Hopp til innhold
Kronikk

Kompis, ikke voldta meg!

Jeg har aldri selv blitt utsatt for en voldtekt. Det trodde jeg helt til jeg innså at jeg har blitt voldtatt – og det av en kompis.

Trist kvinne

«Jeg tror at et lovverk som understreker at sex uten samtykke faktisk er voldtekt, kunne ha stoppet kompisen min, og mange andre kompiser der ute, fra å gå over grensen i utgangspunktet», skriver den anonyme kvinnen.

Foto: colourbox.com

Jeg er en 22 år gammel kvinne. Jeg studerer juss ved Universitetet i Oslo og har vært et aktivt medlem i Amnesty. I høst var jeg på et foredrag om voldtekt. Det ble en vekker for meg.

For det første ble jeg utrolig provosert over at personer som er utsatt for voldtekt ofte sitter igjen med skyldfølelse i etterkant. «Var det jeg som ga blandede signaler? Hadde jeg på for utfordrende klær?» Dette blir jo helt feil. Jeg ble også tvunget til å gjennomgå episoder fra mitt eget liv.

Det VAR en voldtekt

Jeg har vært i mange situasjoner med gutter hvor jeg nesten har måtte bruke fysisk makt for å vise at jeg ikke har vært interessert. Den mest nylige episoden var da jeg sov med en kompis i min egen seng etter en fest. Vi har vært venner lenge og vi er fortsatt venner. Etter min mening hadde jeg ikke gitt noen signaler på at jeg ville ha sex. I mine øyne var vi to venner som sov sammen. Det hindret han ikke å prøve å komme under skjørtet på meg. Jeg måtte fysisk fjerne hånden hans minst 20 ganger. Han tok ikke hintet. Jeg våknet plutselig opp av at jeg hadde to fingre inni meg. Jeg ble paralysert. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg fjernet hånden hans en siste gang, men jeg sa ingenting. Jeg flyttet meg ikke. Da vi våknet visste jeg ikke hva jeg skulle tenke.

Jeg våknet plutselig opp av at jeg hadde to fingre inni meg. Jeg ble paralysert.

Min feil?

Min umiddelbare tanke var at det var min feil. Jeg flyttet meg ikke. Jeg snakket ikke med han om det etter hendelsen. Jeg prøvde å le det vekk med vennene mine. Jeg tøyset – sa at jeg hadde blitt «finger-voldtatt». Sannheten er at jeg fant situasjonen ekstremt ubehagelig. Jeg følte at jeg hadde blitt utnyttet. Jeg trodde at jeg hadde gjort det klart for han at jeg bare ville sove. Jeg skammet meg. Jeg hadde selv satt meg i den situasjonen ved å sove i samme seng som han. Jeg burde jo ha visst at noe sånt kunne skje. Jeg prøvde å lenge å undertrykke skammen og følelsene etter hendelsen. Jeg ble kvalm av å tenke på det som hadde skjedd.

Det var altså først nylig jeg innså at det som hadde skjedd var en voldtekt. Jeg ble provosert. Det som skjedde var ikke greit. Det var ikke greit at jeg satt igjen med de følelsene jeg kjente på. Det var ikke min feil i det hele tatt. Det var hans feil. Han respekterte ikke mine grenser.

Hva er en voldtekt?

Voldtekt er et allment kjent ord. Vi forbinder gjerne ordet med alvorlige overgrep og overfall. Men hva er definisjonen på en voldtekt? Når jeg spør mine venner om dette, jenter som gutter, vet de ikke helt hva en voldtekt egentlig er. I media hører vi om overfallsvoldtektene. Sannheten er at disse ikke utgjør den store andelen av voldtektene. Ifølge Aftenposten blir åtte av ti voldtekter som faktisk anmeldes henlagt. Festvoldtekt er verstingen hvor offeret ofte har kjennskap til gjerningsmannen. Kanskje kan det forklares med manglende kunnskap om hva en voldtekt egentlig er.

Jeg skammet meg. Jeg hadde selv satt meg i den situasjonen ved å sove i samme seng som han.

Loven ikke klar nok

Straffelovens §192 gir en definisjon på hvilke handlinger som skal omfattes av voldtektsbegrepet. Etter lovens forstand er en voldtekt definert som:

«Den som a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller […], eller b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand [..], eller c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen […]»

Bestemmelsen er grei å forstå slik den står i loven. Likevel blir mange voldtektssaker henlagt fordi domstolene ikke har tilstrekkelig grunnlag til å definere handlingen som voldtekt. Og det er her problemet ligger, spesielt med festvoldtekter, tror jeg. Mange forbinder voldtekt med nettopp vold, og skjønner kanskje ikke at også mildere form for overtalelse eller tvang også i realiteten er voldtekt.

Bør utvide loven

Fra et høringsdokument utarbeidet av den rødgrønne-regjeringen ble det foreslått å utvide voldtektsbegrepet til å gjelde dem som «[…] har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det». Begrunnelsen for utvidelsen er den pedagogiske effekten ved å tydeliggjøre at alle handlinger av ufrivillig seksuell omgang er voldtekt. Amnesty Norge har gått ut med kampanjen «Nei er nei». Det skal ikke mer enn ett nei til før handlingen er å anse som voldtekt, mener de. Det må faktisk gjensidig samtykke for å kunne defineres som sex. Så enkelt og så vanskelig er det. Men når loven ikke er tydelig på dette punktet, holder det i realiteten ikke å si «nei».

Jeg vil at det skal fremgå av loven at det må foreligge gjensidig samtykke. Det kunne kanskje ha hindret kompisen min.

Håper mange føler seg truffet

Jeg vet at mange av mine guttevenner vil føle seg truffet av det jeg skriver. Og det håper jeg at de gjør. Tilfellet med meg og kompisen min vil etter lovens ordlyd omfattes av voldtektsbegrepet også i dag. Det betyr ikke at alle gutter som har gått over grensen er voldtektsmenn. Men jeg tror at et lovverk som understreker at sex uten samtykke faktisk er voldtekt, kunne ha stoppet kompisen min, og mange andre kompiser der ute, fra å gå over grensen i utgangspunktet.

For å hindre at det som skjedde med kompisen min og meg skal skje igjen, vil jeg at voldtektsbegrepet skal tydeliggjøres ytterligere. Jeg vil at det skal fremgå av loven at det må foreligge gjensidig samtykke. Det kunne kanskje ha hindret kompisen min og andre kompiser fra å gå over grensen. Derfor ønsker jeg å oppfordre politikerne og lovgiverne til å endre voldteksparagrafen. Tydeliggjør poenget! All form for seksuell omgang hvor det ikke foreligger gjensidig samtykke er voldtekt.

NRK Ytring har valgt å anonymisere forfatteren av hensyn til skribenten selv, hennes familie, venner og andre involverte i hendelsen hun beskriver. Et slikt unntak fra våre generelle retningslinjer gjør vi fordi kronikken behandler et viktig samfunnsproblem på en måte som ellers vanskelig kunne latt seg gjøre. NRK kjenner hennes identitet.

Les også: Den grå sonen - «Oda» hadde sex med en kompis, selv om hun ikke hadde lyst. Det er hun ikke alene om.