Kronikk

Mest barnetrygd til de som har minst

Noen velstående familier setter hele barnetrygden i aksjefond. De bør få mindre barnetrygd.

kakefest

Noen barn går ikke i barnebursdag fordi familien ikke har råd til gave. Mens andre familier investerer barnetrygden i aksjefond. De familiene som har minst penger, bør få mest barnetrygd, mener Iselin Nybø fra Venstre.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Vi ser i dag at velstående familier velger å sette barnetrygden i aksjefond, og kanskje bruke den som et startbidrag når barna skal ut på boligmarkedet.

For andre er barnetrygden et helt nødvendig – men langt fra tilstrekkelig – tilskudd for å få hverdagsøkonomien til å gå opp.

Ikke råd til å gå i bursdag

Norge er et godt land å vokse opp i, sannsynligvis et av verdens beste. Likevel er det et stykke til vi kan kalle oss et idealsamfunn. De fleste som har arrangert et barneselskap har opplevd at en eller flere av de inviterte takker nei, med en litt diffus begrunnelse. Den ubehagelige følelsen av å ikke ha råd til en like fin gave til bursdagsbarnet som alle de andre, er noe vi ikke unner noen barn.

Den ubehagelige følelsen av å ikke ha råd til en like fin gave til bursdagsbarnet som alle de andre, er noe vi ikke unner noen barn.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

Barnetrygden er en viktig del av velferdstilbudet i Norge. Alle foreldre skal føle en trygghet for at det å få barn ikke skal føre dem ut i økonomisk usikkerhet, og ikke minst skal alle barn få en oppvekst hvor behovene deres dekkes. I et samfunn som Norge inkluderer det også deltagelse i fritidsaktiviteter, idrett, klasseturer og bursdager hos klassekamerater.

LES OGSÅ: Slipp barna fri!

Barnetrygden til å forsørge barn med

Formålet med barnetrygden er å bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn. I 2011 ble det utbetalt 14,7 milliarder kroner i barnetrygd til totalt 689 200 mottakere. Alle foreldre som har barn under 18 år boende fast hos seg, har rett på barnetrygd. Ifølge SSB hadde 27 prosent av par med barn under seks år en husstandsinntekt på over en million kroner i 2010 og 43 prosent av par med barn mellom seks og 18 år hadde husstandsinntekt på over en million kroner.

43 prosent av par med barn mellom seks og 18 år har en husstandsinntekt på over en million kroner.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

I dag får alle foreldre samme beløp i barnetrygd, uavhengig av inntekt, formue og andre privatøkonomiske forhold. Den ordinære barnetrygden er på 970 kroner per måned. Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) pekte på at barnetrygdens omfordelende effekter har blitt betydelig svekket i løpet av de siste 10–12 årene, fordi beløpet ikke er blitt justert i takt med prisstigningen eller lønnsveksten.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Familier med mange barn kommer dårligere ut

Satsene på barnetrygd har vært nominelt uendret i perioden 2004–2011. Målt i faste kroner har utbetalt barnetrygd derfor hatt en nedgang på nesten 10 prosent. En underregulering av barnetrygdsatsene har bidratt til at familier med mange barn kommer stadig dårligere ut i inntektsfordelingen. Utvalget mente derfor at satsene framover bør oppjusteres i tråd med lønnsveksten i økonomien for å videreføre barnetrygdens omfordelende effekter.

Alle som har barn skal få barnetrygd, men beløpet bør variere.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

Venstre mener det er fornuftig å opprettholde barnetrygden som en universell ordning. Fullstendig målrettede og behovsprøvde ordninger innebærer en risiko for at de som trenger ordningene ikke får glede av dem, enten fordi de ikke vet om ordningene eller fordi de ikke søker om eller gjør krav på dem. Vi mener derfor at alle som har barn, skal få barnetrygd. Men beløpet kan og bør likevel variere.

Styrke omfordelingen

Med Venstres modell vil mottakere av barnetrygd med inntekt under 300.000 kroner få 542 kroner mer, det vil si en utbetaling på 1512 kroner per barn per måned. Dette gjelder omtrent 375 000 barn i 2015. Venstre foreslår at mottakere med inntekt mellom 300.000 og 450.000 kroner skal få samme utbetaling som i dag, mens mottagere med inntekt over 450.000 får 536 kroner mindre, altså 434 kroner per barn per måned.

Denne ordningen har ingen budsjettmessige konsekvenser, men bidrar til å styrke barnetrygdens omfordelende effekt. Målet er å sikre at færre barn vokser opp i fattigdom.

Målet er å sikre at færre barn vokser opp i fattigdom.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

Mange barn lever i fattigdom

I dag er det over 75 000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. Fattigdommen gir forskjellige utslag i forskjellige familier. For noen er det snakk om at man ikke har mulighet til å gå på kino, delta på treningsturer med idrettslaget eller gå på kafé med venner.

Andre er betydelig verre stilt, og har problemer med å dekke grunnleggende behov, som gode boliger og sunn mat. Halvparten av barna i lavinntektsgrupper har innvandrerbakgrunn.

For Venstre er dette en enkel prioritering. Vi vil gi mer til de som trenger det mest. Inntektsdifferensiering av barnetrygden er et enkelt og målrettet tiltak mot barnefattigdom som flere partier bør få øynene opp for.