Hopp til innhold
Replikk

Folkehelseminister for folk flest

Helse skapes ikke først og fremst i helsetjenesten. Helse skapes utenfor legekontorene og sykehuskorridorene.

barnehage generell

Barnehager og skoler der alle barn blir sett og får utfordringer etter evner er viktigere for folkehelsa enn noe annet, skriver replikkforfatteren.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helse skapes på lekeplasser og arbeidsplasser. I barnehagen der den sjenerte småjenta blir sett og hørt. På skolen der den urolige tenåringen får utfordringene han trenger.

Vi har mange utfordringer på folkehelseområdet. Store sykdommer som øker i omfang. Stadig flere som blir sykmeldt på grunn av psykiske lidelser. Altfor mange som faller fra på skole og arbeid.

Vi har mange utfordringer på folkehelseområdet.

Nettverket Sunne kommuner spør om jeg er opptatt av mer enn å få folk til å spise sunnere og bevege seg mer. Det kan jeg forsikre om at både jeg og de andre statsrådene i regjeringen er.

Vår innsats for å forebygge frafall og helseplager starter allerede mens barnet ligger i mors mage. Et trygt hjem er det aller viktigste for å gi barn en god start på livet. Derfor har vi styrket helsestasjonene slik at foreldre og barn blir fulgt opp av flinke fagfolk hvis det trengs.

Femåringen som blir utsatt for omsorgssvikt, må bli sett og fanget opp, enten av helsesøsteren på helsestasjonen eller førskolelæreren i barnehagen.

Barnehager og skoler der alle barn blir sett og får utfordringer etter evner, er viktigere for folkehelsa enn noe annet. Mange barn går ut av skolen uten å kunne lese eller skrive godt nok. Det kan føre til frafall og utenforskap. Derfor vil vi prioritere tidlig innsats i barneskolen. Målet er at ingen elever skal gå ut av skolen uten å ha lært å lese, skrive og regne.

Når en 17-åring faller ut av skolen, er det sjelden starten på et problem. Det er uttrykk for et problem som har vart altfor lenge.

Vi har sørget for flere helsesøstre på skolene og flere psykologer i kommunene. Disse fagpersonene er viktige både for å forebygge helseplager og for å gi barn og unge som sliter, noen å snakke med.

Å ha en jobb å gå til er svært viktig for helsa.

Fjortenåringen som stiller for høye krav til seg selv, trenger et sted å stikke innom uten å bestille time på forhånd.

Å ha en jobb å gå til, er svært viktig for helsa. Får vi flere i jobb, forebygger vi også utenforskap og ulikhet. Derfor har regjeringen varslet en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet.

For flyktningen som ønsker å lære språket og bli kjent med innbyggerne i det nye hjemlandet, finnes det knapt et bedre sted å være enn på en arbeidsplass.

Jeg arbeider nå for fullt med en reform som handler om at eldre skal få hjelp til å mestre hele livet. Fellesskap og aktivitet er et av de viktigste satsingsområdene.

Syttiåringen som har sluttet på jobb etter et langt arbeidsliv og som har blitt enkemann etter et langt samliv, trenger å møte andre mennesker.

Undersøkelser viser at det er unge og eldre som oftest er ensomme.

Undersøkelser viser at det er unge og eldre som oftest er ensomme. Det er rett og slett et folkehelseproblem. Derfor har vi støttet frivilliges arbeid for å forebygge ensomhet. Så er det viktig at kommunene våre sørger for flere møteplasser der folk bor. Det vil både gi levende lokalsamfunn og innbyggere med bedre helse.

Jeg er folkehelseminister for ham som spiser Grandiosa og henne som spiser gulrøtter.

Jeg er folkehelseminister for ham som ikke greier å komme seg ut av sofaen og henne som ikke greier å sitte der mer enn et minutt eller to.

Sunne kommuner ønsker seg en folkehelseminister som vet at god helse handler om mer enn kosthold og fysisk aktivitet. De ønsker seg en folkehelseminister for folk flest.

Det har de fått.

FØLG DEBATTEN PÅ Facebook OG Twitter