Hopp til innhold
Kronikk

Klimahysteriet

Ekstremvær? Før het det bare storm på Vestlandet.

Meteorologene farevarsel Elsa, høy vannstand, yr

Ordet ekstremvær høres stadig oftere i værmeldingen. Jeg lurer på hva som er så ekstremt med storm og mye nedbør, skriver kronikkforfatteren.

Foto: YR

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Er Norges klimapolitikk basert på forskning og fakta, eller består den i stor grad av symbolpolitikk? Vil endringene i klimapolitikken i Norge få støtte fra befolkningen, eller har man gått så langt at flere og flere faller av?

Jeg frykter det siste.

Bare på en uke har den nyopprettede Facebookgruppen «Folkeopprøret mot klimahysteri» fått over 25.000 medlemmer.

De siste dagene har vi blitt tutet ørene fulle om ekstremværet «Elsa». Ordet «ekstremvær» brukes stadig oftere i værmeldingene. Helt ærlig, jeg har levd i litt over 40 år og lurer på hva som er ekstremt med storm og mye nedbør? Da jeg var liten het det bare «storm på Vestlandet».

NHO er nå avventende til klimakrav i lønnsoppgjøret! Handel og kontor har visst ønske om fremme klimakrav i vårens forhandlinger. Matprodusenter har begynt å merke produkter med noe som kan minne om nøkkelmerket, men hvor det står «lavt klimaavtrykk». Kua er visst en klimaversting fordi den produserer metan. Vi må spise nøtter og bær for å redde klima og holde oss unna kjøtt.

Det virker som om alt i hele Norge nå handler om klima.

Plastposen blir fremhevet som miljøfiendtlig, men er den egentlig det? Sjekker man fakta, så nei, den er ikke en versting. Både papir og tøynett kommer dårligere ut, men likevel så avgiftsbelegger man plastposen. Vi kan lese opp og ned i mente om alle saker og ting som må forbys, begrenses og avgiftsbelegges.

Vi har også forskjellige typer skam og vi deler ut penger til ulike klimaprosjekter. Norge bruker mange milliarder på kvotekjøp for å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser. Kvoter er en sentral del av Norges klimapolitikk, men har foreløpig ikke gitt store resultater.

Nyhetene inneholder daglig saker som omhandler klima av ymse karakter, det virker som om alt i hele Norge nå handler om klima.

Miljødirektoratet har utredet hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser og har levert Klimakur 2030, og den burde folk faktisk lese. For det blir ikke uten konsekvenser for deg og meg.

Tiltakene i Klimakur 2030 vil øke strømforbruket i Norge.

Tiltakene i Klimakur 2030 vil øke strømforbruket i Norge. Derfor kommer befolkningen i Norge til å bruke strøm til flere formål enn i dag, og stadig flere vil bruke mye strøm samtidig.

Det betyr en økt belastning av vårt strømnett, noe dagens nett ikke tåler og derfor varsles det en omlegging til en moderne nettleie med anleggsbidrag og effekttariffer. Det betyr at man bruker strømprisen og nettleien til å styre ditt forbruk over til andre tider på døgnet enn det som er normalt bruksmønster i dag. Enkelt fortalt; høy strømpris om morgen og ettermiddag, lavere strømpris formiddag og natt.

I tillegg skal vi tillate store vindturbiner i norsk natur i klimaet sitt navn, selv om norsk vannkraft er så ren som bare det. Og det samtidig med at utbyggingen av kullkraftverk eksploderer i Asia.

Norge står for rundt 1 promille av de samlede globale klimagassutslippene på verdensbasis.

I kommunene må vi fortette utbygging av boliger og næringsområder fordi vi har krav om nullvekst på biltrafikken. All vekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette selv om flere og flere velger å kjøre elbil. Er ikke den klimavennlig da? Det blir ikke flere bussruter, fordi det ikke er økonomi i det. Kan noen hjelpe meg med logikken?

Jeg vil minne om at Norge sett med verdens øyne er et ganske lite land med litt over fem millioner mennesker. Det kan virke som om vi skal redde hele verden, mens vi står for omtrent én promille av de samlede globale klimagassutslippene på verdensbasis.

Jeg er opptatt av miljø og klima, jeg er opptatt av tiltak som bearbeidet og faktisk har en effekt, basert på forskning og fakta. Ikke symbolpolitikk, avgifter og merking av produkter for å fremme salg.

Skal man få resultater så må man ha med seg befolkningen, og den er i ferd med å mistes. Rydd opp i klimasakene og få tilbake troverdigheten, hvis ikke er kampen tapt.