Kronikk

Lys i togtunnelen

Opposisjonen og media skaper et feilaktig inntrykk av at all jernbanebygging blir utsatt.

Tog på Østfoldbanen.

Vi som politikere skal ikke gjemme problemer og late som de ikke finnes, men vi skal heller ikke overdramatisere. De siste årene har vi fått flere togavganger, flere reisende og bedre kundetilfredshet, skriver Solvik-Olsen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

For kort tid siden varslet Bane NOR at de skal inngå InterCity-kontrakter for rundt 60 milliarder kroner de neste tre årene. Det reflekterer den store jernbanesatsingen som ligger i Nasjonal transportplan. De siste årene har vi fått til god vekst i antall avganger, med flere reisende og bedre kundetilfredshet. Vi har en gledelig økning i containertrafikk på jernbane, og en eventyrlig vekst i tømmertransport på jernbane. Vi har doblet vedlikeholdet og vi får en jevn strøm av nye togsett fra Stadler-fabrikken i Sveits (til sammen 100 nye togsett mot slutten av august).

«Alt» blir ikke utsatt

Under fem budsjetter med borgerlig regjering er det bevilget over 42 milliarder kroner mer til jernbanen enn i tilsvarende fem foregående år. Det tilsvarer en økning på over 50 prosent. Vi skal fortsette satsingen i årene foran oss.

Det er stor vekst, og veldig, veldig mye er i rute.

Likevel møter jeg mange som har fått inntrykk av at hele jernbanesatsingen er forsinket og lagt på is – senest fredagens Dagsnytt 18 under et innslag om luftfart der NRKs programleder Ole Torp ga inntrykk av at «alt blir utsatt» innen jernbanen. Jeg deltok i sendingen og fikk dermed korrigert bildet, men NRKs lyttere har tidligere blitt presentert for tilsvarende: Jeg har møtt folk som tror at Bane NOR ikke har kontroll – de hadde hørt at et jernbaneprosjekt i Østfold ble utsatt for tredje gang på noen få måneder. Det viste seg at det var samme sak som var presentert som nyhet i NRK i 18. februar, 9. april og så 4. juli. Ikke tre forsinkelser, ikke tre ulike problem – bare samme sak på tre ulike tidspunkt.

Vi skal ikke overdramatisere. Det bør heller ikke mediene gjøre.

La meg derfor slå fast (til NRK og alle andre): Jernbanesatsingen er ikke lagt på is. «Alt» blir ikke utsatt. Tvert imot. Det er stor vekst, og veldig, veldig mye er i rute. Flere prosjekter er under bygging eller skal straks starte. Vi har mangedoblet planleggingsmidlene nettopp fordi disse prosjektene skal gå fra å være en idé til å bli realisert. Prosjektene er ikke lenger noe som omtales som fremtidige mål, nå jobber det fagfolk med å lage byggetegninger, gjøre grunnundersøkelser, kjøpe opp eiendom og inngå kontrakter, bare for å nevne noe.

Kan ikke forhaste oss

I arbeidet med store utbyggingsprosjekter avdekkes av og til utfordringer som må løses og som kan ta litt tid. Vi har altså ikke utsatt arbeidet med Intercity-prosjektene slik man kan få inntrykk av, men noen av strekningene vil ta litt mer tid å ferdigstille.

Et konkret eksempel er strekningen Haug-Seut-Sarpsborg. Etter mange (ti) år med prat om bedre jernbane, tok vi skrittet og startet opp arbeidet med reguleringsplanlegging. I 2016/17 ble det gjort undersøkelser av grunnen som påviste større omfang av kvikkleire enn man hadde antatt i forarbeidet til Nasjonal transportplan. Kostnadsanslagene økte fra 12 milliarder kroner til 20 milliarder kroner! Dette må vi ta innover oss.

Hvis vi må bygge på kvikkleire, bør vi helst forsterke grunnen først.

Jeg er helt enig med Bane NOR når de sier de ønsker bruke litt mer tid på å finne løsninger som gjør at skattebetalerne ikke må bla opp åtte milliarder kroner mer. Og selv om SV og andre «er lei av å høre om grunnforhold» så bør ikke politikere se bort fra fakta. Vi bygger ikke jernbane uten å kjenne til grunnforholdene: Hvis vi må bygge på kvikkleire, bør vi helst forsterke grunnen først. Hvis ikke blir hastverk fort til lastverk.

Media overdramatiserer

Vi som politikere skal ikke gjemme problemer og late som de ikke finnes. Men vi skal heller ikke overdramatisere. Det bør heller ikke mediene.

Jernbanesatsingen skal gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud. Vi har sett at det nytter. En kraftig vekst i antall reisende og en positiv utvikling i kundetilfredsheten, antall avganger øker, godstrafikken har økt og togstallen oppgraderes stadig. Selv om det ikke er vanskelig å peke på problemer, så er det lys i tunnelen. Kanskje så sterkt at det en dag også lyser opp i NRKs redaksjoner.

Følg NRK Debatt på Facebook