Kronikk

Pasienten først - ikke pengene!

Konsekvensen av Høyres helsepolitikk vil bli overbehandling, mangel på nødvendig prioritering, splitting av viktige fagmiljøer, fragmentering av og tap av ressurser for de offentlige sykehusene, skriver Thomas Breen.

Helsearbeidar
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Vi har en sterk og faglig god helsetjeneste i Norge. Vi har sykehus som leverer svært gode resultater. Sykehusene har gått fra middels til blant de beste på overlevelse innen viktige sykdomsgrupper de siste årene. De fleste som får behandling på sykehusene, er fornøyde.

Alt dette er bra. Og vi skal videre. Vi fortsetter å forbedre og fornye fellesskapets helsetjenester og vi skal gjøre det vi kan for å få korte ned ventetidene på behandling. Derfor lanserte også helseministeren for noen dager siden, ti tiltak for å styrke sykehusene.

LES OGSÅ: Slik vil Høyre kutte helsekøene

Vi har god tradisjon med samspill mellom offentlige sykehus og private aktører. Målet er å gi pasienten best mulig behandling. Pasientens beste handler om utredning og behandling. Men det handler også om at vi er trygge på at sykehusene holder mål, at de løser alle de viktige samfunnsoppgavene de har. Da må de være faglig robuste institusjoner, som også tar ansvar for forskning, utvikling, utdanning, opplæring og akuttberedskap.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Pasienten først

Selv om vi har et samarbeid med ideelle, frivillige og kommersielle aktører, er det helt nødvendig at den behandling som er finansiert av det offentlige, er underlagt de samme kriteriene for prioritering som selve den offentlige helsetjenesten.

Vi må ivareta helheten, og det handler om å se og tenke pasienten først, ikke pengene først. Derfor er det også slik at sykehusene, basert på prioritering gjort i tråd med nasjonale veiledere, hvert år kjøper tjenester til beste for pasienten fra private leverandører. Samlet sett utgjorde slike kjøp rundt 12 milliarder i 2012 – det tilsvarer rundt 10 prosent av sykehusenes budsjett. Dette fungerer bra.

Nei takk til sjekk

Men Høyre og Frp foreslår noe annet. De ønsker å øke bruken av private tilbud, ikke ved at det offentlige prioriterer og kjøper tjenester, men gjennom såkalt etterspørselsdrevet finansiering.

Det betyr at kommersielle aktører, uten avtale, kan selge så mange behandlinger de vil, så fremt pasientene har et behov, og der det offentlige skal stå klar til oppgjør ved kassa – med fellesskapets penger. Eller som Erna Solberg sa på NRK for noen dager siden: « Vi vil gi pasientene en sjekk fra staten, som vi kan ta med oss til et hvilket som helst sykehus!»

Penger rett i lomma, bestemme selv. Det høres forlokkende ut, men en slik løsning er ingen god idé – hverken for fellesskapet, for en likeverdig helsetjeneste, eller for pasienten. Jeg advarer mot den. Fellesskapet må styre ressursbruken. Pasienten må være trygg på at de ikke utsettes for overbehandling i et marked hvor det vil lønne seg for aktørene å behandle «alt».

Fare for overbehandling

Høyres modell, med private kommersielle sykehus med ubegrenset offentlig finansiering, vil medføre et voksende tilbud om utredning og behandling av ukompliserte lidelser. Det vil føre til overbehandling, og vil legge beslag på en større andel av sykehusbudsjettet, på bekostning av andre tjenester, som for eksempel behandling av kroniske lidelser, rus- og psykiatripasienter, og forskning.

Mange opplever nok at sykehusbudsjettene er stramme nok som de er. Det vil ikke hjelpe om kommersielle aktører også skulle få ubegrenset finansiering fra samme pott.

Høyres forslag svekker fagmiljøene

En annen konsekvens av Høyres og Frps forslag er at sterke og nødvendige fagmiljøer ved de store sykehusene svekkes, og at de offentlige sykehusene tappes for arbeidskraft når det kommersielle aktører kan friste med høyre lønn.

Akuttberedskap og opplæring av nye spesialister, studenter og lærlinger vil også bli svekket. Selve fundamentet for sykehusene vil bli rystet. Vi kan ikke ha det!

Fellesskapets sykehus har andre viktige samfunnsoppgaver, i tillegg til pasientbehandling: Forskning, beredskap, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende. Private kommersielle sykehus har ikke disse oppgavene.

Resultatet av Høyres og Frps forslag er også at de offentlige sykehusene tappes for ressurser uten å kunne påvirke tilbudet. Regionale forskjeller vil bli tydelige; de private sykehusene, gjerne eid av store multinasjonale og kommersielle konsern med adresse skatteparadis, vil stort sett bli etablert i de største byene.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Løsningen er sterk offentlig helsetjeneste

I motsetning til hva de selv sier, vil vi med Høyres og Frps modell få mer helsebyråkrati som skal godkjenne og kontrollere, som skal betale ut offentlige penger etter stykkpris til kommersielle aktører.

Samtidig flytter de ansvaret for å prioritere bort fra demokratiske organer og fagmiljøer, og over til såkalt ledig kapasitet i markedet.

For vår del er løsningen ikke å privatisere. Vi setter pasienten først, ikke pengene, slik Høyre gjør, selv om de sier noe annet.

Løsningen ligger i en sterk og faglig god offentlig helsetjeneste, med sykehus som leverer førsteklasses tjenester, og hele tiden med pasienten i sentrum, til beste for pasienten. Intet mindre.