Kronikk

LO overser urettferdigheter

Det oppstår problemer når Venstre utfordrer LOs posisjon som sannhetsbærer i norsk arbeidslivspolitikk. Da blir det bråk, skriver Trine Skei Grande.

Stoltenberg og Flåthen

LO's leder står for en todeling av arbeidsmarkedet: Enten er du innenfor, eller så er du NAV-klient, skriver Trine Skei Grande. Hun vil innføre tiltak som står i sterk kontrast til regjeringens politikk ved Jens Stoltenberg.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jeg beklager gjerne bruken av ordet «kvalme», men jeg blir provosert når LO–ledelsen kaller Venstres politikk en brutalisering av arbeidslivet.

Aftenposten spurte nylig LO-leder Roar Flåthen om det ikke ville bli lettere for arbeidsledige å få jobb dersom det i større grad var mulig å ansette folk midlertidig. LO-lederen var klar i sitt svar: «Nei. Vi har muligheter gjennom NAV for dem som står utenfor».

LOs leder står for en todeling av arbeidsmarkedet: Enten er du innenfor, eller så er du NAV-klient. Jeg kan med min beste vilje ikke godta en slik tenkning.

LES OGSÅ: Fagbevegelsen mot Venstre-leder

Trygghet og fleksibilitet

Framtidens arbeidsliv krever en basistrygghet for alle i bunn og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet. Vi kommer aldri til å gi oss i kampen for at alle skal ha de samme rettighetene og at alle er like viktige uansett om man har valgt medlemskap i en fagbevegelse eller ikke. Det oppsummerer i grunnen alt vi står for: Folk først, også i arbeidslivet.

Vårt mål er at det å starte og drive sin egen virksomhet skal være like naturlig valg som det å være lønnstaker. Da er det helt avgjørende at den enkeltes rettigheter i forhold til arbeid og trygd er om lag den samme, uavhengig av om en er ansatt eller driver sin egen bedrift.

Vårt mål er at det å starte og drive sin egen virksomhet skal være like naturlig valg som det å være lønnstaker.

Trine Skei Grande, Venstre-leder

Derfor er vi opptatt av å gi dem som driver enkeltpersonforetak tilgang til flere av velferdsstatens rettigheter og plikter, blant annet når det gjelder sykelønn og oppsparing av alderspensjon og egen tjenestepensjon.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Inkluderende

Framtidens arbeidsliv vil kreve nye, annerledes og mer fleksible løsninger. Vi mener at utfordringene ikke er å bevare alt som i dag, men å skape et åpent og mer moderne arbeidsliv hvor det er plass til flest mulig. Det vil gi et inkluderende arbeidsliv, i motsetning til dagens, som på flere områder virker ekskluderende.

LES OGSÅ: Frihet fra å jobbe seg i hjel
Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger – ofte i nært samarbeid med fagbevegelsen. Det handler om alt fra innføring av folkeskole, via lovfesting av åttetimersdagen, til innføring av universell folketrygd. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven blir enklere, mer effektiv og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.

Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.

Trine Skei Grande, Venstre-leder

Konkrete forslag

I framtiden vil det være mer naturlig å veksle mellom rollene som arbeidstaker, arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende. Vi vil derfor sikre et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å:

  • Bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende.
  • Lovefeste rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter.
  • Innføre en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Mulighet til å flytte på seg

Dagens lovverk henger igjen i gamle strukturer om at det vanlige er å være ansatt i den samme bedriften gjennom hele yrkeslivet, og skaper hindringer for de som vil flytte på seg i arbeidslivet. Vi vil derfor skape et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom å:

Dagens lovverk henger igjen i gamle strukturer om at det vanlige er å være ansatt i den samme bedriften gjennom hele yrkeslivet, og skaper hindringer for de som vil flytte på seg i arbeidslivet.

Trine Skei Grande, Venstre-leder
  • Endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men maksimalt i to år.
  • Tillate større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye som maksimalt kan arbeides per dag, måned og år.
  • Gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven for å legge til rette for lokalt handlingsrom og alternative turnusordninger.

Venstre vil ha et samfunn som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Det er den store nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv for alle.