NRK Meny
Kronikk

Leve hele livet

Hvordan skal vi sikre at det er plass til at alle eldre får den omsorgen de trenger?

Erna Solberg og eldre fan sykehjem

En eldre fan stjeler en klem fra Høyre-leder Erna Solberg under et valgkampbesøk på et sykehjem på Karmøy forrige uke.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det er mye som er bra i norsk eldreomsorg, og mange dyktige og engasjerte ansatte. Det er imidlertid fortsatt mye som gjenstår. Fanget mellom Stoltenbergs løfter om 12.000 nye plasser og kommunenes harde økonomiske realiteter må våre eldre konstatere at de ikke opplever trygghet for at plassen er ledig når de har behov for den.

Hva er problemet?

Tidligere i sommer lanserte Høyre ti forslag for å bedre kvaliteten og tre forslag for å øke kapasiteten i norsk eldreomsorg. Det trengs.

I dag er 80 prosent av pasientene i norsk eldreomsorg rammet av demens. Bedre kompetanse om dementes behov kan dramatisk forbedre dementes liv på sykehjem. Mange av dem som bor på sykehjem får feil medisin eller blir overmedisinert.

Til tross for at det samles inn svært mye informasjon om omsorgstilbud, vet vi lite om kvaliteten på pleie- og omsorgssektoren.

Erna Solberg og Bent Høie, Høyre

Til tross for at det samles inn svært mye informasjon om omsorgstilbud, vet vi lite om kvaliteten på pleie- og omsorgssektoren. Og ikke minst bygges det for få sykehjemsplasser, særlig med tanke på behovet vi vil se om noen få år, når de store etterkrigskullene vil få behov for omsorgstilbud.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Hva vil Høyre?

Høyres mål er at omsorgstjenestene skal gjøre det mulig for alle å leve hele livet. De som bruker omsorgstjenester skal få dyrke hobbyer, komme ut og gå turer, oppleve kultur, følge med på nyheter og ha meningsfulle samtaler med andre mennesker.

Derfor foreslår Høyre nå et løft for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. Vi ønsker nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren. I stedet for bare å telle aktivitet i omsorgen – antall plasser, antall besøk i hjemmetjenesten – ønsker vi å måle hvor fornøyde brukerne og de pårørende er med tilbudet. Vi vil også hjelpe kommunene til å finne noen felles kvalitetsmål som gjør det mulig å sammenlikne seg med andre kommuner. Dette skal ikke komme på toppen av dagens rapportering, men til erstatning for undersøkelser som allerede gjennomføres – uten den samme nytten.

Nøkkelen til kvalitet i eldreomsorgen er kompetanse. Vi vil innføre nasjonale krav til legedekning på sykehjem og likestille lønnsvilkårene mellom sykehjems- og sykehusleger. Vi vil ha statlig satsing på etter- og videreutdanning for å heve kompetansen hos dem som allerede i dag jobber i pleie- og omsorgssektoren.

Plass nok til alle

Høyres mål er at omsorgstjenestene skal gjøre det mulig for alle å leve hele livet.

Erna Solberg og Bent Høie, Høyre

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Men vi vet at på et tidspunkt er helsen så skral eller at demensen så fremskredet at å flytte til en institusjon er det som gir trygghet både for pårørende og den eldre selv. Det vil bli en stor utfordring å sikre tilstrekkelig antall omsorgsplasser i årene fremover. Regjeringens egen stortingsmelding viser at vi vil trenge omtrent 15.000 flere plasser frem mot 2030.

Det er et problem at de fleste nye plassene som har kommet de siste årene har vært omsorgsboliger, ikke sykehjem og bofellesskap for demente, til tross for at det fortsatt trengs flere sykehjemsplasser. Grunnen er sannsynligvis skjevheter i dagens finansieringsordning – sykehjemsplasser er rett og slett dyrere i drift enn omsorgsboliger. Derfor vil Høyre etablere en statlig driftstilskuddsordning for å nøytralisere forskjellen mellom sykehjem og omsorgsboliger. Vi vil også etablere en rentekompensasjonsordning på toppen av dagens husbankfinansiering av sykehjem og bofellesskap for demente.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Tallfesting

Da vi gikk ut med vår plan for eldreomsorgen, ble vi kritisert for at vi ikke ville tallfeste løfter om sykehjemsplasser. Høyre er opptatt av at våre valgkampløfter skal være realistiske og gjennomførbare. De skal ikke ha liten skrift som er nesten umulig å lese. Vi husker jo alle hvordan Stoltenbergs løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser ble til tilskudd til 12.000 nye sykehjemsplasser og nå er blitt til tilsagn om tilskudd til 12.000 nye og oppussede heldøgns omsorgsplasser. Han kom med løfter på vegne av andre – kommunene.

Vi husker alle hvordan Stoltenbergs løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser ble til tilskudd til 12.000 nye sykehjemsplasser og nå er blitt til tilsagn om tilskudd til 12.000 nye og oppussede heldøgns omsorgsplasser.

Erna Solberg og Bent Høie, Høyre

Men eldreomsorg er nettopp et delt ansvar mellom staten som setter normer og finansierer, og kommunene som utøver. Slik ønsker Høyre at det skal fortsette å være. Men skulle vi komme i regjering etter valget, vil vi sette oss ned sammen med kommunenes representanter i KS og fastsette felles, konkrete mål for utbygging av sykehjemsplasser og bofellesskap for demente.

Slik skal vi sørge for at Norges eldre og pleietrengende får muligheten til å leve hele livet.