Kronikk

Grenseløs kjærlighet

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Bortsett fra norsk utlendingsbyråkrati.

13439253

Stadig flere finner sammen på tvers av landegrensene. De som forelsker seg i noen utenfor EØS-området, får problemer.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Stadig flere reise utenlands på ferie, for å studere eller for jobb. Det er blitt flere arenaer hvor vi møter personer som ikke er fra Norge. På samme tid har kommunikasjonen forbedret seg slik at det er lettere å holde kontakten med dem man møter.

Vi får stadig flere felles kulturelle referanser gjennom globalisering av media. Det har også oppstått helt nye arenaer hvor en kan møtes, for eksempel Internett.

P3-dokumentar om turistvisum: For fattig for Norge

Fra metafor til realitet

Dette fører til at stadig flere finner sammen på tvers av landegrensene. Grenseløs kjærlighet har gått fra å være en metafor til å bli en realitet. Det er hvert år mellom 5000 og 6000 nordmenn som gifter seg meg en partner fra utlandet. Tallet for nordmenn som forelsker seg eller er i et forhold med noen fra et annet land er trolig enda høyre.

Årlig reiser det for eksempel godt over 20 000 nordmenn ut for å studere. Det er nesten tre ganger så mange som på 90-tallet. Da var det bare ca 8000 som reiste ut årlig. På litt over 20 år er det altså blitt tre ganger så mange som velger å ta hele eller deler av studiet i utlandet. Vi ser det samme mønsteret når det gjelder studenter fra utlandet som kommer til Norge.

I takt med at flere finner kjærligheten i utlandet, har vi dessverre strammet inn på muligheten til å leve sammen i Norge.

Tord Hustveit, leder Unge Venstre

UDI sterkere enn kjærligheten

Mange av de som reiser utenlands forelsker seg. For de som er så heldige å finne kjærligheten med noen fra et EU-land går det bra. Problemet oppstår når en forelsker seg i noen som kommer utenfra EØS-området. Da blir det vanskelig å leve sammen i Norge.

Det sies at kjærligheten overvinner alt, men for noen av dem som har funnet kjærligheten utenfor Norge kan det vise seg å være feil. Norsk utlendingsbyråkrati er for mange sterkere enn kjærligheten. I takt med at flere finner kjærligheten i utlandet, har vi dessverre strammet inn på muligheten til å leve sammen i Norge.

Ikke råd til kjærlighet

I dag er det bare mulig å komme til Norge for å leve sammen ved å gifte seg. Da kan man få et forlovelsesvisum til bryllupet, og familiegjenforening i etterkant. Denne ordningen virker ekskluderende på to måter. For det første legger det til grunn at alle har et ønske om å gifte seg. Det kan være noen enda ikke har bestemt seg for om de ønsker å gifte seg eller at de ønsker andre samlivsformer enn ekteskapet.

Nå er det nær 400.000 nordmenn som i praksis er avskåret fra å leve med utenlandsk kjæreste i Norge

Tord Hustveit, leder Unge Venstre

For det andre er det store grupper som ikke har tilgang til å få familiegjenforening. For å få det må du vise til inntekt de siste årene. Under den rødgrønne regjeringen ble denne inntektsgrensen økt. Nå er det nær 400 000 nordmenn som i praksis er avskåret fra muligheten til å leve med utenlandsk kjæreste i Norge. Særlig for unge og studenter slår systemet skeivt ut.

Nødvendig med kjærlighetsvisum

Et kjærlighetsvisum vil rette på denne skjevheten. Det vil være en mulighet til å leve sammen i Norge for å finne ut om forholdet er noe å satse på, eller for å kunne vise at man er i stand til å forsørge hverandre, slik at det blir mulig å få familiegjenforening.

På denne måten får par en mulighet til å leve sammen en stund i Norge før de eventuelt velger å gifte seg. Nøyaktig hvilke kriterier det skal være for å få innvilget et kjærlighetsvisum bør utredes bedre, men blant annet Sverige har et lignende system som det er verdt å se på. Noen viktige momenter må være at terskelen for å få det innvilget er lavere enn ved familiegjenforening, men at det til gjengjeld er tidsbegrenset.

Det ligger i samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, KRF og Venstre at kjærlighetsvisum skal utredes.

Tord Husveit, leder Unge Venstre

Det finnes gode grunner til at dagens system med familiegjenforening er strengt. Det skal sikre at de som gifter seg er i stand til å forsørge hverandre. I tillegg skal det hindre proformaekteskap og beskytte de som er i fare for å bli utsatt for tvangsgifte. Dessverre har man for sterk tro på at et strengt regelverk er den beste måten å oppnå disse målene på.

Må få være sammen med den en elsker

Det er noen som betaler prisen for det strenge regelverket, og det er alle de som får kjærlighetslivet ødelagt av rigide regler for oppholdstillatelse i Norge. I samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, KRF og Venstre legges det opp til at det skal utøves større skjønn når det vurderes hvem som skal få familiegjenforening. En del av avtalen er også at kjærlighetsvisum skal utredes.

Kjærlighetsvisum vil være et viktig supplement til dagens regelverk. På den måten kan par som ønsker å ta forholdet et skritt lengre, men ennå ikke ønsker å gifte seg få muligheten til å leve sammen her i Norge. Det vil også gi den samme muligheten til par som ikke ønsker å gifte seg, men vil leve sammen. En utredning vil kunne si oss mye om hvordan det kan gjennomføres i praksis, og være det første steget på veien mot å innføre kjærlighetsvisum i Norge.

Verden går fremover og globalisering har gjort at folk finner sammen på tvers av landegrensene. Når vi har et regelverk som fratar folk muligheten til å være sammen med den de elsker, er det en brist i regelverket. Et kjærlighetsvisum vil være en måte å løse den utfordringen. Kjærligheten er tross alt grenseløs og det må gjenspeiles i norske lover.