Kronikk

Merkelig om markedsregulering

Vi i Nortura nikket gjenkjennende da Listhaug varslet gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket, men satte kaffen i halsen da hun begynte å konkludere.

Sylvi Listhaug foreldrenes gård

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hjemme på foreldrenes gård, Lindseth gård. Statsråden får her kritikk for sitt utspill om markedsreguleringen i landbruket.

Foto: Olav Skjegstad (CC BY-ND 2.0)

Det var under konferansen Mat- og Landbruk at den nyslåtte statsråden valgte å slippe nyheten om at hun vil samvirkebedriftene til livs. Det vil si: Hun valgte å slippe den til tre utvalgte journalister dagen før, slik at monologen med næringen var sluttført før hun ankom hotellet på Gardermoen.

Selv om det ikke var nytt at hun ønsker å saumfare samvirkebedriftene, oppleves det som truende at hun har begynt å trekke konklusjoner før gjennomgangen er satt i gang. At utspillet ikke er forankret i Stortinget forundrer også. Men det som provoserer oss i Nortura er de faktafeil som ligger til grunn for konklusjonene hennes.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

La oss avlive mytene

Det er gjennomført flere utredninger av markedsreguleringsordningene. Den siste vi er kjent med ble gjennomført så sent som i vinter. Konklusjonene er entydige: Ordningen er verdsatt av så vel politikere som butikker, bønder, andre matprodusenter og kommersielle aktører. Det er bred enighet om at den er et gode for forbrukerne, landbruket, nasjonal matproduksjon, mattrygghet og forsyningssikkerheten i Norge.

Jada, vi er store, men kun halvparten så skremmende som statsråden synes å mene.

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Nortura

Ordningen er også omstridt. Men forsøkene på å dokumentere påstander om at Norturas forvaltning ikke er nøytral, har uten unntak endt med fiasko. Vi ser frem til en offentlig utredning som vil avlive myter, og forhåpentlig skape bredere forståelse for ordningens nødvendighet.

Det er vanskelig, som Listhaug åpner for i intervjuene, å se for seg en selvforsynende norsk matproduksjon i Norge uten en markedsregulering. Alternativet er å bygge ned matproduksjon og satse på import.

Feil inntrykk

Så til et av Statsrådens tunge anklagepunkter. I PR-kampanjen forut for konferansen går det i ball. I Aftenposten skapes det et inntrykk av at Nortura har markedsandeler på mellom 65 og 73 prosent i sluttmarkedet. Dette er helt feil.

Ja vi har mange eiere som leverer kjøtt og egg til oss, og høye markedsandeler i tilførselsmarkedet. Dette er en konsekvens av å være markedsregulator. Men uansett hvordan du måler markedsandel, volum eller verdi, vaker våre samlede markedsandeler i forbrukermarkedet på rundt 40 prosent.

Jada, vi er store, men kun halvparten så skremmende som statsråden synes å mene.

Nødvendig med regulering

Få vil nok la seg overraske over at jeg gråter for min egen syke mor. Det som imidlertid kan overraske, er at Nortura ikke nødvendigvis synes det er like stas å ivareta alle forpliktelsene det innebærer å være markedsregulator. Det er sider ved systemet som bør gjennomgås. Men om man ønsker volumproduksjon i Norge, er det er hevet over all tvil at markedsregulering som institusjon er nødvendig.

Nortura vil bidra til både en bred debatt, og til at ordningen som har vært en av bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk blir belyst fra alle sider. Vi vil bidra konstruktivt og tar for gitt at konklusjonene ikke er truffet på forhånd, og at utredningen vil basere seg på en nøyaktig representasjon av fakta.

Nortura vil bare være mulig å legge ned i et planøkonomisk kommunistisk system.

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Nortura

En slik gjennomgang vil tjene alle – forbrukerne, bøndene, industrien og samfunnet. Jeg håper at inntrykket som er skapt etter utspillet fra statsråd Listhaug er preget av journalistikkens brede pensler. Industrien som er den største i fastlandsøkonomien er for viktig til å bli en kasteball for udokumenterte påstander, faktafeil og utspill.

Så smiler vi forsiktig i melkebarten når Listhaug i går valgte å presisere til Nationen at hun ikke har til hensikt å legge ned TINE og Nortura. Godt er det. Den planen ville være vanskelig å realisere. Begge selskapene er nemlig eid av private næringsdrivende, og vil bare være mulig å legge ned i et planøkonomisk kommunistisk system. Noe sier meg at det ikke vil være den foretrukne merkelappen for Statsråden.

Vi gleder oss til debatten.