Hopp til innhold
Kronikk

Ingen kobling mellom rødt kjøtt og kreft

Forskere leter stadig etter koblingen mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft. De ble nylig overrasket over å finne at rødt kjøtt reduserte utviklingen av tykktarmskreft hos mus.

Rødt kjøtt.

'Det er ikke mulig å studere årsakssammenhengene mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft i studier på mennesker. Dels fordi kreftprosessen kan pågå i flere tiår, og dels fordi effektene av rødt kjøtt er svært små', skriver kronikkforfatterne.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Norge ligger på verdenstoppen i tykktarmskreft. Det har lenge vært kjent at rødt kjøtt, alkohol, fedme, overvekt, lite fiberholdig mat og lite fysisk aktivitet kan øke risikoen for å utvikle tarmkreft.

I høst har et ekspertpanel klassifisert bearbeidet rødt kjøtt som kreftfremkallende, på lik linje med sigarettrøyk – selv om det ikke er klart hva den kreftfremkallende effekten skyldes.

Unik musemodell

Ved NMBU Adamstuen har vi avlet fram en ny mus som spontant utvikler alle stadier av kreft i tykktarmen. De sykdomsfremkallende celleforandringene under kreftutviklingen hos denne musen, er identisk med dem som er beskrevet ved tykktarmskreft hos mennesker.

Hemjern, den jerntypen som det er mye av i rødt kjøtt, reduserte utviklingen av tykktarmskreft hos mus.

Det spesielle med vår modell er at musene utvikler mange tykktarmssvulster som etter hvert blir ondartet. Våre mus blir svært følsomme for kreftfremkallende stoffer som virker i tykktarmen. I den tilsvarende konvensjonelle modellen får musene nesten bare svulster i tynntarmen og alle forblir godartet. Vår musemodell er ideell for å undersøke om ulike matvarer, eller bestanddeler av matvarer, stimulerer eller hemmer kreftprosessen i tykktarmen. I prosjektet «Sunnere storfekjøtt» bruker vi modellen for å teste effekter av forskjellige kjøttkomponenter og kokt kjøtt.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter og Facebook

Hemjern hadde motsatt effekt

Det overraskende resultatet kom i en studie hvor vi testet hypotesen om at hemjern, «kjøttjernet», øker forekomsten av tykktarmskreft. Dette er en hypotese mange har lit til.

Det viste seg også at nitritt ikke hadde noen effekt, hverken alene eller sammen med hemjern

Vi ga musene et modellfôr for bearbeidet rødt kjøtt, som inneholdt hemjern og nitritt. Nitritt er et konserveringsmiddel som tilsettes i enkelte bearbeidede kjøttprodukter som pølser. Hemjern sørger for at oksygen blir fraktet rundt i kroppen vår, og det er også et pigment som gir kjøttet rød farge. Både nitritt og hemjern er oftest nevnt som årsaker til hvorfor rødt og bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende i tykktarmen.

Våre funn kunne ikke bekrefte den etablerte hemjern-hypotesen. Vi fant i stedet at hemjern hemmet kreftprosessen i tykktarmen. Det viste seg også at nitritt ikke hadde noen effekt, hverken alene eller sammen med hemjern.

Vanskelig å måle effekt

WHO har – via International Agency for Research on Cancer (IARC) – klassifisert bearbeidet rødt kjøtt som kreftfremkallende, og rødt kjøtt som sannsynlig kreftfremkallende for mennesker. Klassifiseringen er basert på et stort antall befolkningsundersøkelser som viser sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og bearbeidet rødt kjøtt og utvikling av tykktarmskreft.

Det er ikke mulig å studere årsakssammenhengene mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft i studier på mennesker

Selv om befolkningsundersøkelsene viser små, men klare sammenhenger, vet vi ikke hvilke mekanismer som kobler rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og tykktarmskreft. To hypoteser har fått mest oppmerksomhet: Den første er at hemjern i rødt og bearbeidet kjøtt fremskynder dannelsen av kreftfremkallende nitrogenforbindelser og fettforbindelser, spesielt i kombinasjon med nitritt. Hvitt kjøtt som kylling, inneholder lite hemjern og er ikke knyttet til tykktarmskreft. Den andre hypotesen er at kreftfremkallende stoffer dannes ved varmebehandlingen.

Det er ikke mulig å studere årsakssammenhengene mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft i studier på mennesker. Dels fordi kreftprosessen kan pågå i flere tiår, og dels fordi effektene av rødt kjøtt er svært små. Derfor er det nødvendig å bruke følsomme dyremodeller, som kan etterligne kreftprosessen hos mennesker.

Ny norsk kjøttstudie

For å forstå mer av sammenhengen mellom kjøtt og tykktarmskreft kjører vi nå et nytt, stort muse-eksperiment. Der tester vi eventuelle kreftfremkallende effekter av kokt rødt kjøtt fra storfe og svin, og sammenligner dem med effekter av kokt kylling og laks. På denne måten forventer vi å finne ut om det røde kjøttet skiller seg ut fra de andre kjøtt-typene, som ikke er klassifisert som kreftfremkallende. Resultatene fra dette forsøket vil foreligge om noen måneder.