Hopp til innhold
Kronikk

Mennesker er alltid mer verdt enn dyr

Miljøsaken kan ikke gjøre at KrF toner ned kampen for menneskeverdet.

Demonstrasjon for dyrs rettigheter

Debatten om mennesker og dyrs verdi kan få større påvirkning i Norge, skriver kronikkforfatteren.

Foto: NACHO DOCE / NTB SCANPIX

Flere protesterer på at mennesket har en iboende verdighet og et spesielt menneskeverd. Det er tanker det er god grunn til å advare mot.

Klimasaken er enormt viktig, og den internasjonale grønne bevegelsen har utvilsomt vært viktig for å løfte denne.

Det må likevel være lov å peke på det problematiske i de ideene som har fått fotfeste i deler av den grønne bevegelsen, slik som KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har forsøkt å gjøre de siste dagene.

Slutter vi å se på mennesket som særlig verdifullt, kan det få dramatiske konsekvenser.

I så å si alle samfunn har man sett på mennesket som et høyerestående vesen med en helt spesiell verdi. Det er imidlertid ikke alle som er enige i dette.

Grunnleggende dyrevelferd bør være et mål for ethvert sivilisert samfunn. Problemet oppstår i det øyeblikk vi ikke er krystallklare på at et menneske alltid er mer verdt enn et dyr.

Medlemskap i arten Homo sapiens gir ikke automatisk retten til å leve, hevder den kjente moralfilosofen Peter Singer. Det er ingenting spesielt i seg selv ved å være menneske.

I boken Animal Liberation (1975), som er viktig for deler av den grønne bevegelsen, hevder Singer at det ikke er det å tilhøre menneskearten som gir oss vår verdi og rettigheter. Han skiller mellom «mennesker» og «personer», og peker på noen evner som må til for å kunne regnes som person.

Denne måten å tenke om dyrs rettigheter og velferd bidrar til å viske ut det fundamentale skillet mellom mennesker og dyr.

Det er evner som selvbevissthet, rasjonalitet, interesser og følelser som gir oss verdi. Ikke alle mennesker er personer, og dermed har ikke alle mennesker verdi. Han mener samtidig at dyr kan være personer dersom de har noen av disse egenskapene. Singer ønsker for eksempel at enkelte aper skal få status som personer og ha «menneskerettigheter».

Det er fristende å avfeie Singer som en så spesiell og outrert stemme i debatten at det ikke går an å bry seg om hva han sier. Men som en av verdens ledende bioetikere, blir han lyttet til av både folk med makt og av mannen i gata. Han har blitt kåret til Australias Humanist of the Year og stilt til valg til det australske senatet for det grønne partiet. I 2017 ble Peter Singer invitert til å holde en æresforelesning ved Universitetet i Oslo.

Denne måten å tenke om dyrs rettigheter og velferd bidrar til å viske ut det fundamentale skillet mellom mennesker og dyr.

Det har store følger for menneskeverdet og menneskerettighetene dersom det sås uklarhet om mennesket alltid har en større verdi enn andre levende organismer. Mennesket er alltid mer verdt enn dyr.

Hør debatten mellom MDGs talsperson Une Aina Bastholm og KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad i Politisk kvarter.

Ett av de tydeligste innleggene i Norge som angriper ideen om et eget menneskeverd kom denne sommeren fra nasjonal talsperson i Grønn Ungdom, MDGs ungdomsparti. Han skrev i en kronikk i Klassekampen at han var kritisk til at menneskeverdet som idé kan være ekskluderende:

«Begrepet antyder at det er en grunnleggende forskjell mellom individer som er mennesker og individer som ikke er mennesker. Dette er også den rådende linja i folkeopinionen. Jeg mener at den er grunnleggende gal og hviler på noen etiske og filosofiske resonnementer som ikke henger på greip.»

Og: «Vi kan ikke opprettholde et hardt skille mellom mennesker og andre dyr uten å være grovt inkonsekvente i etikken vår».

Dette er alvorlige ord. Slutter vi å se på mennesket som særlig verdifullt, kan det få dramatiske konsekvenser.

Det kan legge veien åpen for sortering av mennesker etter egenskaper, tilhørigheter og evner som står lavt i kurs i samfunnet. Og vi vil miste et viktig moralsk kompass når menneskers og dyrs rettigheter kommer i konflikt.

Vi må være forberedt på at denne debatten kan få større påvirkning også i Norge.

For KrF er det viktig å kjempe for menneskeverdet. Dette engasjementet går ikke på bekostning av ansvaret vi har for naturen og grunnleggende dyrevelferd.

Men vi ser det som helt avgjørende å protestere høyt og tydelig mot tanken om at mennesker og dyr befinner seg på samme nivå.

Jeg er glad for at Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG, tar tydelig avstand fra tanken om at dyr og mennesker har samme verdi.

Jeg mener likevel det er riktig å ha øynene oppe for utviklingen. Verken norske partier eller norsk politikk lever helt isolert fra omverdenen. Vi må være forberedt på at denne debatten om mennesker og dyrs verdi kan få større påvirkning også i Norge.

Når temaet er klimasaken, vil KrF stå sammen med miljøbevegelsen. Vi gleder oss over at klimasaken har ført til en grønn bølge i Norge og Europa.

KrF er et miljøparti. Vårt utgangspunkt er forvaltertanken noe som betyr at vi vil styrke miljøengasjementet og miljøprofilen framover.

Men en allianse i klimasaken med andre miljøpartier og miljøbevegelsen kan ikke gjøre at KrF toner ned vår kamp for menneskeverdet.