Replikk

Høyre vil satse på barnehagene

Kristin Halvorsen tror hun har en god sak. Virkeligheten slår tilbake.

Barnehage

Tiden i barnehagen legger et avgjørende grunnlag for resten av utdanningsløpet til norske barn, skriver Stefan Heggelund i svaret til Kristin Halvorsens kronikk.

Foto: Flickr / Frogn kommune (CC BY-SA 2.0)

Halvorsen skriver i sitt svar til meg at jeg slår inn åpne dører. Da jeg skrev at vi må ha åpenhet om barnehagene og at pedagogtetthet og brukertilfredshet er eksempler på momenter foreldre bør kunne se i en nettbasert portal for barnehagene, skriver Halvorsen at dette arbeidet er igangsatt. Det er riktig at regjeringen varslet en nettportal for fire år siden. Fremdriften er usynlig. Å kritisere regjeringens totale mangel på evne til å gjennomføre, er ikke det samme som å slå inn åpne dører.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Da jeg skrev at det må være et mål at alle barn har tilstrekkelige norskferdigheter, kontrer Halvorsen med at regjeringen nå innfører plikt til språkkartlegging for barn med behov for språkinnsats. Det er Høyre også for. Regjeringen fikk ideen etter åtte år med rent flertall på Stortinget. Dessverre er regjeringen imot å stille som krav til barnehageansatte at de behersker norsk.

«Å kritisere regjeringens totale mangel på evne til å gjennomføre, er ikke det samme som å slå inn åpne dører.»

Stefan Heggelund

Halvorsen mener jeg bagatelliserer behovet for bemanning. Det gjør jeg ikke. Bemanning er vesentlig, og konkrete tiltak må til for å øke pedagogtettheten i barnehagene.

Kunnskapsministeren avslutter med noen utfordringer til Høyre. Jeg skal svare punktvis.

LES OGSÅ: Vi vil ha en barnehage til barnas beste

1. Bemanningsnorm

Vi har stilt oss bak ambisjonen om minst en voksen for tre barn under tre år og en voksen for seks barn mellom tre og seks år. I Stortinget har vi spurt Halvorsen om hvordan hun skal gjennomføre dette. At vi påpeker at hun ikke har vært i stand til å svare, betyr ikke at vi ikke støtter bemanningsnorm.

2. Lovfestet rett til å tilhøre en barnegruppe

Vi tror hver enkelt barnehage bør få organisere seg slik de mener er best for de barna de har.

3. Ettåringer i barnehagene

Retten til barnehageplass gjelder bare for de som er født før 1. september. Vi mener ett hovedopptak kombinert med rullerende opptak i barnehagen vil gi bedre fleksibilitet.

4. Prisen på en barnehageplass

«Det er dokumentert at det kompliserte regelverket for finansiering av barnehagene er overmodent for forenkling.»

Stefan Heggelund

Høyre har foreslått å øke maksprisen fra 2330 til 2530 kroner for familier som har råd. Dette finansierer billigere barnehageplass til familier som trenger det. Det er nødvendig i et land der antall fattige barn har gått opp.

5. Finansiering av private barnehager

Høyre mener barn skal få det samme tilbudet uansett om de går i en privat eller kommunal barnehage.

Det er dokumentert at det kompliserte regelverket for finansiering av barnehagene er overmodent for forenkling. Høyre foreslo en full gjennomgang og forenkling av finansieringsordningen for barnehagene. Sammen med gjeninnføring av fri etableringsrett og kommunal stykkpris hvor tilskuddet følger barnet, vil det gi mer fleksibilitet for foreldrene og enklere tilskuddsforvaltning for kommunene, samtidig som barnehagene får de midlene de trenger til driften.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

6. Pedagogandel i barnehagene

Høyre vil selvsagt arbeide for å øke andelen pedagoger, og vi ønsker et kompetanseløft for alle ansatte i barnehagene. Høyre foreslo i statsbudsjettet 130 millioner kroner mer enn regjeringen til et kvalitetsløft i barnehagene med etter- og videreutdanning av barnehageansatte.

«I politikk må man ha visjoner, men også evne til å gjennomføre.»

Stefan Heggelund

Dessuten vil vi ha en rekrutteringsstrategi til barnehagelærerutdanningen som fungerer. De nyeste tallene fra Samordna opptak viser en nedgang i antall søkere til barnehagelærerutdanningen på 18 prosent. Det er prekært.

I politikk må man ha visjoner, men også evne til å gjennomføre. Vi har vist at vi ønsker å satse på kompetanse, språk og bemanning. Tiden i barnehagen legger et avgjørende grunnlag for resten av utdanningsløpet til norske barn. Derfor er det viktig at vi får en regjering med nye ideer og bedre løsninger for barnehagene.