Hopp til innhold
Kronikk

Prideparade, sex og samlivsanarki

Idealet om et grenseløst seksuelt mangfold kan ødelegge både mennesker og samfunn, mener kronikkforfatteren.

Statsminister Erna Solberg

Vi er mange som er skuffet over at statsministeren støtter og legitimerer den radikale kjønnsideologien til arrangøren av Stavanger på skeivå, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Kjartan Ovesen

Kjære Erna Solberg!

Det var med overraskelse jeg hørte at du kommer til å gå foran i Prideparaden i Stavanger lørdag 8. september, og at du skal holde hovedappellen. Du får sikkert mye takk og ros på arrangementet. Men rundt om i Norge er vi mange som er skuffet over at du ved din deltakelse ukritisk støtter og legitimerer den radikale kjønnsideologien til arrangøren av Stavanger på skeivå: «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».

Pride-ideologien inneholder svært problematiske elementer.

Det er flott at du ønsker å løfte fram positive verdier for enkeltpersoner og samfunn, men jeg lurer på om du overser at Pride-ideologien inneholder svært problematiske elementer som de fleste forbigår i taushet.

Frihet til hva?

Slagordet «Frihet til å elske hvem man vil» er blitt sentralt i Foreningen FRIs retorikk. Hva vil det si å elske i Pride-sammenheng? Det kan selvsagt bety trofast og ansvarlig kjærlighet, men det kan i like høy grad forstås som frihet til å «elske med» hvem man vil, altså ha sex med hvem man vil. FRIs Politiske plattform formulerer det slik: «FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positivt.» Når de sier «alle former», så mener de alle former.

Jeg tror ikke dette er en type frihet norske ungdommer og voksne har godt av å leve etter.

Et grunnleggende element i Foreningen FRIs budskap er frihet til å ha sex med hvem man vil (også tilfeldige og ukjente personer), med hvor mange man vil (gruppesex og polyamorøse forhold) og hvor man vil (f.eks. på en sexklubb). Eksempler på dette finner man bl.a. i boka «Sexguide for homser». Den ble utgitt for noen år siden, tilrettelagt for norske forhold av lederen i Foreningen FRI (den gang LLH) i samarbeid med Helseutvalget for homofile. Budskapet er klart: Grenseløs sex i alle varianter er sunt og spennende. Jeg tror ikke dette er en type frihet norske ungdommer og voksne har godt av å leve etter.

Mangfold eller kaos

Et vanlig honnørord i dag er mangfold. I den radikale kjønnsideologien opererer man med flere dusin kjønnsuttrykk, kjønnsidentiteter, kjønn og seksuelle orienteringer. Foreningen FRI presenterer 18 sidestilte «normalvarianter» på en info-plakat, men internasjonalt finnes det nå rundt 70.

Mangfoldet i Foreningen FRI inkluderer også polygami og polyamorøse forhold. «Vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har,» har lederen av FRI uttalt i media.

Rammer og strukturer, forventninger og trygghet er på vei ut – helt fra barnehagen.

Kjønnsforståelse i fri flyt

Også kjønnsmangfold er et honnørord i Foreningen FRI, slik det fulle navnet deres viser. «Det finnes et mangfold av kjønn,» heter det i FRIs politiske plattform.

Med en kjønnsforståelse i fri flyt blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt livsprosjekt: Er jeg egentlig gutt eller jente, eller kanskje jeg er noe annet? Rammer og strukturer, forventninger og trygghet er på vei ut – helt fra barnehagen. En radikal etisk relativisme er i stedet opphøyd til ideal. Det anses som fordømmende og intolerant å mene at noe er bedre, mer naturlig, mer barnevennlig og mer bærekraftig enn andre varianter. Forskjellen på norm og unntak er opphevet. Alt flyter.

Psykiske problemer blant barn og unge vil kunne nå nye høyder.

Resultatet av en kjønnsforståelse basert på subjektive følelser kan lett bli usikkerhet og eksperimentering, kjønnsforvirring og identitetsproblemer hos tusenvis av barn og unge. De siste års økning i psykiske problemer blant barn og unge vil med den radikale kjønnsideologien kunne nå nye høyder.

Grunncellen

Store grupper i befolkningen mener at ekteskapet er en biologisk forankret skaperordning for mann og kvinne, og at mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. Denne relasjonen er samfunnets grunncelle. Verken mor eller far er overflødig.

Vi er enige med FNs Barnekonvensjon i at alle barn har rett til å «kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem» (Art 7.1).

Når jeg ønsker å ta min overbevisning på alvor, betyr det selvsagt ikke at jeg forakter, fordømmer eller hater dem som er uenig med meg. Tvert imot ønsker jeg alle seksuelle minoriteter alt godt. At jeg ikke alltid lykkes i å formidle dette, beklager jeg sterkt.

Statsministeren hyller en bevegelse som har normoppløsning som et av sine mest sentrale kjennetegn.

Personlig skjelner jeg klart mellom ideologier og personer. Selv om vi ideologisk og etisk kan være dypt uenige, ønsker jeg å møte seksuelle minoriteter med respekt og vennlighet, raushet og empati. Det er et ideal som jeg oppfordrer alle mine meningsfeller til å følge.

Framskritt eller anarki

Som politiker og statsminister synes det selvmotsigende å løfte fram og hylle en bevegelse som har normoppløsning som et av sine mest sentrale kjennetegn, og samtidig forvente sterke og sunne familier.

Et grenseløst seksuelt mangfold vil føre til et samlivsanarki.

Tror du vi får et bedre og mer stabilt samfunn, tryggere og mer varige relasjoner, og flere velfungerende og solide familier som et resultat av Foreningen FRI’s ideologi? Selv tror jeg at idealet om et grenseløst seksuelt mangfold heller vil føre til et samlivsanarki med store, negative konsekvenser for både individer og samfunn.

Uansett: Lykke til i oppgaven med å være statsminister for hele befolkningen!


Vennlig hilsen

Øivind Benestad