Rentedop med bivirkninger

Vi importerer lave renter fra utlandet. Det som er ment som stimuli for gjeldstyngede land, får en kraftfull virkning i Norge, skriver Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK.

Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte Norges Banks rapport på rentemøte denne uken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kommentarvignett ytring RIKTIG

Norges Bank har vedtatt at styringsrenten fortsatt skal være på 1,5 prosent. Det rekordlave rentenivået skal fortsette. For om lag et år siden klaget bankene over at det var dyrt å låne penger. Norges Bank hadde kanskje dette i tankene når de satte renten ned den gangen. Ifølge tradisjonell makroøkonomisk tankegang skulle de på denne måten kunne bidra til billigere innlån.

Dessuten ville det jo bidra til at kronen ikke skulle bli for dyr. Det kunne jo ramme vår eksporterende industri. Lave renter hos Norges Bank kunne på den måten løse to problemer på samme tid.

Lønnsomme boligkunder

Den lave styringsrenten har bidratt til at det ble billigere for bankene å låne penger. Tanken fra Norges Banks side var kanskje at bankenes billige innlån skulle lånes til de mange norske bedriftene som kunne trenge lån for å bygge seg videre opp for fremtiden.

Men det var ikke norske bedrifter Norges største bank, DNB, skulle satse mest på. De ville heller prioritere sine lønnsomme boligkunder.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Men det var ikke norske bedrifter Norges største bank, DNB, skulle satse mest på. De ville heller prioritere sine lønnsomme boligkunder. Det er lett å skaffe seg innlån til denne kundegruppen. Dette gjorde innlånene billige samtidig som rentemarginen var god. DNB, banken hvor staten selv var den største aksjonæren, var så fornøyd med de lønnsomme boligkundene at de rett og slett slo fast at det var disse kundene som skulle være bankens første prioritet. Dette har bidratt til strålende resultater for banken. De ble offentliggjort nylig.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Setter på bremsene

Den sterke norske realøkonomien og landets finansielle stabilitet bidrar til billige innlån for bankene. Dessuten kunne DNB kunne også nyttiggjøre seg pengedrysset fra den europeiske sentralbanken. Det var mye penger til superlav rente.

Finanstilsynet engster seg for at gjelden i husholdningene skal bli for stor.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

LES: Bankene bør sette ned renta nå

Det er store summer som nå finner veien til det norske boligmarkedet. Finanstilsynet har forsøkt å bremse litt på farten. Tilsynet engster seg for at gjelden i husholdningene skal bli for stor. Banknæringen i Norge har ikke likt dette kravet, men det har ført til at flere mennesker sparer mer penger. Kravet om 15 prosent egenkapital fra Finanstilsynet og profesjonell markedsføring med hjelp fra George Clooney har bidratt til en kraftig økning av bankinnskuddene. De som nå ønsker seg inn i boligmarkedet har forstått at man må spare for å kunne låne.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Kraftfullt dop

Vi importerer ikke bare billige varer fra utlandet, vi importerer også lave renter. Vi kan ikke annet enn å henge med. Dårlige tider gir ofte lave renter. Det som er ment som stimulerende tiltak i gjeldstyngede land, blir som kraftfullt dop i den norske økonomien.

Problemet med dopet i økonomien er ikke at det er ulovlig. Før eiendoms-kollapset i USA er det velkjent at rentene var holdt for lavt for lenge. I går varslet Norges Bank at boliglånene i Norge kunne komme til å bli ennå lavere.

Den særegne høykonjunkturen i Norge går mot et klimaks.

Steinar Mediaas, økonomikommentator i NRK

Det er slik det blir når alt henger sammen med alt. Rentebeslutningen fra Norges Bank er et signal om at banken holder seg til samme kurs som før. Noen vil kalle det stø kurs. Stø kurs med høy stemning. Den særegne høykonjunkturen i Norge går mot et klimaks. Alle er enige om at boligprisene i Norge ikke kan stige raskere enn lønninger også de neste 20 årene. Selv med fortsatt lave styringsrenter fra Norges Bank.