Hopp til innhold
Replikk

Faktafeil om norske blomster

Du kan være trygg på at norske planter ikke skal være farlig for biene.

En bie på en lavendelplante

Det tryggeste valget du kan ta, er å velge norskproduserte blomster og planter, skriver replikkforfatterne.

Foto: Shutterstock

Tar du en titt ut i hagen din, kan du sannsynligvis ganske kjapt bekrefte at bier liker norske blomster, selv om Økologisk Norge langt på vei hevder det motsatte i sin kronikk «Hagebløffen».

Å oppfordre hageeiere og andre planteinteresserte til å ikke kjøpe «bievennlige» planter, er en dårlig idé. Det er heller ikke faglig belegg for å komme med en sånn anbefaling.

Vi vil heller oppfordre til å velge norskproduserte blomster og planter, gjerne også økologiske.

Strengt regelverk

Kronikkforfatterne viser til en svensk rapport bestilt av Naturskyddsföreningen, hvor det hevdes at bievennlige blomster er farlig for biene. Om resultatet i rapporten stemmer er det skremmende, men etter vårt skjønn er denne rapporten for grovmasket til å kunne brukes.

Skal en rapport gi resultater en kan bygge videre på, må den basere seg på et stort nok utvalg av blomster og planter, den må skille mellom import og det som ikke er import, og konsentrasjonsverdiene må synliggjøres.

Les også No er det kritisk for insekta: Ann Kathrin lar plenen vekse

Ann Katrin Jantsch sin plen er ikkje klipt

Det er Mattilsynet som forvalter bruken av plantevernmidler på prydplanter i norsk produksjon. Det gjøres i henhold til et strengt regelverk, hvor et av kriteriene for godkjenning er at de ikke skal være skadelig for biene.

Bruken av nytteinsekter og nytteorganismer er selve grunnpilaren i den norske gartnerens bekjempelse av skadegjørere. Det vil kort oppsummert si at man bruker skadedyrenes naturlige fiender for å rydde opp, og dermed unngår bruk av kjemiske sprøytemidler.

«Norskproduserte blomster er bra for bier og andre insekter.»

I ytterst få tilfeller tas kjemiske sprøytemidler i bruk, men da velger gartneren alltid det middelet som er minst skadelig for det biologiske mangfoldet, for å ta vare på de viktige hjelperne (nyttedyrene).

Det tryggeste valget du kan ta, er med andre ord å velge norskproduserte blomster og planter.

Stor import

Ifølge Landbruksdirektoratet var importen, målt i verdi for blomster og planter, rundt 65 prosent i 2023. Dette tallet sier ikke noe om mengden, kun om total salgsverdi.

Norskandelen har gått jevnt nedover i mange år, grunnet import og prispress som norske produsenter ikke kan konkurrere med. Dette bekymrer oss i Norsk Gartnerforbund, og er en utvikling vi ønsker å stanse og snu.

«Norske gartnere bruker helst nyttedyr og lite plantevernmidler.»

Regelverket rundt importerte blomster og planter er det Mattilsynet som holder i. Det er også Mattilsynet som best kan svare på spørsmål på om kontroller og grenseverdier.

Velg norsk

Norske gartnere er langt fremme når det gjelder bruk av biologisk plantevern, og norskproduserte blomster og planter er et godt valg for bier og andre pollinerende insekter. Er du usikker på hvor planten du vurderer å kjøpe kommer fra, anbefaler vi at du tar en titt på potten den står i.

Er potten merket med «plant passport» er den importert, og du vil også kunne se hvilket land den kommer fra. Er den merket med navn på gartneri eller «Nyt Norge» kan du være trygg på at den er produsert i Norge og er et godt valg.

Les også Stor nedgang i insekter

Veps

Som representant for norske gartnere er det kanskje en selvfølge at vi i Gartnerforbundet oppfordrer til å velge norske produkter til hagen din. Det er mange gode grunner til at du bør gjøre nettopp det:

  • Du får sunne og friske planter.
  • Norske gartnere bruker helst nyttedyr og lite plantevernmidler.
  • En hage fylt med norskproduserte blomster er bra for bier og andre insekter.
  • Plantene er tilpasset norsk klima. Dermed er det større sjanse for at du lykkes og får dem til å trives i hagen.
  • Plantene er produsert under gode arbeidsforhold, og bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet.
  • Kort reisevei som er bra for miljøet og gir ferskere planter.

Vil du gjøre en innsats for biene, er vår klare anbefaling å stikke innom ditt nærmeste gartneri eller hagesenter, som akkurat nå bugner av flotte blomster.

Kjøp med deg et variert utvalg norske blomster og planter hjem, og lag en fargefest både for deg og biene!

Les også Hagebløffen

En bie på en lilla blomst.