Hopp til innhold
Kronikk

Fengslet – men ikke forlatt

De er de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke klart å behandle dem godt nok.

Justisministeren besøker Oslopolitiet.

MINDRE ISOLASJON – MER AKTIVITET: Justisminister Tor Mikkel Wara (bildet) og helseminister Bent Høie lover nye tiltak for å bedre soningen for de mest krevende innsatte. Bildet er fra Waras besøk hos politiet i Oslo 9.april.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hva gjør vi med dem som har gjort det verste vi kan tenke oss?

De som har voldtatt små barn og skadet og drept forsvarsløse mennesker. De som er farlige for innsatte og ansatte i fengslene. Som ikke bare skader andre, men som også skader seg selv.

NRK Brennpunkt setter søkelyset på dette i dokumentaren "Fengslet og forlatt". Her får vi får høre om innsatte på avdeling G på Ila fengsel som sitter isolert fra andre mennesker over lengre perioder. Det handler om noen få personer, men det er alvorlig for dem det gjelder.

Mange av dem som har gjort noe av det verste vi kan tenke oss, har også opplevd noe av det verste vi kan tenke oss. De har opplevd overgrep og omsorgssvikt. De har hatt psykiske problemer og rusproblemer store deler av livet. Mange av dem har alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Det er ikke slik at de sitter isolert hele tiden. Det er heller ikke slik at de ikke møter helsepersonell. Men de sitter mye isolert og de får for lite helsehjelp.

Vi har gjort noe – men ikke nok. Derfor skal vi gjøre mer.

De er de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene vi har. Og vi har ikke greid å behandle dem godt nok, verken som innsatte eller som pasienter.

Psykiater Randi Rosenqvist oppfordrer oss – justisministeren og helseministeren – til å snakke sammen om disse innsatte. Hun slår fast at de aldri vil kunne leve alminnelige liv med rekkehus og stasjonsvogn, men hun mener vi må sørge for at de får mer kontakt med andre mennesker under trygge rammer. Kan vi gjøre det litt bedre? Kan vi gjøre det litt mindre jævlig, spør hun.

Det kan vi. Og det skal vi. De to departementene har snakket sammen om disse innsatte tidligere.

Vi har gjort noe – men ikke nok. Derfor skal vi gjøre mer. La oss fortelle hva vi har gjort, og hva vi vil gjøre.

Dette har vi gjort:

Vi har opprettet et ressursteam på Ila i 2014 som jobber for å motvirke isolasjon og få de innsatte i aktivitet.

Vi har bevilget 33 millioner til forprosjektering av ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst som skal lokaliseres ved Ila fengsel. Det vil gi et bedre helsetilbud.

Bent Høie 2018

Helseminister Bent Høie (H) og statsrådskollega Tor Mikkel Wara (Frp) vil styrke helsetilbudet til de mest belastede innsatte i norske fengsler.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vi har styrket fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner i fjor og 5 millioner kroner i år.

Vi har bedt de regionale helseforetakene om å styrke det psykiske helsetilbudet til de innsatte i fengslene.

Dette vil vi gjøre:

Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler fordi det kan være skadelig for de innsatte.

Vi vil jobbe med flere tiltak for å få de innsatte i aktivitet og heve kompetansen til de ansatte.

Vi vil evaluere ressursteamet. Det vil gi oss et godt grunnlag for å vurdere nye tiltak.

Vi vil vurdere en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel.

Vi har styrket og vil fortsette å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å fange opp sårbare familier og utsatte barn og unge.

Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler.

Vi er overbevist om at dette vil føre til bedring av soningsforhold og helsetilbud på kort og lang sikt.

Bryter du loven i Norge, må du ta straffen din.

Du kan komme til å bli fengslet. Men du skal ikke bli forlatt.

Følg NRK Debatt på