Hopp til innhold
Kronikk

Et inkompetent PST er farlig

Alle som er opptatt av ytringsfrihet og terrorbekjempelse bør være bekymret etter gårsdagens Brennpunkt, mener Bjørnar Moxnes, Rødt-leder.

Christian Høibø var agent for PST i over 10 år - og infiltrerte organisasjoner på ytre venstre- og høyre fløy i norsk politikk.

SE DOKUMENTAREN: Brennpunkt 'Infiltratøren'.

Hva mener du om USA? Er du for eller mot kongehuset? Bør kirken få mer makt i Norge? Uansett hva du svarer på disse spørsmålene, håper jeg virkelig ikke PST bryr seg. I et fritt demokrati skal ikke meninger alene være nok til å bli registrert av overvåkingspolitiet.

Dette står tydelig i PSTs instruks: «Medlemskap i lovlig politisk organisasjon eller lovlig politisk virksomhet kan ikke i seg selv danne grunnlag for innhenting og registrering av opplysninger».

Ikke noe å ta lett på

Slike instrukser skulle sikre oss frihet. Frihet til å mene det vi vil, uten å ende i politiets registre. Sånn må det være i et demokrati. Vi skal ha et demokrati som ikke bare tar vare på flertallet, men også gir frihet til de som er annerledes tenkende.

I et fritt demokrati skal ikke meninger alene være nok til å bli registrert av overvåkingspolitiet.

Bjørnar Moxnes, Rødt-leder

Uten de annerledes tenkende hadde vi fortsatt trasket rundt og trodd jorda var flat, mens vi pisket våre slaver og så på kvinner som vår eiendom. Derfor er det ikke en frihet man skal ta lett på. Likevel er det nettopp det PST gjør.

LES: Mener PST bør følge med på Blitz

Overvåket alle

Brennpunkt-dokumentaren «Infiltratøren» avdekker minst to interessante ting. Det første er at PSTs informant overleverte medlemslistene fra sosialistgruppa Internasjonale Sosialister (IS) til sikkerhetstjenesten. PST fikk dessuten lister over hvem som abonnerte på bladet deres.

Slikt skal ikke skje. Staten skal ikke kartlegge fredelige privatpersoner i overvåkningsarkiver fordi de abonnerer på et åpent sosialistmagasin, eller er med i en sosialistgruppe. Selvfølgelig må PST ha mulighet til å samle inn informasjon hvis de frykter noen kan utføre politisk motivert vold, også hvis de tilhører venstresida. Men ifølge Brennpunkt-dokumentaren overvåket de personer fordi de hadde et bestemt politisk standpunkt.

Det at noen kalles «ekstreme» skal ikke være grunnlag for overvåkning.

Bjørnar Moxnes, Rødt-leder

LES: Lund stiller spørsmål ved PSTs informantbruk

Det er ikke kriminelt å ha ekstreme meninger, om det så er om skatter, avgifter, innvandringspolitikk eller dyrevern. Det at noen kalles «ekstreme» skal ikke være grunnlag for overvåkning, og særlig ikke når det er staten selv som sitter med all makt til å definere hva staten mener ekstreme meninger er.

Farlig prioritering

Det andre interessante er at PST vendte informanten vekk fra de høyreekstreme miljøene han senere infiltrerte, og tilbake til venstresida, til tross for at informanten overleverte opptak av en samtale med en høyreekstremist som uttrykte ønske om å henrette Jonas Gahr Støre og forberede borgerkrig på norsk jord. Samtalen fant sted våren 2011.

Det er alvorlig å se sikkerhetstjenesten prioritere kreftene på denne måten.

Det er derfor ikke bare de som har blitt ulovlig overvåket som har grunn til å være opprørt nå. Du har også grunn til å være sint. Sint på at PST sløser med ressurser som skal brukes til å trygge din sikkerhet. Du trenger en sikkerhetstjeneste som ikke er inkompetent. PST må bruke ressursene sine på effektiv terrorbekjempelse. I stedet har de drevet ulovlig overvåkning av venstresida.

Det er alvorlig å se sikkerhetstjenesten prioritere kreftene på denne måten.

Bjørnar Moxnes, Rødt-leder

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Politisk vold

Jeg ble selv truet med balltre av Ole Nikolai Kvisler bare uker før han drepte Benjamin Hermansen i 2001. Han truet meg på grunn av meningene mine. Det er ubehagelig å tenke på at PST i tida etter ser ut til å ha brukt mer krefter på å overvåke sånne som likner på meg, framfor sånne som likner på Kvisler.
Norsk historie viser at politisk vold kommer fra den ekstreme høyresida. De har bombet bokhandlere som selger radikale bøker, de har bombet 1. mai-tog, de har utført likvideringer og de har gjennomført terrorhandlinger.

Og mens høyreekstremistene har lyktes med å planlegge vold og terror, har overvåkningstjenesten brukt ressursene sine på å kartlegge fredelig og lovlig politisk aktivitet fra norsk venstreside.

LES: Her arresteres en PST-agent

Ikke grundig nok?

Det var nettopp slik ulovlig overvåkning Lundkommisjonen avdekket. Nå må vi stille oss spørsmålet om Lundkommisjonen ikke var et grundig nok oppgjør med en sikkerhetskultur som overvåker meninger framfor reelle trusler mot befolkningens trygghet og sikkerhet. Vi må få vite om vi har en sikkerhetstjeneste som er ute av kontroll, og som ikke er i stand til å gjøre jobben sin.

Vi må få vite om vi har en sikkerhetstjeneste som er ute av kontroll, og som ikke er i stand til å gjøre jobben sin.

Bjørnar Moxnes, Rødt-leder

Justisminister Grete Faremo må nå komme på banen. Har justisministeren kjent til overvåkninga? Hvordan vil justisministeren trekke grensen mellom legitime ytringer og såkalt ekstreme meninger som staten mener de har rett til å overvåke på grunnlag av?

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

I dag er det ingen som overvåkes for å være for kirken eller mot kongehuset. Men hva staten anser som ekstreme og farlige standpunkt, kan skifte. Da er det med ett du som står på PSTs liste. Da er det deg de sløser bort tid på, i stedet for å ta de som planlegger vold og terror.