Kronikk

Miljøkampen ut av skyggen

I dag er det Folkefest mot oljeboring i Lofoten. Det viktigste spørsmålet i vår tid må også være det viktigste spørsmålet i valgkampen. Erna og Jens, tar dere debatten?

Lofoten

Dersom vi satser på fiskeri, som SV og Venstre vil, vil fiskefesten i Lofoten, Vesterålen og Senja bli enda større enn noen oljefest vil kunne bli, skriver partilederne i Venstre og SV i denne kronikken.

Foto: Carlo Cravero (CC BY-NC-ND 2.0)

9. september skal velgerne ta stilling til hvem som skal styre landet de neste fire årene. Da bør de viktigste sakene i vår tid stå på agendaen. Debattene så langt har i stor grad handlet om økonomi og helse. Det er viktige temaer, men de kan ikke stå alene. Vi må snakke om hvordan vi skal stanse de livsfarlige klimaendringene.

Våre barn og barnebarn vil møte en usikker framtid. Det er mye vi ikke vet om hvordan framtidens klima kommer til å bli, men vi vet noen ting. Været kommer til å bli villere og våtere. Havet kommer til å stige. Flere vil sulte. Vi vil se flere stormer.

Vi har allerede begynt å kjenne klimaendringene på kroppen, men generasjonene etter oss vil oppleve dette mye sterkere. Vi tror ikke det er for sent å ta ansvar. Vi kan sørge for at klimaendringene blir mer levelige og overkommelige, men da må vi handle nå.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Vil koste dyrt

Norges største partier har så langt holdt seg i skyggen i miljødebatten. Arbeiderpartiet har slagordet «Trygg styring», men da landsmøtet gikk inn for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja skuffet de mange. På høyresiden ser vi det samme fra Høyre. Partiet løfter sjelden temaet på eget initiativ. Det er på tide at båre Høyre og Arbeiderpartiet åpner øynene og kommer ut av skyggen i klimadebatten.

Det er på tide at båre Høyre og Arbeiderpartiet åpner øynene og kommer ut av skyggen i klimadebatten.

Audun Lysbakken og Trine Skei Grande

De alvorlige klimaendringene viser oss at dagens medisin ikke nødvendigvis vil virke i morgen. Klimaendringene er et uttrykk for at måten vi har pleid å løse problemer på ikke er god nok lenger. Oljeutvinning gitt oss enorm rikdom, men nå er vi kommet til et punkt hvor mer oljeutvinning vil gi det motsatte. Mer olje vil gi de neste generasjonene kraftigere uvær, store menneskelige tap og økende problemer med matproduksjonen. Det vil koste dyrt.

På samme måte har veibygging utvilsomt vært avgjørende for å gi framgang for distrikts- og næringsliv i Norge, men nå viser klimaendringene oss at bilisme ikke er en udelt suksess. Vi må tenke nytt og flytte mer transport fra vei til bane. De krever at vi må være tøffe og tørre å ta utradisjonelle valg. Vi trenger det Høyre lover med sitt slagord, men ikke leverer: Klimaet trenger nye ideer og bedre løsninger.

Enorme konsekvenser

På Stortinget møter vi stadig konkrete saker der vi må ta stilling i miljøspørsmålet. En slik sak er spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her må man velge mellom å satse på kortsiktige, forurensende oljeinntekter eller langsiktige, bærekraftige fiskeriinntekter. Her må man si ja eller nei til gambling med gyteområdet for den siste store torskestammen.

I dette spørsmålet har Høyre og Arbeiderpartiet sviktet.

Audun Lysbakken og Trine Skei Grande

Konsekvensene av et oljeutslipp vil kunne bli enorme. Vi vet at sameksistens er umulig. I dette spørsmålet har Høyre og Arbeiderpartiet sviktet. De har valgt risikabel oljeboring over trygg styring med fiskerisatsing utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forskningen spår fiskefest

Før sommeren kom forskningen med nyheter som satte Høyre og Arbeiderpartiets kortsiktige oljefest utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i et nytt lys. Dersom vi satser på fiskeri, som SV og Venstre vil, vil fiskefesten vil bli enda større enn noen oljefest vil kunne bli.

En ny rapport fra regjeringen viser at fiskerinæringen i Nord-Norge vil kunne gi dobbelt så mange arbeidsplasser og dobbelt så mye verdiskapning som i dag innen 2030. Det er mye bedre utsikter enn oljenæringen kan tilby regionen. Erna og Jens, vi vil gjerne diskutere disse nye tallene med dere.

Av og til må vi politikere tørre å ta beslutninger som står seg over generasjoner. Lofoten, Vesterålen og Senja er testen på om vi klarer det.

Audun Lysbakken og Trine Skei Grande

Av og til må vi politikere tørre å ta beslutninger som står seg over generasjoner. Lofoten, Vesterålen og Senja er testen på om vi klarer det. Å åpne for oljeboring i et av våre mest dyrebare og sårbare områder, vil være kortsiktig og dypt uansvarlig.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Hvor står dere, Høyre og Ap?

Man kan si mye om Fremskrittspartiets ulike tunger i miljødebatten, men vi setter pris på Per Willy Amundsens ærlighet når han sier at «det menneskeskapte er minimalt i forhold til den påvirkningen solen har. Derfor er det galskap å bruke milliarder av kroner på en hypotese om at eventuelle klimaendringer er menneskeskapt.»

Vi mener at velgerne fortjener å høre hvor Høyre og Arbeiderpartiet står i miljøspørsmålene og at de største partiene bidrar til å sette det viktigste spørsmålet på dagsorden. I Lofoten-spørsmålet har vi blitt skuffet.

Vi mener at velgerne fortjener å høre hvor Høyre og Arbeiderpartiet står i miljøspørsmålene.

Audun Lysbakken og Trine Skei Grande

SV og Venstre kommer til å stå på for å løfte Lofotensaken og klimaspørsmålet i alle debatter fram mot 9. september, selv om vi ser at mediene har nedprioritert miljø som valgkamptema. Nå etterlyser vi at Arbeiderpartiet og Høyre følger etter og tar ansvar for framtidens generasjoner. Valgkampen i 2013 må kunne handle om vår tids viktigste spørsmål. Kom igjen, Jens og Erna: Tar dere debatten?