NRK Meny
Replikk

Identitet er ikke til debatt

Ingen skal få frata transpersoner retten til å definere seg selv.

Et skilt protesterer mot loven som forbyr transpersoner å velge toalett etter kjønnsidentitet

«Tonje Gjevjon aktivt jobber for å frata transpersoner retten som vi andre har: Retten til å definere oss selv», skriver Ingvild Endestad. Skiltet på bildet protesterer mot loven i den amerikanske delstaten Nord-Carolina som forbyr transkjønnede personer å velge offentlig toalett ut fra kjønnsidentitet.

Foto: Jonathan Drake / Reuters

Som minoritet er det viktig å kjenne at man tilhører et fellesskap.

FRI er en organisasjon for alle som bryter med samfunnets forventninger til kjønn og seksualitet. Vi skaper trygge møteplasser over hele landet og samler felles erfaringer til felles sak og politikk.

Stadig flere har de siste årene blitt medlem, og det er vi glade for. For det å dele erfaringer med å ikke alltid ligne på flesteparten i samfunnet er også en gyldig mulighet til å slå oss sammen og endre samfunnet så det passer litt bedre for flere.

Alle må få delta og mene

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er like forskjellige som alle andre. I motsetning til veldig mange andre minoriteter har vi også det til felles at vi er i mindretall i vår egen familie. Det skaper en ekstra sårbarhet, men det kan også skape et sterkere samhold i fellesskapet vårt.

Men nettopp fordi vi kommer fra alle typer familier kommer vi i alle politiske farger, kjønn og varianter og har uendelig mange ulike meninger. Derfor er vår bevegelse egentlig topptrent i å skape uenighetsfellesskap.

Det som forener oss er ikke at vi er like, men at vi ser verdien i å kjempe sammen. Vi melder oss inn, vi diskuterer, vi lytter og vi kjemper for at flertallet skal bli enig i vår hjertesak. Noen ganger vinner vi frem, og andre ganger må vi innse at vi ikke har flertallet på vår side. De diskusjonene vi har hatt på veien har uansett gjort oss klokere, mer skjerpa og rikere på erfaringer.

Ulike folk skal føle seg like hjemme hos oss.

Nettopp fordi dette fellesskapet er så viktig for oss som bevegelse synes jeg det er synd å lese at den lesbiske performancekunstner Tonje Gjevjon føler seg mobbet og uthengt av homobevegelsen.

Det er litt vanskelig å kommentere påstandene som kommer i Gjevjon sin kronikk fordi de mangler eksempler og henvisninger. Men uansett hvor uenig man er så er jeg opptatt av at de som ønsker å bli med i fellesskapet skal kunne bidra, delta og mene. Ulike folk skal føle seg like hjemme hos oss.

Bare småting som splitter oss

Men det er også en annen side til hvorfor fellesskapet er viktig. Akkurat nå er det mange som vinner på at vi ikke står samlet, at vi ikke har blikket vårt retta på riktig sted.

Når homofile jaktes på, arresteres og tortureres i vårt naboland og når nynazister går til aksjon mot vår bevegelse her hjemme så trenger vi hverandre.

I kampen for hverandres frihet og for et åpent samfunn er det tross alt småting som splitter oss.

I kampen for hverandres frihet og for et åpent samfunn er det tross alt småting som splitter oss. Nesten 70 år med organisert homokamp har vist oss at når vi tar kampen for hverandre, også de sakene som bare er viktig for noen, så kan vi forandre verden.

Rett til å definere oss selv

Gjevjon skriver i sitt innlegg at hun har fått mange reaksjonene på sine ytringer i blant annet Dagbladet. En av dem som har reagert er meg. Årsaken til det er at Gjevjon aktivt jobber for å frata transpersoner retten som vi andre har: Retten til å definere oss selv.

Som leder av den organisasjonen med flest transpersoner i Norge har jeg stor forståelse for at Gjevjons ytringer vekker sterke følelser. Hun skriver selv at hun ikke vil anse transkvinner som kvinner, og at hun heller ikke vil gi transkvinner muligheten til å definere seg selv.

Jeg tror Gjevjon ville vært enig i at dersom noen omtalte henne eller meg som noe annet enn kvinner, eller hadde insinuert at vi var sannsynlige overgripere, fordi vi var lesbiske, ville det vært sårende og provoserende. Fremsetter man slike ytringer offentlig vil det skape sterke følelser og debatt.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook

Vi diskutere ikke om transkvinner er kvinner

Selv om debatt og uenighet har stor verdi, finnes det også premisser vi i FRI ikke går med på i debattene.

Vi diskuterer ikke om transkvinner er kvinner, fordi vår identitet ikke er til debatt.

Vi diskuterer ikke helbredelse av unge homofile, fordi vi aksepterer ikke premisset om at homofili er en sykdom. Vi diskuterer heller ikke om seksuell avholdenhet kan pålegges mennesker, fordi vi ikke aksepterer premisset om at seksualitet og identitet er uavhengig av hverandre. Og vi diskuterer ikke om transkvinner er kvinner, fordi vår identitet ikke er til debatt.

Retten til å selv få definere og leve ut vår identitet og seksualitet er hardt tilkjempet. Forsøk på å frata noen mennesker denne retten skal vi alltid reagere på.