Kronikk

Kampen mot korrupsjon

Som eier forventer vi at selskapene tar korrupsjon på alvor. Styrer som ikke følger opp, vil ikke få fornyet tillit.

Yara - korrupsjon

Som vi har sett de siste månedene, er det naivt å tro at statlig eierskap i seg selv er en garanti mot korrupsjon, skriver næringsminister Monica Mæland. Bildet viser Yara-konsernsjef Jørgen Ole Haslestad og Yara-styreleder Bernt Reitan under en pressekonferanse i januar i år etter at Økokrim ga selskapet et forelegg på 295 millioner kroner for tre tilfeller av grov korrupsjon i Libya, India og Russland.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Kampen mot korrupsjon var tema da jeg nylig møtte styrelederne i selskapene jeg har ansvar for. De siste månedene har vi sett flere eksempler der norske selskaper knyttes til korrupsjon. Nok en gang har vi fått en viktig påminnelse om at korrupsjon angår oss, i Norge, i dag.

Korrupsjon skjer i alle land, i alle sektorer og i mange former. Konsekvensene er alvorlige. Korrupsjon ødelegger mennesker, selskaper og samfunn. Korrupsjon hindrer sosial og økonomisk utvikling i mange land. Rettsstaten undergraves, og samfunnet blir uforutsigbart og vilkårlig. Mennesker får ikke tilgang til helsetjenester og utdanning.

LES OGSÅ: Tidligere Yara-sjef tiltalt for korrupsjon

Statlig eierskap ingen garanti

Også i vår del av verden ser vi konsekvensene. I EU er det nå dokumentert at korrupsjon har bidratt til å forverre de økonomiske nedgangstidene. Selskaper som ikke håndterer utfordringene de møter på riktig måte, kan rammes hardt. Korrupsjon skader samfunnet, men rammer også bedriftene direkte gjennom svekket omdømme og økonomiske tap.

Korrupsjon skjer i alle land, i alle sektorer og i mange former. Konsekvensene er alvorlige.

Monica Mæland

Staten har mange grunner til å bekjempe korrupsjon. Som eier har vi tydelige forventninger til selskapene. Men som vi har sett de siste månedene, er det naivt å tro at statlig eierskap i seg selv er en garanti mot korrupsjon. Dette er bakgrunnen for at jeg inviterte samtlige styreledere i selskapene i min portefølje til møte.

Jeg ville forsikre meg om at selskapene tar sitt ansvar i kampen mot korrupsjon på alvor. Og jeg ønsket å høre mer om hvordan de arbeider for å redusere uakseptabel risiko som kan forringe verdiene i selskapene. I møtet understreket jeg statens forventninger på dette området. Målet for møtet var også læring på tvers: Jeg ønsker at selskapene og selskapenes styrer skal lære av hverandre. Jeg forventer at styrene legger rammene for og følger opp det forebyggende arbeidet i selskapene.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Vil øke innsatsen

Styrenes ansvar er avgjørende. Vår oppgave som eier er å sørge for at styret er best mulig rustet til å forvalte verdiene i selskapet. Styrenes oppfølging av samfunnsansvar og arbeidet for å forebygge og eventuelt håndtere korrupsjonssaker er noe av det vi vurderer i forbindelse med styrevalg. Et styre som ikke tar slike problemstillinger på alvor, og som ikke sørger for at det er systematikk i selskapenes arbeid på dette området, vil ikke få fornyet tillit.

Jeg kommer til å øke innsatsen på dette området og vil følge opp at selskapene har etablert rutiner, retningslinjer og opplæring.

Monica Mæland

Jeg kommer til å øke innsatsen på dette området og vil følge opp at selskapene har etablert rutiner, retningslinjer og opplæring. Samfunnsansvar og innsats mot korrupsjon blir tema i den kommende eierskapsmeldingen. Kampen mot korrupsjon er krevende. Det er viktig at vi bedre forstår hvilke utfordringer selskapene står overfor. Jeg ønsker derfor også at styrene gir oss råd om hvordan staten kan bedre sin eieroppfølging. Korrupsjonsforebygging må være på vår felles dagsorden fremover.