Hopp til innhold
Replikk

Mer penger og bedre luft

Man kan faktisk få i pose og sekk: Her er et uegoistisk valg som er en strålende nyhet for helsen og lommeboken din.

Frederic Hauge

Bellona har beregnet helsekostnaden til over 300.000 kroner per fossilbil i løpet av bilens levetid, som i gjennomsnitt er 17 år. Dette er utgifter alle de som kjører rundt i fossilbil påfører fellesskapet, skriver Frederic Hauge, her i sin Tesla fra 2013.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I en kronikk i NRK Ytring 11. november slår Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk Institutt i hjel noen myter om elbiler og klimapolitikken. Det er interessant lesning, og Bellona er enig i mye av det han skriver.

Men Fridstrøm gir uttrykk for at det ikke spiller en rolle hva DU gjør. Det syns vi er en merkelig konklusjon.

Fridstrøm mener det bare er de politiske grepene som betyr noe: – Skatter, avgifter, kvoter, forbud og påbud, offentlige investeringer og innkjøp, skriver han.

Ja, dette er avgjørende virkemidler som påvirker vår atferd. Men politikerne er valgt av deg. Vi har nå en regjering som er svært opptatt av hva folket mener og driver med. Vi i Bellona er stolt av de resultater vi har oppnådd på dette området, men omstillingen fra fossil energi til ren energi i transportsektoren går fortsatt ikke fort nok.

Forurenset luft utgjør Europas største helsefare.

Da blir det jo påfallende at Fridstrøm i samme kronikk skriver at elektrifisering av bilparken i Europa er «glitrende god klimapolitikk.»

Derfor er det viktig at du har klart for deg at:

Elektrifisering av resten av bilparken er ikke BARE et godt klimatiltak, men også en strålende nyhet for din helse og din lommebok.

I Norge bruker vi i dag til sammen rundt 60 milliarder kroner i året på å fylle bilbensin og autodiesel. Bytter vi dette ut med elektrisitet i transportsektoren vil vi bruke mellom ni og ti milliarder kroner på å lade bilene for å komme oss like mye rundt.

Dette frigjør over 50 milliarder kroner som vi som forbrukere kan bruke til andre formål. Dette vil gi en svært god samfunnsgevinst

Nei, vi har ikke tatt politikerstyrte bompengefritak inn i regnestykket. Vi har ikke engang tatt med at elbilene gjerne har lavere vedlikeholdsutgifter på grunn av færre bevegelig deler. Uavhengig av dette brukes energien mer effektivt og man sitter igjen med en sjettedel av «drivstoff»-utgiftene.

Å få diesel og bensin bort fra norske veier reduserer både luftforurensningen og helsebelastningen dramatisk.

Men la oss heller tenke på helsen vår et øyeblikk.

Hva betyr egentlig all den karbonmonoksiden, nitrogenoksiden, hydrokarbonene, blyen, soten og asken vi puster inn hver dag? Forurenset luft utgjør Europas største helsefare, tar tusener av liv og påfører deg og samfunnet enorme utgifter hvert år.

Diesel og bensin har mye av skylda: Bellona har beregnet helsekostnaden til over 300.000 kroner per fossilbil i løpet av bilens levetid, som i gjennomsnitt er 17 år. Dette er utgifter alle de som kjører rundt i fossilbil påfører fellesskapet mens man gjerne klager på de såkalte elbil-subsidiene. Egentlig så er det DE som subsidieres med både folkehelsen og klimaet.

Å få diesel og bensin bort fra norske veier og lokalmiljø vil både redusere luftforurensningen og helsebelastningen dramatisk. Dette er helsen til deg selv, din ektefelle, dine barn, barnebarn, venn og nabo. Det angår bankkontoen din.

På den uegoistiske siden bidrar du til å stagge en kommende klimakatastrofe. Det har du lov til å være stolt av.