Hopp til innhold

Norsk olje er løsningen, ikke problemet

Vi skal produsere olje og gass til verden, samtidig som vi vrir det norske samfunnet i en grønnere retning, skriver Ola Borten Moe, olje- og energiminister.

Ola Borten Moe

Ola Borten Moe talte på NHOs årskonferanse i dag.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Vi har store energiressurser i Norge, noe som gir oss enorme muligheter. For det første skal vi produsere olje og gass til en verden som trenger energi. For det andre jobber vi for å vri det norske samfunnet i grønnere og enda mer fornybar retning. Det var hovedbudskapet mitt når jeg i dag holdt innlegg på NHOs årskonferanse.

Energisektoren er svært viktig for Norge. Dette kommer tydelig frem når vi sammenligner oss med mange av våre europeiske naboer. Den økonomiske uroen som brøt ut for fire år siden har vart lenger enn mange trodde. I mange land er den økonomiske aktiviteten fortsatt lavere enn før krisen brøt ut.

LES: - Ikke aktuelt med frislipp av krafteksport

Annerledeslandet

Hos oss er bildet annerledes. Norsk økonomi skiller seg i dag klart fra de fleste andre OECD-land. En hovedårsak til at vi i økende grad framstår som et annerledesland er nettopp energisektoren, og spesielt inntektene fra olje- og gass. Petroleumssektoren er Norges største næring, og den tilhørende

En hovedårsak til at vi i økende grad framstår som et annerledesland er nettopp energisektoren, og spesielt inntektene fra olje- og gass.

Ola Borten Moe, olje- og energiminister

leverandørindustrien den nest største. Dette gir arbeidsplasser og verdiskapning over hele landet. Også innen fornybar energi er vi et annerledesland, med en langt høyere fornybarandel enn resten av Europa.

Petroleumsindustrien sysselsetter i dag direkte og indirekte over 200.000 personer over hele landet. Dette er Norges største eksportnæring. Over 2000 bedrifter er skapt gjennom petroleumsvirksomheten og lever i dag av denne. Dette er et resultat av en kompetansebygging uten sidestykke i norsk historie.

LES: Hva vil vi med Norge som energinasjon?

Høy kompetanse

Antallet ansatte i ren energi- og miljøteknologi vokste sterkt fra rundt 30.000 til om lag 47.000 i perioden 2005–2010. Selv om tallet har gått noe tilbake, er antallet arbeidsplasser betydelig. Og mens olje og gass gir enorme inntekter til statskassa, gir vannkraften store inntekter direkte til kommunekassene rundt om i landet.

Mens olje og gass gir enorme inntekter til statskassa, gir vannkraften store inntekter direkte til kommunekassene rundt om i landet.

Ola Borten Moe, olje- og energiminister

Våre energi- og petroleumsressurser legger ikke bare grunnlag for arbeidsplasser. Vi snakker også om arbeidsplasser med et høyt kompetanseinnhold og høy verdiskapning. Dette er viktig for Norge som et høykostland.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

En del av løsningen

Norge har store energiressurser. De må vi forvalte på en best mulig måte, og på en måte som skaper mest mulig velferd for oss alle. Og vi må greie å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal både produsere olje og gass til en verden som trenger energi, og vi skal også vri det norske samfunnet i grønnere og enda mer fornybar retning.

Det er en kjensgjerning at verden vil trenge fossil energi i lang tid framover, også innen togradersscenarioet. Da er det viktig at olje- og gassutvinningen er

Vi skal både produsere olje og gass til en verden som trenger energi, og vi skal også vri det norske samfunnet i grønnere og enda mer fornybar retning.

Ola Borten Moe, olje- og energiminister

klimavennlig og skjer med så små utslipp som mulig. Her ligger Norge i tet internasjonalt. Norsk olje og gass er med andre ord en del av løsningen, ikke problemet.

LES: LO-sjefen: – Ikke aktuelt med utenlandskabler

Økning i energiproduksjon

Så skal vi i tillegg produsere mer fornybar energi. Vi er nå i ferd med å gjennomføre en større satsing på fornybar energi enn vi har sett på mange år. Sammen med Sverige skal vi få på plass 26,4 TWh ny produksjon innen 2020. Vi vil da ha en fornybarandel på 67,5 prosent. Dette er den høyeste andelen i Europa.

I dag legger vi frem nye tall som viser at vi er på god vei. Både Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandlet rekordmange konsesjoner i fjor. Totalt ga departementet endelige konsesjoner som vil gi nesten 2,4 TWh ny kraftproduksjon. Dette er en betydelig økning i fornybar energiproduksjon og tilsvarer årsforbruket til tre gjennomsnittsstore norske byer (120.000 husstander).

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Store muligheter

Så hjelper det selvsagt lite å bygge ut fornybar energi, hvis vi ikke får fraktet den dit den trengs. Strømnettet innenlands og utvekslingskapasiteten til utlandet skal derfor styrkes.

Vi har etablert et langsiktig og forutsigbart støtteregime som vil gi en betydelig økning i fornybar energiproduksjon og et enda mer robust kraftsystem her i landet.

Ola Borten Moe, olje- og energiminister

Rammene er nå lagt! Vi har etablert et langsiktig og forutsigbart støtteregime som vil gi en betydelig økning i fornybar energiproduksjon og et enda mer robust kraftsystem her i landet. Dette gir store muligheter, ikke bare for kraftbransjen, men også for næringslivet for øvrig. Da handler det bare om å gripe mulighetene!

Kronikken er delvis basert på Ola Borten Moes innlegg på NHOs årskonferanse i dag.