Hopp til innhold
Replikk

Facebook trigger vekst og verdiskaping

Å ønske etableringer av internasjonale teknologigiganter velkommen bør være innafor for landets statsminister.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) åpner Facebook sitt kontor i Oslo. Hennes tilstedeværelse viser at hun ønsker internasjonale selskaper og nye skattebetalere velkommen til Norge, skriver artikkelforfatteren.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I kronikken «En «like» for mye» kritiserer konsernsjef Preben Carlsen i kommunikasjonsbyrået Trigger statsminister Erna Solberg for å interessere seg for ny teknologi og at internasjonale selskaper etablerer seg i Norge. Statsministeren var nemlig på åpningen av Facebooks kontorer i Norge, og Carlsen synes det er oppsiktsvekkende at statsministeren ga Facebook «tommel opp for at selskapet åpner et kontor som skal selge annonser for milliarder, uten engang å skatte til Norge».

Det kunne vært fristende å svare med en kronikk som het «En tanke for kort», da det at Facebook åpner kontorer i Norge gir dem en fysisk tilstedeværelse som nettopp gjør at de må betale mer skatt til Norge. De vil da omfattes av bedriftsskatt, betale arbeidsgiveravgift i tillegg til at de ansatte skatter til Norge. Men Carlsen har noen gode poenger, som jeg skal komme tilbake til.

Norge trenger flere bein å stå på. Å ønske etableringer av internasjonale teknologigiganter velkommen bør være innafor for landets statsminister.

Skaper verdier

Selv om Facebook, som et av verdens største selskaper, i dag bare har rundt 13 000 ansatte, så bidrar selskapet til å skape lokale verdier gjennom fremveksten av et helt økosystem av bedrifter og arbeidsplasser innen marketing, app-utvikling, rådgivning og design, i tillegg til alle de som jobber med kommunikasjon i sosiale medier, enten det er i en kommunikasjonsavdeling i det offentlige eller via et privat PR-selskap.

I tillegg skaper Facebook verdier for andre bedrifter, som får en relativt rimelig plattform til å nå ut til sine markeder. En rapport fra Deloittes viser at Facebook har ført til en tredjeparts verdiskaping globalt som utgjør ca. 4,5 millioner arbeidsplasser og 227 milliarder dollar. Dette er altså utover selskapets egne ansatte og verdiskaping.

Norge trenger flere bein å stå på. Å ønske etableringer av internasjonale teknologigiganter velkommen bør være innafor for landets statsminister. Særlig når vi vet at selskapet i større grad gjør det mulig å skape norske arbeidsplasser enn det som synes på overflaten. Men Carlsen har rett i at selskaper som Facebook og Google organiserer sin virksomhet for å benytte seg av internasjonale skatteregler. Dette er høyst problematisk, men altså ikke ulovlig. Derfor har norske myndigheter vært offensive i arbeidet for å endre internasjonale skatteregler for å bekjempe aggressiv skatteplanlegging og overskuddsflytting.

Facebook og Google vil bli underlagt nye skatteregimer, og kan bli underlagt nye reguleringer om de blir for dominerende.

Det som var en ønsket internasjonal regulering for å unngå dobbeltbeskatning mellom land, har skapt mulighet for dobbel ikke-beskatning, og det var aldri meningen. Gjennom OECD er Norge en pådriver for å endre skattereglene, slik at selskaper som Google og Facebook ikke kan organisere seg slik at får en urettferdig skattefordel i konkurranse med lokale leverandører. I tillegg har regjeringen innført nye tiltak mot overskuddsflytting, blant annet i forbindelse med rentebegrensning, avskrivninger og land-for-land-rapportering. Hvor egnet det er å snakke om avskrivningsregler og rentebegrensninger ved åpningen av et salgskontor, får Carlsen vurdere.

Smarte strategier

Men la oss si at vi får på plass nye internasjonale skatteregler i morgen som gjør at Facebook og Google må betale mer skatt i Norge. Hvordan løser det problemet til norsk mediebransje eller maktkonsentrasjonen til selskaper som Facebook og Google?

Trigger selv sier de lager smarte strategier som gjør at man kan kommunisere gjennom de kanalene som gjør jobben best for så lave distribusjonskostnader som mulig, og at de kun følger opp med betalte kanaler hvis det er nødvendig. Med andre ord; Trigger bruker heller kanaler som kundens egne nettsider, Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat før de er villige til å betale norske lokale medier for annonser. Det Preben Carlsen kaller en kynisk forretningsstrategi fra Facebook er altså helt avhengig av byråer som Trigger for at strategien skal lykkes.

Det Preben Carlsen kaller en kynisk forretningsstrategi fra Facebook er altså helt avhengig av byråer som Trigger for at strategien skal lykkes.

Som markedsfører og kommunikator skaper Trigger verdier for meg som kunde – mest kommunikasjon og positivt merkevareengasjement igjen for pengene. Norske medier burde lytte og lære av Trigger når de snakker om hvordan de jobber med kunder og hvorfor de investerer i hvilke kanaler. Trigger vil at kundene deres skal kommunisere der hvor de kan engasjere og nå flest mulig. Det er åpenbart ikke gjennom norske medier. Det burde være et tankekors. Det er ikke Facebook, eller andre sosiale kanalers skyld, at mediene ikke evner å engasjere sitt publikum på egne plattformer.

Statsministerens ønsker

Det er velkjent at i nye markeder oppstår det naturlige, og høyst midlertidige monopoler, som på kort sikt får svært stor markedsmakt. Det er åpenbart et problem at Facebook nedprioriterer konservative nyheter i sin oversikt over saker som trender, det vil si – det er vel ikke alle som synes det kanskje, men Facebook vil uansett raskt miste sin legitimitet i markedet som en troverdig kanal dersom de oppfattes som politisk vridde.

Alle naturlige monopoler står for fall, enten ved at de blir konkurrert ut, markedet snur seg eller at politikere griper inn med reguleringer. Microsoft måtte for eksempel slutte å inkludere Internet Explorer i sitt operativsystem etter at amerikanske myndigheter og EU grep inn. I motsetning til statlige monopoler, som for eksempel NRK var i sin tid, er ikke Facebook eller Google beskytta mot konkurranse.

En Facebook-like kan tolkes til så mye.

De av oss som er bekymra for et fritt Internett er vel så bekymra for myndighetenes overvåking og regulering, som for store markedsaktørers dominans. Facebook og Google vil bli underlagt nye skatteregimer, og kan bli underlagt nye reguleringer om de blir for dominerende. Dette vet statsministeren.

En Facebook-like kan tolkes til så mye. Hennes tilstedeværelse på åpningen av kontoret viser i hvert fall at hun ønsker internasjonale selskaper og nye skattebetalere velkommen til Norge, med håp om at økosystemet deres – Trigger inkludert – skal bidra til arbeid, aktivitet og omstilling i årene som kommer. Det liker jeg.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter