Hopp til innhold
Replikk

Dypt alvorlig om trakassering

Susanne, slik skal vi ikke ha det!

Susanne Mortensen

Her må både vi som organisasjoner i næringa, arbeidsgiverne og den enkelte fisker gå i oss selv, skriver Fiskarlaget etter at fisker Susanne Mortensen beskrev hvordan hun blir trakassert.

Foto: privat

Fisker Susanne Mortensen har lørdag en kronikk i NRK Ytring som både er svært alvorlig og trist.

Hennes historie om trakassering viser at vi i fiskerinæringen fortsatt har en lang vei å gå, og at uakseptable handlinger og holdninger ikke har blitt fulgt opp på en skikkelig måte.

Kvinnelige fiskere skal føle seg trygge og verdsatte.

Dette er noe vi ser svært alvorlig på. Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

Adferden som Mortensen beskriver, er fullstendig ødeleggende for en næring som virkelig trenger et større mangfold. Her må både vi som organisasjoner i næringa, arbeidsgiverne og den enkelte fisker gå i oss selv. Vi har et klart ansvar for å skape og sikre et arbeidsmiljø som tar vare på alle, og hvor også kvinnelige fiskere skal føle seg trygge og verdsatte.

At det er hardt å drive fiske er selvsagt ikke et frikort til å behandle kolleger på den måten Mortensen beskriver.

Hun peker på et alvorlig problem man ser flere steder i arbeidslivet, men som er like uakseptabelt over alt. Kronikken minner oss om at vi må jobbe målrettet og hardt med disse problemene.

Slik kan vi rett og slett ikke ha det.

Dette kommer Norges Fiskarlag til å følge opp, og vi må starte med å erkjenne at vi så langt ikke har vært flinke nok. Vi vil umiddelbart ta tak i de problemene som Mortensen setter fingeren på.

Vi vil gjerne invitere Mortensen til et møte, og vi kommer nå til å iverksette undersøkelser for å forsøke å kartlegge omfanget av de problemene som tas opp i kronikken. Dette blir tema på landsstyremøtet vårt om et par uker.

Som den største næringsorganisasjon er vi nødt til å ta et tungt ansvar for følge opp, og vi må involvere medlemslagene og tarifforganisasjonene våre.

I havfiskeflåten har Fiskebåt tariffansvaret, og dette er en problemstilling også Fiskebåt tar på største alvor.

Dette er noe vi ser svært alvorlig på.

I sommer kom det en rapport om likestilling i fiskerinæringa, som peker på en del av de samme holdningene. I sum viser dette at det virkelig haster med å ta tak i tiltakene som ligger i strategien for bedre likestilling i fiskeriene, og fra Fiskarlagets side vil vi følge opp dette tett.