Hopp til innhold
Kommentar

Et viktig vitne for aktoratet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde sparte ikke på kruttet i forklaringen sin til retten. Det var ikke alt som hadde betydning for skyldspørsmålet. Men beskrivelsene av den tiltalte kan bli viktige.

Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde i rettsalen under Bertheussen- saken 23, sep 2020

Ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde var begge innkalt som vitner i rettssaken mot Laila Bertheussen i dag. Smines Tybring-Gjedde kan bli et sentralt vitne for aktoratet, skriver kommentator Olav Rønneberg.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tidlig i morges inntok Smines Tybring-Gjedde vitneboksen i sal 250. Hun ble fulgt til tinghuset av ektemannen Christian, som også forklarte seg. Han presiserte at han aldri før har vitnet i en rettssal.

Det ble kanskje understreket av at han var den eneste i salen som ble sittende da dommerne kom inn.

Men det var kona hans som var først ut. Den tidligere statsråden startet med en drøy halvtime lang tale til rettens medlemmer. Det tok ikke lang tid før hun gikk ut mot både PST og media.

Særlig var hun opprørt over offentliggjøringen av meldingene i den mye omtalte chattegruppen på Facebook.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier hun bestemte seg for å varsle Statsministerens kontor om sin mistanke noen dager før Laila Bertheussen ble pågrepet. Statsministerens kontor sier varselet aldri nådde dem.

Krimkommentator Olav Rønneberg om Ingvil Smines Tybring-Gjeddes forklaring.

Beskrev tiltaltes oppførsel

«Saken har lite med en Messenger-gruppe å gjøre, det var en privat ventil, ikke ment som en del av offentligheten. Det handler ikke om hvem som var i gruppen eller hvilken makt vi hadde. Vi var der som privatpersoner.

Min tilstedeværelse hadde ingen ting med min politiske profesjon å gjøre», leste hun opp for dommerne. Samtidig la hun til at det var både flaut og ubehagelig at offentligheten har fått vite om meldingene.

Det tok ikke lang tid før hun gikk ut mot både PST og media.

Men selv om meldingene i chattegruppen er egnet til å stille spørsmål ved deltagernes dømmekraft er de av begrenset viktighet for retten. Viktigere er nok hennes betraktninger om Laila Bertheussens oppførsel i tiltaleperioden.

Smines Tybring-Gjedde er den første utenfor tiltaltes familie som har gitt en beskrivelse av henne. Og den tidligere statsråden hevder hun tidlig fikk mistanke om at Bertheussen «red to hester.»

Blant annet mener hun det var Bertheussen selv som lekket bilder og informasjon om den første trusselhendelsen i desember 2018. Mistanken skal ha vokst i styrke frem mot bilbrannen i mars 2019.

«Hun var underlig rolig. Følelsen av at noe ikke stemte forsterket seg etter hvert som stadig flere hendelser inntraff på deres bopel. Bertheussen virket uforstyrret av disse hendelsene.», beskrev hun.

Får betydning for straffen

På dommerens spørsmål ble det også utdypet senere i forklaringen. «Jeg tenkte det var veldig rart å ikke være redd for noen ting.

Hun uttrykte også at hun følte seg overvåket av sikkerhetsinstallasjonene i deres hjem. Jeg hadde ikke takket nei til sikkerhetstiltak hvis det var vårt hjem som var utsatt for dette»

Hun la til at det var både flaut og ubehagelig at offentligheten har fått vite om meldingene.

Denne delen av vitnemålet vil etter alt å dømme bli brukt av aktoratet i prosedyren. Det kan også være noe retten vil legge vekt på når skyldspørsmålet skal avgjøres.

Forklaringen fra Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også viktig med tanke på straffeutmålingen dersom Bertheussen blir dømt. Som kjent handler tiltalen blant annet om angrep på demokratiet. Strafferammen er hele 16 års fengsel.

Det er ikke ventet at aktoratet vil gå så høyt i sitt krav om straff, men de fornærmedes reaksjon kan få betydning for straffeutmålingen.

Meldingene i chattegruppen er egnet til å stille spørsmål ved deltagernes dømmekraft.

Tor Mikkel Wara sa i forrige uke at hans sikkerhet var godt ivaretatt, og at han ikke endret væremåte etter truslene.

Heller ikke Christian Tybring-Gjedde gav i retten i dag uttrykk for at han ble særlig skremt. Men det ble kona hans.

Ble skremt av trusselbrevene

Hun fortalte at hun blant annet avlyste et planlagt Frp-møte, og holdt seg inne den kvelden trusselbrevet kom. Senere skal hun ha sluttet å kjøre bil, og unngått å sitte med ryggen mot døren på restaurant.

«Som politiker formes jo mange av inntrykkene av å møte mennesker og være ute blant folk. Når den friheten ble tatt fra oss var det en dimensjon i det å være politiker som ble borte.», beskrev hun.

Dermed er hun også på denne måten et sentralt vitne for aktoratet.

De fornærmedes reaksjon kan få betydning for straffeutmålingen.

Mens Tor Mikkel Wara fulgte med i salen, befant Laila Bertheussen seg på bakrommet. Helt til hun fikk ordet til kommentar etter vitnemålet.

Tema var hvordan bilder og informasjon om den første hendelsen havnet hos Rita Karlsen i HRS.

«Jeg har sjekket alt jeg har av logger og jeg har ikke sendt noe til henne på det tidspunktet. Så det er bare en måte det bildet kan ha kommet seg videre på, det er ikke via meg.»

Dermed står de to forklaringene fortsatt steilt mot hverandre på dette punktet. Det er ikke avgjørende for vurderingen av skyldspørsmålet. Men det kan ha en side opp mot troverdigheten til både fornærmede og tiltalte.