NRK Meny
Kronikk

Sandbergs skruppelløse tiltak

Frps nestleder Per Sandberg har foreslått åtte tiltak for å bekjempe radikalisering. Noen av dem vil fungere mot sin hensikt og skape mer radikalisering.

Per Sandberg

«Frps ensidige hamring på islam som en trussel, bidrar både til å polarisere sårbar muslimsk ungdom, og til å oppildne høyreekstremister», skriver lederen i Antirasistisk Senter.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Dette er Sandbergs forslag i kronikken på NRK Ytring, ett for ett:

«Foreta en ideologisk kartlegging av moskeer. De som fremmer klassisk islamsk lov, sharia, som underordning av kvinner og dødsstraff for homofile, eller fremmer hat mot jøder, skal miste statstilskudd som religiøse trossamfunn. Slike moskeer er mer juridiske, og dermed politiske, enn teologiske. Koranskoler for barn og unge, underlagt disse moskeene må stenges.»

Tankepoliti

Dette tiltaket baserer seg på en grov mistenkeliggjøring av troende muslimer generelt. En generell kartlegging av moskeer innebærer et tankepoliti, eller for den saks skyld moralpoliti, som ikke hører hjemme i et fritt og åpent demokrati. Her lukter det sovjetmodell fra Frp.

Over store deler av Europa er høyreekstremisme stadig en langt mer alvorlig trussel enn islamsk ekstremisme.

Rune Berglund Steen, leder Antirasistisk Senter

Derimot bør man kunne revurdere støtten til spesifikke religiøse institusjoner hvis det finnes konkret informasjon om aktiv forkynnelse av menneskerettsstridige holdninger, som forsvar for steining eller spredning av jødehat. Mennesker som motarbeider andre menneskers grunnleggende menneskerettigheter, kan ikke uten videre påberope seg ytringsfrihet eller religionsfrihet.

Hvis så ekstreme holdninger helt klart er representative for en religiøs institusjon, uansett hvilken trosretning det er snakk om, bør det medføre tap av økonomisk støtte. Eksakt det samme må i så fall gjelde partier og organisasjoner som sprer hat mot muslimer. Tanken om at dette skulle skje med utgangspunkt i en heksejakt spesifikt mot muslimske institusjoner, er derimot udemokratisk og helt forkastelig.

Frp oppildner høyreekstremister

Sandberg skriver: «Demokratibygging og felles verdigrunnlag må på dagsorden for alle generasjoner. Vi så det på 1930- og 1970-tallet. Da gikk helt avgjørende demokratiske verdier og prinsipp i glemmeboken blant mange unge og intellektuelle. Den gang var det nazismen, og senere kommunismen og marxismen, som var en trussel. I dag og i tiden som kommer er det religiøs fanatisme som seiler opp som den nye faren, krefter som vil at religion skal stå over politikk, og dermed over demokratiet."»

Det er høyreekstremt hat, motivert av islamofobisk tankegods, som har lagt regjeringskvartalet vårt øde og utryddet store deler av en politisk sommerleir for ungdom. Over store deler av Europa er høyreekstremisme stadig en langt mer alvorlig trussel enn islamsk ekstremisme. Begge truslene må håndteres, men begge håndteres svært dårlig av et regjeringsparti som kun synes opptatt av den ene. Frps stadige, ensidige hamring på islam som en trussel, bidrar både til å polarisere sårbar muslimsk ungdom, og til å oppildne høyreekstremister.

Å ramme flyktningbarn ved å ta oppholdstillatelsen både fra dem og resten av familien, er et godt eksempel på slik hodeløs, uansvarlig høyttenkning.

Rune Berglund Steen, leder Antirasistisk Senter

Hodeløs høyttenkning

Sandberg skriver: «Vi må sikre at barn og unge får en sterkere norsk identitet og god nasjonalfølelse. Vi må sikre at de får sin oppvekst i Norge, og ikke eksempelvis på koranskoler i foreldrenes opprinnelsesland, ved blant annet å revurdere oppholdsgrunnlaget til personer med asyl- eller flyktningbakgrunn som sender barna sine tilbake til opprinnelseslandet for lengre perioder.»

Vi er helt og fullt enige med første del. En god start vil være at Frp slutter å bedrive uansvarlig høyttenkning ut fra egne fordommer. Å ramme flyktningbarn ved å ta oppholdstillatelsen både fra dem og resten av familien, er et godt eksempel på slik hodeløs, uansvarlig høyttenkning.

Muslimer har plikt til å be regelmessig

«Vi må avvise bønnerom og organisert bønn på skolens område, da dette gir de bokstavtro makt.»

Dette baserer seg igjen på en generell mistenkeliggjøring av islam og muslimer, og dels av religiøs tro som sådan. Mens kristne ber etter et løsere mønster, er det en grunnleggende religiøs plikt for muslimer å be regelmessig. Forbyr man dette, forbyr man alminnelig og som oftest helt uskyldig religionsutøvelse. At et slikt forbud vil være polariserende, og at det kan brukes av radikale aktører som et tegn på at det norske samfunnet er imot muslimer, er åpenbart. Det gylne middelveien er moderat tilrettelegging, med bønnerom hvor det er et særlig behov for det.

LES OGSÅ: – Sandberg bør slutte å lytte til terroristene for å forstå islam

Derimot må skoler selvsagt ha adgang til å utestenge reaksjonære grupper som direkte motarbeider skolens verdier eller andre elevers grunnleggende menneskeretter, med reaksjonære Islam Net som et aktuelt eksempel.

Forbud mot noe som ikke er skadelig

Sandberg skriver: «Vi må frigjøre jentene fra slørpress i skolen, som skaper oss- og dem-holdninger, og som skiller de «ærbare» fra de «urene».»

Hijaben er ikke et tegn på for eksempel en framtid innenfor husets fire vegger, slik stereotypien tilsier.

Rune Berglund Steen, leder Antirasistisk senter

Forslaget er uklart, men det er naturlig å tolke det som et ønske om forbud mot hijab i skolen. Ingen bør presses til å gå med hijab. Et forbud mot hijab er imidlertid et forbud mot noe som i seg selv ikke er skadelig. Svært mange som går med hijab er godt integrerte norske samfunnsborgere. Hijaben er ikke et tegn på for eksempel en framtid innenfor husets fire vegger, slik stereotypien tilsier. Tvert om er det ingen mangel på kvinner i hijab som er i både utdannelse og arbeid. Hvis hensikten med tiltaket er å minske polarisering, er sannsynligheten for å lykkes usedvanlig dårlig. Tvert om vil et slikt forbud trolig ha en (sterkt) polariserende effekt, og kan utvilsomt også brukes av radikale aktører som et "bevis" på at det norske samfunnet er undertrykkende.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter.

Frp og Saudi-Arabia

Sandberg skriver: «Vi må bekjempe Saudi-Arabia og andre islamske diktatur fra å spre sine islamtolkninger i Norge og Europa. Pengestrømmer fra de samme må også stoppes.»

Frp har tvert om opptrådt som en spydspiss for å styrke relasjonene med dette reaksjonære diktaturet.

Rune Berglund Steen, leder Antirasistisk Senter

Vi er langt på vei enige. Det er problematisk hvis andre land forsøker å bygge opp institusjoner i Norge som er ment å påvirke det norske samfunnet, og spesielt i reaksjonær retning. Det betyr ikke at man automatisk kan nekte all slik støtte fra visse land; det bør foreligge konkret informasjon om det enkelte tilfellet. Hvis man ikke skal gjøre seg skyldig i hykleri, trenger imidlertid også regjeringen å distansere seg fra land som Saudi-Arabia, eksempelvis hva gjelder økonomisk samarbeid. Der har Frp tvert om opptrådt som en spydspiss for å styrke relasjonene med dette reaksjonære diktaturet.

Enige med Frp

Sandberg skriver: «Vi må møte såkalte hatpredikanter i ulike opptredener på utdanningsinstitusjonene våre. Slik gis de legitimitet overfor unge.»

Her er vi helt og fullt enige. Hatpredikanter må utfordres. Frp har gjort det forbilledlig klart at de ikke er de rette til å gjøre jobben. Det er lite som hjelper hatpredikantene så mye som Frps grovkornede retorikk mot muslimer. Når slik retorikk nå kommer fra et regjeringsparti, gjør Frp det mye lettere for hatpredikantene å overbevise ungdom i faresonen for å bli radikalisert om at det norske samfunnet er imot muslimer.

For å overvåke?

Sandberg skriver: «Vi må vurdere, eventuelt kreve, forkynnelse på norsk i moskeene.»

Et eventuelt forbud mot bruk av andre språk enn norsk, er grovt inngripende på et vis som er helt fremmed for det norske demokratiet. Her til lands opererer vi simpelthen ikke med forbud mot visse språk. Dette kan minne om språkpolitikken som man benyttet overfor samer, hvor samisk var forbudt både under gudstjenester og på skolen. I dette tilfellet har ikke Sandberg begrunnet forslaget, men ut fra konteksten framstår det som at hensikten er å legge bedre til rette for overvåkning. Det er eventuelt et meget problematisk grunnlag for et så udemokratisk forbud som dette.