Hopp til innhold
Kronikk

Når Gud skal holde dom

Alle kristne bekjenner at Gud en gang skal «dømme levende og døde». For mange er ordene skremmende. Men de kan også gi trøst.

Debatt om helvetes-kronikk fra Gunn Hild Lem, med Jan-Aage Torp. Programleder: Ole Torp.

Se forfatter Gunn Hild Lem og pastor Jan-Aage Torp i debatt om helvete på Aktuelt igår.

Gunn Hild Lem skriver tankevekkende og sterkt om kristnes tro på helvete. Noe av kritikken i kronikken hennes kjenner vi oss igjen i. Å avlyse læren om helvete er fristende. Særlig når mennesker forteller om sin angst for å gå fortapt.

For Lem kolliderer troen på at Gud er god fullstendig med troen på et helvete. Vi er enig i at det kan se slik ut. Nettopp derfor vil vi starte med å understreke at den Gud som en gang skal dømme er god og rettferdig. Ja, ikke bare det: Vi tror faktisk på en Gud som ikke «vil» sende et eneste menneske til helvete. Tvert imot står det i Bibelen at Gud vil at alle blir frelst og derfor sendte Jesus for å dø i vårt sted.

Med andre ord: Hvis et menneske går fortapt, er det ikke fordi en blodtørstig og hevngjerrig Gud ønsker det slik. Årsaken er at mennesker velger bort Gud, velger bort frelsen, velger det onde fremfor det gode. Apologeten C.S. Lewis sa en gang at det finnes bare to typer mennesker; de som sier til Gud «skje din vilje», og de som får høre av Gud «skje din vilje».

Hør radiodokumentaren «Et sant helvete» som startet debatten:

Dommen hører Gud til

Selv våger vi ikke å avlyse helvete. Først og fremst fordi Bibelen sier så mye om temaet. For eksempel sier Jesus i Matteus 7,13–14: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.»

Mennesker velger bort Gud, velger bort frelsen, velger det onde fremfor det gode.

Øyvind Åsland og Espen Ottosen

En kristen vil alltid prøve å si det samme som Jesus – om stort og smått. Men vi er bare mennesker. Når temaet er Guds dom, må vi understreke at det er Gud som skal dømme, ikke prester eller predikanter.

Hva betyr så det? Jo, når Gunn Hild Lem påstår at kristne forkynner at «en milliard muslimer, en milliard hinduer og en milliard kinesere samt et ukjent antall millioner ikke-troende fortjener» vil bli evig fordømt, gir hun et forvridd bilde. Vi vil ikke si om et eneste konkret menneske, eller en gruppe mennesker, at de havner i helvete. Dommen overlater vi til Gud.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Streng fordi han er god

Vi er redde for å formidle vår tro på en slik måte at vi skygger for Guds godhet. Men Guds godhet er ikke tannløs. Gud tåler ikke at mennesker krenker hverandre. Han ønsker rettferdighet. Men Gud er ikke streng fordi han er urettferdig eller hevngjerrig – men fordi han er god.

Det er Gud som skal dømme, ikke prester eller predikanter.

Øyvind Åsland og Espen Ottosen

Tanken om at Gud skal holde dom kan skremme. Det skal ikke bagatelliseres. Men hva hjelper det at vi mennesker avlyser helvete hvis vi står overfor en sannhet? Som påpekt: Det er Gud som skal dømme. Og i Bibelen blir dommen ofte presentert til trøst. Det skyldes at den skal sørge for rettferdighet. Ondskap og djevelskap beseires. Dommens dag betyr at Gud skal gjenopprette rettferdighet.

Derfor er det problematisk å avlyse at Gud skal holde dom. For det betyr jo at han ikke tar overgrep, krenkelser og svik så alvorlig. Da får ofre for systematiske seksuelle overgrep beskjed om at overgriperne slipper unna. Evigheten kan jo umulig bli paradisisk hvis Gud slipper inn alt og alle som finnes på denne jord – uten et oppgjør.

Helvete

Djevelen torturerer sjeler i helvete, Limbourg-brødrene, cirka 1411–1416.

Foto: Limbourg-brødrene

Som fortjent

Til forskjell fra alle andre skapninger stilles mennesket til ansvar av Gud. Dommens grunnlag er det vi har gjort. Vi skal faktisk få som fortjent. Paulus skriver at Gud «skal gi enhver igjen etter hans gjerninger» (Rom 2,6). Og den Gud som dømmer har han en helt annen mulighet enn vi mennesker for å opptre helt rettferdig.

Hva da med menneskers tro – som kristne er opptatt av? Den er viktig fordi Gud, på grunn av Jesu død på korset, kan frelse og tilgi. Og den som er tilgitt, får ikke som fortjent. Det skyldes ikke at Gud plutselig er urettferdig, men at Jesus har sonet eller «betalt for» menneskehetens synder.

Vi skal faktisk få som fortjent.

Øyvind Åsland og Espen Ottosen

I møte med Gud kommer vi alle til kort. Derfor tror vi at vi alle trenger tilgivelse. En rekke bibeltekster forteller oss at mennesker ikke tvinges til frelse. Veien til frelse er en tro på Jesus. Og ville ikke Gud fremstått manipulerende hvis han først ga oss fri vilje for deretter å sørge for at det var umulig å velge ham bort?

Jesus svarer ikke

Jesus ble en gang spurt om det var få som kom til å bli frelst. Han svarte: «Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det» (Luk 13,24).

Denne teksten er alvorlig. Også den sier oss at det er vanskelig å sette en strek over fortapelsen. Men Jesus viser oss også at noen grublerier bør legges til side – som spørsmålet om hvor mange som vil bli frelst.

Det er Gud som skal dømme. Vårt ansvar er å tro på Jesus.