigheter oppnår større effekt med dialog med Kina, enn ved å åpent påpeke brudd på menneskerettighetene, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra april 2017, da Solberg møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing.

Foto: Heiko Junge / NTB

I forbindelse med NRK-serien Rex-faktor sier Erna Solberg i et intervju på nrk.no om Norges forhold til Kina: Er vi mest opptatt av å ha effekt for det vi gjør, eller er vi mest opptatt av å få applaus?

Så enkelt er det ikke. Og skryt i mediene bør selvsagt ikke være den eneste motivasjonen for at en norsk statsminister skal stå opp for de grunnleggende menneskerettighetene som samfunnet vårt er tuftet på.

Norske myndigheter har i en årrekke hevdet at de oppnår mer ved å ha dialog med kinesiske myndigheter – bak lukkede dører – enn å åpent kritisere Beijing-myndighetene for overgrep mot egen befolkning.

Det er imidlertid lite som tyder på at denne stille dialogen har hatt stor effekt.

Tvert imot.

Vi ber om at norske myndigheter på en langt tydeligere måte står opp for de verdiene vi anser som helt fundamentale i vårt samfunn.

Siden Xi Jinping overtok makten i 2012 har menneskerettighetssituasjonen i Kina utviklet seg i en urovekkende negativ retning.

Dette har akselerert etter at Norge signerte normaliseringsavtalen med Kina i 2016.

I Vest-Kina har millioner av uigurer blitt masseinternert i konsentrasjonsleirer og frarøvet egen kultur. Det siste året er det kommet rapporter om tvangssterilisering og systematisk voldtekt i disse leirene.

I Tibet blir folk fratatt retten til å ytre seg på eget språk, å utøve sin religion eller å bevege seg fritt. Beijing-myndighetene er livredde for at folkets lojalitet skal ligge andre steder enn hos dem.

Det er det samme som vi også har vært vitne til i Hongkong det siste året. I fjor innførte Beijing en ny sikkerhetslov som forbyr oppvigleri, løsrivelse, terrorisme og undergraving av myndighetene.

Med den nye loven risikerer borgere i Hongkong å bli fengslet på livstid for å ytre seg kritisk til myndighetene.

I forrige uke ble det tatt ut tiltale mot 47 tidligere opposisjonspolitikere og aktivister for å undergrave de sentrale myndighetene. Deres forbrytelse? Å drive valgkamp.

Fredag 11. mars vedtok den kinesiske folkekongressen å endre valgordning i Hongkong.

Den nye loven krever at kandidater til Hongkongs lovgivende forsamling skal være «patriotiske». I praksis betyr det at man må være forhåndsgodkjent av Beijing-myndighetene for å kunne stille til valg i Hongkong.

I Hongkong er demokratiske valg blitt avskaffet med et pennestrøk.

I år er det stortingsvalg i Norge. I Hongkong er demokratiske valg blitt avskaffet med et pennestrøk.

Norsk PEN ber den norske regjeringen om å vise solidaritet med sine demokratiske kollegaer og medmennesker i Hongkong.

Vi ber også om at norske myndigheter, på en langt tydeligere måte, står opp for de verdiene vi anser som helt fundamentale i vårt samfunn – verdier som demokrati og ytringsfrihet.

Det er lite som tyder på at denne stille dialogen har hatt stor effekt.

Solberg hevder at norske myndigheter oppnår større effekt med dialog bak lukkede dører enn ved å åpent påpeke brudd på internasjonale avtaler og menneskerettighetskonvensjoner.

Da må hun også kunne vise til konkrete resultater etter alle disse årene.

Dersom hun kan det, skal hun få velfortjent applaus.