Kommentar

Ingen vinnere i Øygard-saken

Minst sju av juryens medlemmer mener Rune Øygard har forgrepet seg mot den unge jenta. Men de er ikke overbevist om at han gjorde det mens hun bare var 13 år.

Juryens ordfører Bjarte Holm avsier kjennelsen

Juryen ved juryens ordfører Bjarte Holm avsier kjennelsen i ankesaken for Eidsivating Lagmannsrett i overgrepssaken mot Rune Øygard.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Det var en følelsesladet stemning i sal 9 i tinghuset på Hamar i minuttene før juryen vendte tilbake.

Dagens kjennelse innebærer at Rune Øygard kan regne med en langt lavere straff enn den han ble idømt i tingretten.

Den nå 17 år gamle jenta stod tett sammen med sine foreldre på bakerste benk og gråt stille. Rune Øygard satt bare et par meter foran henne, han med foldede hender i lavmælt samtale med sine forsvarere.

Med tydelig stemme leste juryens formann Bjarte Holm opp sine svar. Ikke skyldig på spørsmål én, skyldig på spørsmål to.

Og reaksjonene uteble ikke. Rune Øygard gjemte ansiktet i hendene og ba etter kort tid om å få forlate salen. Tilbake satt jenta, fortsatt med tårer i øynene.

Forklaringene stod mot hverandre

Vi får aldri vite hva juryens medlemmer har tenkt, hvilke beviser de har lagt vekt på, og hvor uenige de egentlig var. Og dagens kjennelse var kanskje et noe uventet utfall.

Men den betyr ikke nødvendigvis at juryen ikke har trodd på jenta hva angår det første påståtte overgrepet.

Det kan bare bety at de ikke var sikre på at det hun har forklart var riktig.

Og da skal de frifinne etter loven. Bevisbildet var også et helt annet for dette forholdet, der var det i stor grad bare forklaringene som stod mot hverandre.

Ble ikke trodd

Men den tidligere Vågå-ordføreren ble ikke trodd i sine gjentatte forsøk på å hevde at han aldri har hatt seksuell kontakt med jenta.

Juryen har vurdert bevisene og kommet til at dette er utenkelig.

Selv om vi aldri får vite hva juryen har lagt mest vekt på, vet vi at bevisbildet for denne tiltaleposten var langt mer sammensatt.

Ved siden av jentas detaljerte forklaring har lagretten også fått se et omfattende materiale fra Skype og SMS. Et materiale som dokumenterer et unormalt nært forhold mellom en voksen mann og en ung jente. Og som inneholder en rekke samtaler av sterk seksuell karakter.

Det kan ha vært dette som overbeviste juryen på dette tiltalepunktet.

Risikabel anke

Dagens kjennelse innebærer likevel at Rune Øygard kan regne med en langt lavere straff enn den han ble idømt i tingretten. Hvor lang får vi vite i løpet av de neste dagene.

Øygards forsvarer har varslet at de vil vurdere å anke hele saken til Høyesterett over feil i saksbehandlingen. Det kan være en skummel øvelse.

Hvis Høyesterett finner en slik feil kan de nemlig oppheve hele dommen, og da risikerer Øygard til sist å bli dømt for begge tiltalepunktene likevel.

Etter alt å dømme stanser saken derfor her i lagmannsretten. Tilbake sitter to parter.

En voksen mann, tidligere ordfører, som er blitt fratatt det meste av troverdigheten. Og en ung jente som har blitt trodd i sine påstander om at den voksne forgrep seg på henne.

For begge har saken vært en enorm belastning, og her er det ingen vinnere.