Hopp til innhold
Replikk

På ville veier

Oslo er ikke en spillegal eks med kredittkort. Vi er ute etter et godt, ansvarlig og langvarig forhold.

orN60lan4wQ

Dersom samfunnsøkonomi hadde vært et avgjørende kriterium i norsk samferdselspolitikk hadde byene fått mer, skriver replikkforfatterne.

Foto: Stian Schløsser Møller / Samfoto

Ola Borten Moe og Tor Valdvik langer ut mot Norges storbyer i en kronikk på Ytring 8. april. I beste «Fuck Oslo»-stil hevder de at storbyene har en blankofullmakt på samferdselsmidler og at satsingen på storbyene gir ekstremt lite igjen for pengene.

Borten Moe og Valdvik er på ville veier i bakvendtland.

I storbyområdene bor hoveddelen av innbyggerne i Norge. Det er også her befolkningsveksten kommer de neste årene. Da er det sunn fornuft å investere i bedre kapasitet i kollektivtrafikken her.

Det er også helt avgjørende for å redusere klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt å kutte med 55 prosent innen 2030.

«Hvis Norge skal lykkes, må Oslo lykkes»

Oslo-regionen omfatter kommuner med 42 prosent av innbyggerne i Norge, men får en langt mindre andel av de statlige midlene som fordeles i Nasjonal transportplan enn dette.

Hvorfor er ikke statens tilskudd til samferdselstiltak i storbyene større?

Det er vel nærmest norsk tradisjon å bygge broer og veier som ikke kan forsvares ut fra hvor få som får nytte av dem. Men det gir en anledning for politikere som Borten Moe til å hevde at de bygger hele landet.

Dersom samfunnsøkonomi hadde vært et avgjørende kriterium i norsk samferdselspolitikk hadde byene fått mer. Den infrastrukturen som blir mest brukt er som regel også den mest lønnsomme.

I stedet blir statlig støtte på 500 millioner til å oppgradere Norges tredje største kollektivknutepunkt Majorstuen stasjon trukket tilbake av regjeringen, mens vi blir påtvunget en ombygging av Ring 1 med en prislapp på nærmere 5 milliarder.

«Oslobilistene har den høyeste bompengebelastningen i hele landet»

Hvis Norge skal lykkes, må Oslo lykkes. Det er ikke en motsetning mellom oss og resten av Norge, slik Ola Borten Moe og Tor Valdvik later til å tro.

Storbyer med mindre trafikkaos og effektive og miljøvennlige forbindelser til områdene rundt, gir grunnlag for lønnsomme og godt betalte arbeidsplasser i store deler av landet.

Borten Moe og Valdvik sammenlikner storbyenes pengebruk på samferdsel med å drikke en giftig cocktail og å sende eksen til Las Vegas med kredittkort. Hva de to kronikkforfatterne gjør eller ikke gjør med sine tidligere kjærester og sine kredittkort, vet ikke vi, men det hadde vært en fordel om de hadde brukt litt mindre tid på å finne på artige formuleringer og mer tid på faktasjekk.

Da hadde de kanskje også unngått den pinlige feilen med å bruke en flere år gammel aprilspøk om varmekabler i sykkelstiene som et skrekkeksempel på storbyenes overforbruk. Det er riktig nok ikke så lenge siden 1. april, men likevel.

«I beste «Fuck Oslo»-stil hevder de at storbyene har en blankofullmakt»

Ola Borten Moe er tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning. Han burde vite meget godt hvorfor det er så viktig med sannhet og faktaopplysninger i den politiske debatten. Å kaste ut villedende påstander skaper polarisering, mistillit og politikerforakt.

La oss nevne noen eksempler:

Borten Moe og Valdvik skriver: «Stortinget, fylkesting og kommuner må både ta tilbake styringen og ansvaret for enorme offentlige investeringer».

Fakta: Rammene for byvekstavtalen og for bompengenivået bestemmes av Stortinget, mens handlingsprogrammene vedtas av både fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo. Det er lite, om noe, som har en sterkere demokratisk forankring enn dette.

Borten Moe og Valdvik skriver:
«Det er bra med stor offentlig ressursbruk til veier, kollektivtrafikk og sykkelstier over hele landet. Men systemet må være effektivt og kostnadsbyrden må fordeles rettferdig».

Fakta: Gjennom lokale bompengepakker sørger vi for at pengene hentes inn lokalt, brukes lokalt, og prioriteres av lokale politikere. Dette er gode prinsipper som bidrar til en rettferdig og effektiv fordeling av inntekter og kostnader.

Borten Moe og Valdvik skriver:
«Brorparten av bompengene betales av folk som bor utenfor byene».

Fakta: Oslobilistene har den høyeste bompengebelastningen i hele landet. Etter Oslo er det høyest bompengebelastning i fylkene med de største byene: Rogaland, Trøndelag og Vestland. De som bor i Finnmark og Buskerud betalte minst i bompenger. I gjennomsnitt betalte Oslobilistene nesten fem ganger så mye i bompenger som en Finnmarksbilist.

Og til sist, til inntrykket forfatterne forsøker å skape, om at det sitter en gjeng høyt betalte mobilitetsbyråkrater i storbyene og bygger sykkelveier for skattepengene og bompengene til vanlige folk i distriktene, uten noen form for politisk styring.

Fakta: Av kommune- og fylkesskatten som innbyggerne i Oslo betalte i 2023 gikk 8,7 milliarder kroner som inntektsutjevning fra Oslo og til kommuner og fylkeskommuner til i resten av landet.

Fakta: Vi som bor i denne delen av landet er vant til å betale det meste selv over kommuneskatt og bompenger.

Fakta: I hele 2022 var det nesten 67 millioner reisende med tog i hele Norge til sammen.

Til sammenligning hadde T-banen i Oslo og Akershus over 10 millioner reisende bare i oktober 2023.

Fakta: Follobanen og Østfoldbanen har til sammen ca. 20.000 reisende per dag, ifølge Jernbanedirektoratet. Det er ca. halvparten av Oslos minst trafikkerte T-banelinje.

Det er med andre ord ingen grunn til å se på Oslo som en ansvarsløs ekskjæreste på vei til Las Vegas med kredittkortet. Tvert imot. Når Borten Moe og Valdvik beskriver Oslo som en eks, en forbindelse de har gjort seg ferdig med en gang for alle, og som de nok gjerne vil sende langt, langt vekk, men slett ikke gi noe som helst, aller minst penger – ser det helt annerledes ut for oss.

I vår verden er forholdet mellom Norge og Oslo langt fra avsluttet. Tvert imot er det en kjærlighetshistorie som bare fortsetter å utvikle seg, gjennom gode og onde tider.

Les også Storbyer med blankofullmakt

Trafikk og sykkelvei forbi Bryggen i Bergen.