Kronikk

På lag med idretten

Å tillate spillselskaper fra utlandet inn i Norge er både høyt spill og uansvarlig spillpolitikk.

Cathrine Larsåsen

Stavspranghopper Cathrine Larsåsen fikk kritikk fra idretten da hun inngikk en sponsoravtale med bettingselskapet Unibet nylig. Kulturminister Hadia Tajik mener at slike avtaler utfordrer finansieringsmodellen i norsk idrett.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

De siste ukene har vært preget av flere saker om idrettsutøvere som stiller opp for utenlandske spillselskaper. Disse selskapene er ikke tillatt i Norge og konkurrerer med Norsk Tipping. Idretten har sitt eget regelverk som de krever at deres utøvere følger og brudd på dette sanksjoneres av idretten selv. Det skal ikke Kulturdepartementet blande seg inn i.

Men generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, sier at utøvere bør tenke seg godt om «både en, to, tre, fire og fem ganger», før de utfordrer finansieringsmodellen i norsk idrett. Svekkes Norsk Tipping, svekkes også finansieringen av idretten. Her er vi på lag med idretten.

Gjennom 65 år har spillemidler gjennom Norsk Tipping bidratt til bygging av over 30.000 idrettsanlegg i hele landet. Spillemidler til anlegg er et viktig bidrag for de mange tusener barn som driver med på fridrett, fotball, turn og annen idrett. Og dette er med å legge grunnlaget for våre toppidrettsutøvere.

Det overordnede målet for norsk pengespillpolitikk er å sikre ansvarlighet, ikke penger.

Hadia Tajik, kulturminister (Ap)

Den norske modellen

Den norske modellen for idrett er helt spesiell. Verden rundt oss skjønner ikke helt hvordan et så lite land kan oppnå enorme resultater også innenfor toppidretten. Måten vi organiserer idretten på – også finansieringen – er med på å gi gode resultater både for bredde- og toppidrett. Nå trues modellen av forslag om å åpne for at private, kommersielle spillaktører også skal få tilby pengespill i det norske markedet. Det er vi i mot. Det er flere grunner til det:

  • Fare for spillproblemer: Flere spill som konkurrer om de samme spillerne vil fort gi mer aggressiv markedsføring. Det kan føre til at flere spillere får problemer.
  • Mindre kontroll: Med mange private aktører mister vi også muligheten til raskt å gripe inn dersom spill ser ut til å ha negative utslag på spillatferd. Med enerett for Norsk Tipping har vi full kontroll og kan stanse spill umiddelbart.
  • Mindre til formål: De landene som har innført en lisensordning har erfart at det blir mindre penger til formål. Når store summer går ut til premier og utbytte til eierne må det omsettes for voldsomme summer for å gi noe overskudd til gode formål.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Ansvarlighet, ikke penger

Det overordnede målet for norsk pengespillpolitikk er å sikre ansvarlighet, ikke penger. Spill skal være til glede, ikke noe som gir folk problemer. Derfor er vi opptatt av å ha et sterkt trygghetsregime rundt spillerne og offentlig kontroll med spillene. Det løser vi best gjennom et spillmonopol. Norsk Tipping er derfor gitt eneretten til å forvalte og drive de største pengespillene i Norge. Det er også dette ansvarlighetsregimet som gjør at vi kan forsvare at vi finansierer viktige formål som idrett, kultur og frivillighet med spillinntekter.

Vår strategi er å gjøre det vanskelig å velge utrygge spill uten tillatelse og lett å velge trygge spill via Norsk Tipping.

Hadia Tajik, kulturminister (Ap)

Vår erfaring med private aktører på gevinstautomatmarkedet er at jakten på overskudd fører til at aktørene utfordrer de til enhver tid gjeldende regler. Vi frykter mer konkurranse og aggressiv markedsføring, som igjen kan føre til mer spillproblemer. Vi ryddet opp i gevinstautomatmarkedet på 2000-tallet, og vi ønsker oss ikke tilbake til en lignende situasjon.

Mindre inntekter til formål

Det er også en forskjell på et selskap som har ansvarlighet som mål og overskudd til gode formål som bonus, som Norsk Tipping, og et privat selskap med utbytte til eierne som hovedmål. Jeg tror ikke selskaper som drives fra skatteparadiser ønsker å bruke dette utbyttet på nye gressmatter eller rulleskianlegg i norske kommuner. Norsk Tipping finansierer fotballbaner og ishaller som bidrar både til bredde- og toppidrett i Norge. Når idrettsutøvere som har lagt grunnlaget for en lang og innholdsrik idrettskarriere på slike arenaer velger å utfordre Norsk Tipping og den norske spillmodellen, synes jeg det er uheldig.

Det er lite trolig at et lisensmarked vil føre til mer penger til idretten, kulturen og de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene. Vi ser fra land som har prøvd dette at det blir mindre inntekter til formål. Høyere gevinstandeler og overskudd til private investorer gjør at det blir langt mindre igjen til eventuelle overskuddsmottakere for hver krone som spilles hvis man sammenligner med Norsk Tipping. Idretten selv har også vært veldig klare på at de ikke ønsker en slik lisensordning. Både av hensyn til inntekt og ansvarlighet.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Betalingsforbud har effekt

Et argument som brukes for å åpne for lisens til andre spill er å hente hjem pengene nordmenn spiller for på nett på spill som ikke er tillatt i Norge. Mens tilgangen på slike spill bare øker, har vi sett at antallet som spiller hos slike private spillselskaper har flatet ut og gått noe ned. Siste tall fra Lotteritilsynet viser en nedgang på 10.000 personer siste år. Betalingsforbud for disse spillene har hatt en effekt.

Vi vil ikke gamble med spillansvarligheten eller inntektene til idretten.

Hadia Tajik, kulturminister (Ap)

Nå vil det snart komme nettspill fra Norsk Tipping som vi håper vil få flere til å velge disse. Vår strategi er å gjøre det vanskelig å velge utrygge spill uten tillatelse og lett å velge trygge spill via Norsk Tipping.

Vi vil ikke gamble med spillansvarligheten eller inntektene til idretten. Derfor er regjeringen veldig klare i vår lojalitet til Norsk Tipping og den modellen vi vet virker for å nå to viktige mål: ansvarlig spillpolitikk og ansvarlig finansiering.