Hopp til innhold

La abortloven være!

Abortloven bør ikke bli brikke i et politisk maktspill.

KrF legger fram alternativt budsjett for 2019

Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad i KrF vil endre abortloven. Det kan føre til en uklar lov, med fare for usikkerhet og ulik praksis, advarer gynekologforeningen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norsk Gynekologisk Forening stiller seg uforstående til at politiske myndigheter igjen har gitt næring til en opprivende diskusjon og sprer usikkerhet om abortloven. Vår forening står klar til å opplyse og informere enhver politiker som måtte ønske å snakke med oss om kvinnehelse.

Antallet aborter i Norge har vært historisk lavt de siste årene, og tallene er fallende. Dette skyldes en markant nedgang i antallet uønskede aborter blant kvinner under 25 år. I dag utføres åtte av ti aborter før uke 9 i svangerskapet, mens totalt nesten ni av ti aborter utføres medikamentelt.

Innføringen av medikamentell abort de siste 20 årene har vært en ubetinget suksesshistorie. Tall fra abortregisteret viser at antallet aborter som behandles i nemnd (etter 12.uke) har holdt seg stabilt. Disse utgjør bare fire prosent av alle aborter i Norge.

Norge er intet sorteringssamfunn og dagens abortlov er velfungerende.

Kristelig Folkepartis politiske veivalg har utløst diskusjonen om abortlovens paragraf 2c, godt hjulpet av regjeringen og sittende statsminister. Denne paragrafen omtales som «Down-paragrafen». Dette er feil og misvisende. I 2017 utgjorde antall nemdbehandlede aborter som var innvilget på grunnlag av Downs syndrom etter paragraf 2c et lite antall.

Det er derfor uforståelig at de som ønsker endringer i loven ser for seg en nedgang i aborttallene.

Dagens lovtekst sier at etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. Denne lovteksten er lagt på bordet i politiske forhandlinger i maktens korridorer.

Aborter etter 12. uke utgjør bare fire prosent av alle aborter i Norge.

Hva som kommer ut av de bebudede politiske forhandlinger er uklart, men Kristelig Folkepartis nye hærfører har hevdet at det foreligger en historisk mulighet til å endre abortloven.

Norsk Gynekologisk Forening vil sterkt advare mot utydeliggjøring og bruk av uklare begreper i abortloven.

En uklar abortlov vil muligens fungere i tautrekking om politisk makt, men vil spre usikkerhet og vil kunne gi rom for fortolkninger som leder til ulik praksis.

Regjeringen har selv ønsket å redusere antallet abortnemder for å motvirke ulik behandling.

Det er uforståelig at de som ønsker endringer i loven ser for seg en nedgang i aborttallene.

Norge er intet sorteringssamfunn og dagens abortlov er velfungerende. Den er et minnelig kompromiss i en vanskelig sak for mange.

Uro, usikkerhet og splittende diskusjoner på direkte feil grunnlag tjener ingen i denne saken.

Det dette dypest sett handler om er kvinner og familier i livets vanskeligste øyeblikk.