Hopp til innhold
Kronikk

La oss snakke om voldtekt

Skolene må bry seg mer om voldtekt. Oppmerksomheten må flyttes fra jenters bekledning til holdninger om sex, grenser og respekt.

Russ

Tips til russejenter om å bruke sykkelbukse under russedressen har igjen skapt debatt om hva som må til for å hindre voldtekt. Artikkelforfatterne mener en løsning er forebyggende informasjonsarbeid i skolene.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Mandag 18. april skrev Madeleine Schultz om behovet for flere effektive og forebyggende tiltak i skolene for å lære ungdom om kjønn, makt, ansvar i seksuelle relasjoner og om samtykke. Hun svarte på søndagens ytring fra Torjus Lorentsens. Lorentsen snakker om hysteriske feminister som etter hans mening overreagerer på rådet om bruk av sykkelbukse under russebuksa, fra lensmannen i Gjesdal kommune.

JURK mener, i likhet med Schultz, at det er på tide å snakke mer om hvilke virkemidler som kan iverksettes for å forebygge voldtekter. Vi mener det i dag ikke snakkes nok om holdningene som leder til at noen voldtar.

Vi er skuffet over det fullstendige fraværet av engasjement fra skolene.

Mangel på forebyggende arbeid

Rapport fra Kripos, «Voldtektssituasjonen i Norge 2015», viser at 39 prosent av alle anmeldte voldtekter i 2015 ble begått i festrelaterte situasjoner. Denne typen voldtekt utgjorde den største kategorien i perioden 2011–2015.

Statistikken viser altså at festrelatert voldtekt er et alvorlig problem i dag. Det er heller ikke vanskelig å tenke at det foreligger mørketall bak denne kategorien. Av denne grunn mener JURK at denne trenden må endres.

JURK synes det er bekymringsfullt at det er så lite fokus på forebyggende arbeid som kan forhindre voldtekt. Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig at politiet kommer til skolene og forteller om voldtekt rett før russetiden. Forebyggende tiltak må innføres på et tidligere stadium for å endre holdningene blant unge.

Vi mener det i dag ikke snakkes nok om holdningene som leder til at noen voldtar.

Forebygging er i alles interesse. Først og fremst for den som er utsatt for en voldtekt, men også gjerningsperson og samfunnet som helhet. Det er feil at oppmerksomheten rettes mot jenters bekledning og fyll, fremfor allmenne holdninger om sex, grenser og respekt.

Skolene må på banen

JURK jobber med et rettspolitisk prosjekt der vi fokuserer på grensen mellom sex og voldtekt. I den forbindelse har vi kontaktet utallige skoler i Oslo, Akershus og Vestfold med ønske om å holde et foredrag. Til vår overraskelse fikk kun én tilbakemelding. Vi er skuffet over det fullstendige fraværet av engasjement fra skolene.

Skolen har en oppdragende rolle og er en god plattform for å nå ut til ungdom. Av denne grunn synes JURK det er synd at ikke skolen griper om et slikt tilbud. Dersom ikke god informasjon om grensene mellom sex og voldtekt blir gitt i skolen, vil det være vanskelig å nå ut til ungdom for å forme deres holdninger til sex.

Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig at politiet kommer til skolene og forteller om voldtekt rett før russetiden.

Det er ikke jenter alene som skal ta alle forholdsregler for ikke å havne i en voldtektsituasjon. Det er overgriper som gjør urett, men vi har et felles ansvar å forhindre at dette skjer. Fokuset må flyttes over på hvilke virkemidler som kan iverksettes for å forebygge voldtekter.

Vi må fortsette å ha en åpen og informativ debatt for å motvirke uønskede holdninger til voldtekt. Skolen er etter vår mening en viktig arena for dette. La oss derfor snakke mer om voldtekt istedenfor fulle og lettkledde jenter.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter