Kronikk

Ett fremskrittsparti, to tilbake

Jeg begynte å bli bekymret for global oppvarming. Redningen ble nok en gang Frp, denne gang fra regjeringsposisjon. Med sin nye miljøpolitiske talsmann, Jan-Henrik.

Issmelting

«Vi trenger enda mere klimaforskning Frp kan la være å lytte til. For hvorfor skal man lytte?» spør kronikkforfatteren.

Foto: NASA Goddard Photo and Video (CC BY 2.0)

Hva skulle vi gjort uten Jan-Henrik?

«Påvirkningen fra Golfstrømmen har mye større effekt på klimaet enn menneskeskapte utslipp», sier Frps miljøpolitiske talsmann, stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen i Nordlys.

Du har selvsagt rett, Jan-Henrik. Påvirkning fra Golfstrømmen er varme, varme som fraktes med havstrømmen opp langs kysten. Vannet i havet fanger opp til 90 prosent av all ekstra varmenergi. Men vet du hva, Jan-Henrik? Opptaket av varme går rett i været, ifølge NOAAs siste målinger. Det ble i fjor fanget makrell på Svalbard, for første gang. Den kan fort fortrenge polartorsken.

Men ikke på grunn av global oppvarming, selvsagt. Det er velkjent at et termometer kan manipuleres til å tro på Marx, offshore vind og endringer i forvaltningen av Statens Pensjonsfond. Og makrellen? Den er sikkert bare politisk forvirret.

Fortell mer, Jan-Henrik! Du vet jo så mye.

Hør debatt om Jan-Henrik Fredriksens uttalelser på Politisk kvarter i morges.

Skremselspropaganda

«Når vi ser ut av vinduet her i dag, i februar, så ser vi en fjord som er fullstendig fri for is. Så det er ikke noen tvil om at vi registrerer endringer i klimaet. Men det er mange andre årsaker som er viktigere enn menneskeskapte utslipp».

Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at det går til helvete før vi faktisk har ankommet helvete.

Anders Waage Nilsen

Så bra! Klokt og nyansert! Du kan ting. Som politiker skal du berolige de av oss som er bekymret for den politikken som føres. Den oppgaven klarer du med glans. Mye bedre enn tusenvis av oseanografer, geologer, matematikere, fysikere, kjemikere over hele kloden. Forskerne mener at det å endre atmosfærens kjemi vil påvirke jordens klima. De forteller at vi nå sikter mot det høyeste nivået av drivhusgasser i atmosfæren på 24 millioner år .
Skremselspropaganda, selvsagt. Du utelukker ikke at menneskene kan ha en påvirkning, men mener at vi trenger mere forskning. Vi må vente. Være tålmodige.

Jan-Henrik Fredriksen

Jan-Henrik Fredriksen fra Finnmark er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité. Han er også Frps nye miljøpolitiske talsmann.

Foto: NRK

Litt til. Et par år til med nye rekordutslipp. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at det går til helvete før vi faktisk har ankommet helvete. Viktig å ikke overanstrenge seg. «Politikk er å hvile», var det ikke det Erik Solheim kalte boken sin?

Politisk ønsketenkning

Tilbake til saken: Mere forskning! Godt poeng, Jan-Henrik! Vi har jo bare forsket på dette i 200 år. Vi trenger enda mere forskning Frp kan la være å lytte til. For hvorfor skal man lytte? I praksis er mye av forskningen naturvitenskapelig grunnforskning. Men det er jo helt sikkert mulig å snike inn litt politisk ønsketenkning i de etterprøvbare regnestykkene. For du er inne på det: Det er ønsketenkning dette dreier seg om. Alle klimaforskerne ønsker å bo enda mer på kummerlige forskningsstasjoner i isødet. Alle miljøvernerne ønsker seg større bekymringer. Alle vi som tjener godt på oljen, har lyst til å bli litt fattigere. Alle sosialistene ønsker seg litt mindre penger i statskassa. Alle de grønne liberalistene ønsker seg litt mindre handlefrihet. Og IPCC er julenissen.

Tilbake til saken: Mere forskning! Godt poeng, Jan-Henrik! Vi har jo bare forsket på dette i 200 år.

Anders Waage Nilsen

«IPCC har fått et oppdrag, og det er å påvise at det er menneskene som står bak den globale oppvarmingen», sier du.

Strengt tatt er oppdraget å oppsummere forskningen på klimafeltet, men som du er inne på: «konklusjonen ligger i premissene for forskningen». Og premissene for forskningen er observasjoner (politisk synsing i form av måling av temperatur og kjemiske sammensetninger), forhistoriske klimadata (politisk synsing i form av analyser av sedimenter og iskjerner) og klimamodeller (politisk synsing i form av avanserte matematikk og sannsynlighetsberegning). Men du har helt sikkert rett, når du sier at «forskningen er avslørt».

Det er helt sikkert noen ugler et eller annet sted i mosen. Garantert. Ugler. Forferdelige, plagsomme fugler som stopper veiprosjekter og flatehogst. Et eller annet sted. Vi har bare ikke oppdaget dem ennå.

Du vet hva du snakker om, Jan-Henrik. Du er ikke miljøpolitisk talsmann for ingenting.

Kalde år

«Vi ser også at temperaturen på jorda har ikke blitt synlig varmere de siste 15-16 år», påpeker du. Rett nok var 9 av 10 av de varmeste årene som noensinne er registrert på 2000-tallet, og 2013 ble det fjerde varmeste året som noensinne er registrert. Men likevel. Du har et poeng. Det var skikkelig kaldt utenfor mitt stuevindu i forrige uke. Eller var det uken før der?

Enda et godt poeng! Hvor tar du det fra?

Anders Waage Nilsen

«Når det gjelder årsakene til at klimaet forandrer seg, så man må ha en objektiv forskning som til slutt kan gi politikerne best mulig grunnlag for fornuftige vedtak, både i forhold til oppsidene og ulempene. For vi må se i øynene at her vil det være begge deler», sier du.

Enda et godt poeng! Hvor tar du det fra?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Da jorden var flat

Selvsagt har alle ting positive og negative sider. Yin og yang. Det eneste objektive er å si at begge parter har litt rett. Det hadde sikkert kommet noe godt ut av det om vi tapte krigen også. Eller om kvinner fortsatt ikke hadde hatt stemmerett. Det kloke rådet du gir, skulle de jammen hatt den gang de diskuterte om jorden snurret rundt sola. Eller om jorden var flat. Det var mye positivt med at jorden var flat. Praktisk. Alt på ett plan.

Jeg liker veldig godt når du sier at «IPCC ikke lenger har støtte i det vitenskapelige miljøet». Helt riktig. Om man da ser bort alle norske forskningsmiljøer Stortinget (som du selv er en del av) har bevilget penger til. Og endel andre, da. Her er et lite utvalg av dem:

Haha! For en dustegjeng, Jan-Henrik! Partiet ditt var i ferd med å la seg lure, men heldigvis har vi sånne som deg.

Folk som holder hodet kaldt. Uansett hvor mye temperaturen stiger.

Denne kronikken ble først publisert på Anders Waage Nilsens blogg Waagenilsen.