Hopp til innhold
Replikk

Elbil – en del av løsningen!

All den tid ikke alle går over til kollektivtrafikk, eller gange og sykkel, hilser vi elbilen velkommen.

elbil

En Buddy elbil kjører forbi køen ved å benytte seg av kollektivfeltet i rushtrafikken på Mosseveien i Oslo.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Denne teksten er en replikk til tidligere leder av Syklistenes Landsforening, Ove Bengt Bergs kronikk «Meningsløse fordeler til elbil» (2. januar).

Ove Bengt Berg kritiserer elbiler som klimatiltak i en kronikk på NRK Ytring. Berg påpeker at elbilen forurenser miljøet ved bruk, lokalt som globalt, og fører til de samme miljøproblemene, og kritiserer Naturvernforbundet for å «satse på bilismen». Dette er i våre øyne en urimelig kritikk.

Elbil reduserer den helseskadelige luftforurensningen i de store byene, bidrar til å kutte utslipp av klimagasser og reduserer energiforbruket. Men det er selvfølgelig ikke slik at elbilen løser alle miljøproblemene forårsaket av den voldsomme biltrafikken. Elbilen krever også plass, mer plass enn busser, trikk og sykkel. Og fortsatt forårsaker produksjon av elbiler stort energiforbruk og produksjon av miljøgifter.

Behøver flere virkemidler

Men Berg bidrar til å gjøre det beste til det godes fiende. Han vil elbilsatsingen til livs. Konsekvensen av det er økt bruk av biler som gir oss mer helseskadelig luft og økte klimagassutslipp. Kanskje vil noen av de som i dag bruker elbil gå over til kollektivtrafikk, men neppe alle.

Det at vi forsvarer elbilens forkjørsrett framfor fossilbilen i dag gjør oss ikke til talspersoner for massebilismen.

Lars Haltbrekken

Miljøkampen er så omfattende at vi må bruke flere virkemidler for å få bukt med de problemene vi står foran. Det at vi forsvarer elbilens forkjørsrett framfor fossilbilen i dag gjør oss ikke til talspersoner for massebilismen, slik Berg hevder. Naturvernforbundets fremste mål er å redusere transportbehovet. Det gjør vi gjennom å plassere folks daglige gjøremål så nær hverandre som mulig, vi gjør det med fortetting i de store byene og vi gjør det gjennom å satse på jernbane, buss og trikk.

Elbilen bidrar til energiredusering

Berg har helt rett i at mye av årsaken til de miljøproblemene vi i dag sliter med skyldes vestens overforbruk av energi. Men elbilen bidrar til å redusere energiforbruket i forhold til en bil drevet på fossil energi. I EUs energiplan viser prognosene at energiforbruket vil gå ned i årene fram mot 2050. Det skyldes blant annet en stor overgang til elbiler. I tillegg skal de legge om fra fossil kraftproduksjon til fornybar energi. Da mister Berg sitt klimaargument mot elbilen.

Her i Norge har vi et stort kraftoverskudd.

Lars Haltbrekken

Her i Norge har vi et stort kraftoverskudd. Det er smart å bruke dette på en måte som reduserer utslippene og ikke bare la det gå til økt forbruk. En overgang fra biler drevet av diesel og bensin til elbil er smart. Enda smartere er det selvsagt å gå fra fossile biler til kollektivtrafikk, eller gange og sykkel, men siden alle ikke gjør det, hilser vi elbilen velkommen.