Hopp til innhold
Replikk

Nei, vi må ikke fly mer

Ingen kan påstå at det er klimavennlig å fly til stillehavsøyer.

Bungalower over turkis hav med fjell i bakgrunnen på Bora Bora i Fransk Polynesia i Stillehavet.

Folk skal få reise så mye de vil, men ingen bør prøve å rettferdiggjøre valgene sine med Garfors sin synsing, skriver replikkforfatteren. Bildet er fra Bora Bora i Fransk Polynesia.

Foto: Shutterstock

Å tåkelegge klimafeltet på den måten Gunnar Garfors gjør i ytringen «Vi må flyge meir» er på ingen måte konstruktivt.

Jeg ønsker ikke å diskutere hvorvidt begrepet flyskam hjelper oss eller ikke. Jeg er ikke i posisjon til å klage på hva folk gjør, med tanke på klimaavtrykk.

Folk får gjerne velge det klimaavtrykket de selv vil, men de bør gjøre det på et bedre kunnskapsgrunnlag.

Det er i hovedsak tre poenger Garfors kommer med som kan kritiseres:

1) Å reise, helst langt, gir bedre forståelse mellom folkeslag, og gir muligheter for nedrusting av forsvar og dermed reduserte klimaavtrykk.

2) Du bør også reise langt fordi lange flyreiser har «langt bedre» drivstofføkonomi på grunn av stort drivstofforbruk ved oppstigning etter takeoff.

3) Det finnes andre, enklere måter å redusere klimaavtrykk på enn å redusere reisevirksomhet, blant annet klesindustri, kjøttproduksjon og internett.

Alle disse påstandene er såpass misvisende at de fortjener å gjennomgås:

1) Denne påstanden baserer seg på at ditt besøk hos en fremmed nasjon bidrar til såpass mye forbrødring og nedrusting at ditt klimagassbidrag blir negativt. Det finnes ingen data på at noen slik sammenheng eksisterer.

I tillegg er de fleste krigene mellom to naboland som denger løs på hverandre, diktert av ledere som i liten grad bryr seg om folkeopinionen, ofte på tross av relativt stor «forbrødring» og trafikk over grensen mellom landene.

2) Denne effekten avtar betraktelig med økende distanse, og etter litt over 2000 km er den ubetydelig.

Så når du har reist fra Oslo og kommet til Middelhavet er drivstofføkonomien per kilometer allerede nokså god.

For de aller lengste reisene forverres faktisk drivstofføkonomien da det ekstra drivstoffet som skal til for å kunne gjøre en langdistanseflygning sammenlignet med en kortdistanseflygning må også fraktes lengre før det blir brukt. Det mest drivstofføkonomiske per reise for å få varme sandstrender er derfor å reise sørover til den første passende destinasjonen.

Dette er for øvrig noe som er veldig likt nordmenns gjennomsnittlige feriemønster.

3) Grunnen til at klesindustri, kjøttproduksjon og internett har større globalt klimaavtrykk enn flyindustrien, er at betydelig flere folk globalt kjøper klær, kjøtt og bruker internett, enn det er folk som flyr.

I Norge står private flyturer for 750 kg CO₂ per person per år, og tilsvarer 16 prosent av de private utslippene, noe som tilsvarer nesten en flytur tur-retur Madrid. Tar du en tur til Kiribati i Stillehavet, som foreslått av Garfors, slipper du ut over seks ganger så mye, og vil sannsynligvis ha et klimagassutslipp over 80 prosent høyere enn den jevne nordmann.

Forsvarssektoren i Norge slipper ut 1,3 millioner tonn CO₂ per år i direkte og indirekte utslipp, noe som er betydelig mindre enn de private flyreisene.

Det å avstå fra en flyreise, spesielt en veldig lang en, er dermed et av de mest klimavennlige valgene du kan ta.

Men for all del, folk skal få reise så mye de vil, men ingen bør prøve å rettferdiggjøre valgene sine med Garfors sin synsing.

Følg debatten: