Replikk

Kontekstløst om omskjæring

Barneombudet vil ha slutt på omskjæring av guttebarn. Men hun framstiller medisinske argumenter i en pågående debatt som om de var konklusjoner.

Anne Lindboe, barneombudet

Barneombud Anne Lindboe vil ha en ny debatt om omskjæring av guttebarn, men tar ikke høyde for debatten i utlandet, skriver skribent Mohsan Basit.

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

Diskusjonen om rituell omskjæring av guttebarn fortjener en ny debatt hevder Barneombudet.

På Ytring skriver Barneombudet flere medisinske argumenter for et forbud. Hun viser til en kommentarartikkel i Pediatrics som skal ha «tilbakevist fordelene og tydeliggjort skadevirkninger av omskjæring av guttebarn». Når hun da hevder at det er behov for en debatt i lys av «økt medisinsk bevissthet», så burde innspillet inkludere relevante omstendigheter. Pediatrics-artikkelen ble nemlig trykket i en kontekst som Barneombudet fullstendig ignorerer.

Vektlegger feil forskning?

Pediatrics er som Barneombudet nevner et «topptidsskrift». Utgiver er AAP – American Academy of Pediatrics. AAP satte sammen en arbeidsgruppe av spesielt kyndige leger som skulle systematisk vurdere den senere forskningen. AAP har tidligere forholdt seg nøytrale. Etter vurderingen er AAP nå positive til selvfinansiert omskjæring av guttebarn.

Her har nok Barneombudet lest nokså selektivt og framstilt medisinske argumenter i en pågående debatt som om de var endelige konklusjoner.

Mohsan Basit, skribent

Denne kunngjøringen ble gjort sist høst i Pediatrics. En gruppe nord-europeiske barnelegers reaksjon er så publisert i Pediatrics. Det er denne Barneombudet henviser til. Deres argument er egentlig at AAP er amerikanske og dermed kulturelt «biased». Siden halvparten av amerikanske barn er omskåret, er AAP kulturelt partiske og vektlegger forskning som gir støtte til omskjæring.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Utelater relevante studier

Samtidig med denne kommentaren har Pediatrics publisert arbeidsgruppens tilsvar. De hevder europeerne selv utelater relevante studier som motsier deres syn. Og når det gjelder anklagen om kulturell partiskhet, så minner amerikanerne om at de har en like stor andel barn som ikke er omskåret. USA er i så fall mer nøytralt enn Europa som utvilsomt er kulturelt negativt til omskjæring. Det kan da hevdes at europeerne selv ikke ser forbi sitt forutinntatte syn på omskjæring.

Artikkelen ble trykket i en kontekst som Barneombudet fullstendig ignorerer.

Mohsan Basit, skribent

Her har nok Barneombudet lest Pediatrics nokså selektivt og framstilt medisinske argumenter i en pågående debatt som om de var endelige konklusjoner. Den eneste konklusjonen som er trukket i Pediatrics er at AAP er positiv til omskjæring av guttebarn.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.