Hopp til innhold
Kommentar

I kveld kan han sende sjokkbølger inn i verdensøkonomien

Den amerikanske sentralbanken kan servere trippel renteheving.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell kan komme til å skru opp renten tre hakk i kveld.

Foto: POOL / Reuters

Uroen og nervøsiteten i aksjemarkedene har vært til å ta og føle den siste uken.

På fredag kom det tall fra USA som viste at prisveksten ikke har vært høyere på over 40 år, med en inflasjon på 8,6 prosent. Markedene falt kraftig både fredag og mandag.

Prisveksten er i ferd med å spinne ut av kontroll i verdens største økonomi. Det har skjedd raskt – og mye raskere enn noen hadde sett for seg.

Stor bekymring

Dette skaper stor bekymring både for hvor høye renter vi kommer til å få, og hvordan den økonomiske veksten kommer til å påvirkes fremover.

For det er en ekstremt krevende øvelse som både den amerikanske sentralbanken og andre sentralbanker nå gjør.

De må få stagget den hissigste prisveksten på fire tiår, samtidig som at de må forsøke å kun bremse økonomien – ikke drepe den.

Men med den prisveksten vi ser nå, er det mange som tror at det vil bli en umulig oppgave. I hvert fall i USA.

Kan få trippel heving

Det virker mer og mer sannsynlig at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell vil servere en trippel renteheving i kveld, altså en renteøkning på 0,75 prosentpoeng – skriver The Wall Street Journal.

Det vil i så fall bli det største rentehoppet siden 1994.

Videre vil banken følge på med doble rentehevinger. Den amerikanske økonomien vil dermed gå fra en lang periode med kraftige økonomiske stimulanser og tilnærmet gratis penger, til en kraftig innstramming.

Renteoppgangen er ventet å bli så rask og så kraftig at man etter hvert risikerer å få et fall i amerikansk økonomi, det man kaller resesjon – definert som negativ vekst i økonomien i minst et halvår. Det vil få ringvirkninger over hele verden.

Vil få ringvirkninger

Den globale økonomien ekstremt sammenvevd, noe vi kanskje for alvor fikk merke på kroppen da koronapandemien startet.

En databrikke vises fram i Intel Corps laboratorium i Santa Clara, California.

Mangel på databrikker har vært et stort problem siden pandemien startet

Foto: PAUL SAKUMA / Ap

Som et eksempel kan man se hva som skjedde da kinesiske fabrikkarbeidere ikke fikk møte på jobb. Da stanset produksjonen av en rekke varer, og eksporten bremset. Vi fikk plutselig akutt mangel på for eksempel databrikker, som trengs i produksjonen av alt fra biler til kjøleskap.

USAs økonomi er et viktig nav i verdensøkonomien. Som verdens største økonomi er USA også en stor kjøper av varer og tjenester fra andre land. Når amerikansk økonomi svekkes, betyr det at man kjøper mindre fra sine handelspartnere. Det fører til lavere økonomisk vekst der.

Kan spre seg raskt

La meg forklare gjennom et eksempel:

Et stort amerikansk netthandelsselskap har 500.000 ansatte. Selskapets omsetning er tett knyttet til hvordan det står til i folks lommebok, og hvordan de ser på fremtiden sin.

Ferske tall fra USA forrige uke viser en gryende pessimisme blant amerikanske husholdninger. Høye bensinpriser og generelt høy prisvekst har en tendens til å gjøre det med folk.

Da kjøper man også mindre.

I tillegg får det tenkte netthandelsselskapet økte kostnader på alt fra lån til drivstoff på varebilene sine. Det spiser av fortjenesten.

Når folk kjøper mindre av dette selskapet, kjøper også selskapet færre varer fra sin leverandør i Kina, og med fallende ordrevolum må si opp ansatte både i USA og på call-senteret i Filippinene.

Det blir også sendt færre containere over havet fra Asia, og de som jobber med å laste og losse varer får mindre å gjøre.

Det som starter med at amerikanske forbrukere holder litt hardere på lommeboken, kan altså spre negative økonomiske impulser over hele verden.

Christine Lagarde

Også den europeiske sentralbanken og sentralbanksjef Christine Lagarde skal i gang med rentehevinger.

Foto: Markus Schreiber / AP

Vil merke det her hjemme også

Selv om USA ikke er Norges aller viktigste handelspartner, både EU-landene og Storbritannia er større, vil vi merke det også her hjemme. Ikke minst fordi også EU-landene står overfor lignende problemer som USA har, med høyt press i økonomien og stigende priser.

Rentehevingene i eurosonen er ventet å komme rett over sommeren.

Om en drøy uke skal også Norges Bank ha rentemøte. De aller fleste økonomene forventer at sentralbanksjef Ida Wolden Bache både kommer til å sette opp renten, og signaliserer at renten skal opp raskere enn hun indikerte på forrige hovedrentemøte i mars.

Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Mye som spiller inn

Selv om styringsrenten her hjemme ikke bestemmes av den amerikanske renten, påvirkes vi likevel ettersom den amerikanske sentralbanken er en stor og toneangivende aktør. I tillegg påvirkes også den norske kronen av renteforskjellen mellom USA og Norge, selv om valutakanalen har blitt mindre sterk.

Det er mye som taler for høyere renter fremover:

  • Høyere renter ute
  • Høye oljepriser
  • Svært lav arbeidsledighet
  • Høy lønns- og prisvekst
  • Svak krone

Også ferske tall fra Norges Banks regionale nettverk, rapporten som brukes som en temperaturmåler på norsk økonomi taler et klart språk: Ni av ti norske bedrifter melder om høyere kostnader enn normalt, halvparten av dem tror prisveksten bare skal fortsette.

Stor usikkerhet

På den andre siden er det stor usikkerhet, spesielt knyttet til den nevnte utviklingen i verdensøkonomien. Det gir i så fall et argument for at rentehevingen ikke blir dobbel på førstkommende møte, som mange tror den kan bli.

En dobbel renteheving vil i så fall være et svært uvanlig grep fra Norges Bank, som har for vane å gå sakte, men sikkert oppover.

Mot slutten av neste år kan vi se en styringsrente på rundt tre prosent. Det betyr en boliglånsrente på over fire prosent.

Det er bare å ta frem kalkulatoren allerede nå og regne ut hva det betyr for ditt månedsbudsjett.

Og vet du ikke hvordan man regner på renter, er dette en god anledning til å finne ut av det. Det blir nemlig ikke mindre viktig å ha god kontroll på kostnadene sine fremover.