Hopp til innhold
Kronikk

Det er de glemte barnas tur, Horne

Forutgående regjeringer har sviktet Norges mest sårbare barn, barn av foreldre med opphav i islamsk æreskultur. Kan en ny barneminister vise oss et nytt menneskesyn, der etnisitet er irrelevant?

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Solveig Horne kan bli historisk, hvis hun tar problemene med kjønnslemlestelse og barn som sendes til foreldrenes hjemland alvorlig, skriver Hege Storhaug.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Av og til må jeg klype meg i armen: Ja, for det er sant at barn født i dagens Norge utsettes for rituell legemsbeskadigelse, typisk på et annet kontinent. At ingen regjering har vært interessert i å vite hvor mange dette kan handle om.

At selv om det flere ganger er dokumentert at det er brukt kniv, barberblad og/eller saks på norskfødte jenters underliv, så har ikke en eneste forelder vært tiltalt for overgrepet. De slipper unna med påstander som ”vi visste ikke det var gjort/det ble gjort bak ryggen vår”. Dette er altså humanismens høyborg Norge år 2013.

Tror noen at sørlendinger som til stadighet hadde barn med en eller annen rituell legemsbeskadigelse, hadde sluppet unna lovens lange arm?

Et politisk svik

Min harde påstand er: Dagens tilstand er et politisk svik som aldri ville ha blitt utvist mot etnisk norske barn. Foreldres kulturelle og religiøse bakgrunn har forrang for barnets helt grunnleggende kroppslige og rettslige beskyttelse.

Ikke et eneste Storting eller regjering har gitt politi og påtalemakt et funksjonelt lovverk for å bringe barn og unge tilbake til Norge, etter at de er dumpet i foreldrenes opprinnelsesland, det optimale ”antiintegreringstiltaket”.

Selv om det flere ganger er dokumentert at det er brukt kniv, barberblad og/eller saks på norskfødte jenters underliv, så har ikke en eneste forelder vært tiltalt for overgrepet.

Hege Storhaug, Human Rights Service

Ingen vet hvor mange barn og unge det dreier seg om. Ingen vet hvilke forhold disse barna lever under. Omsorgssituasjonen til det enkelte barnet, om barnet får skolegang, giftes bort og føder barn som barn, om det lemlestes.

4000 barn mangler

Ansvarlige politikere har kunnet leve med vissheten om at eksempelvis fire norskfødte jenter med gambiske foreldre har vært frihetsberøvet i ti år i Gambia, alle lemlestet og under omsorg av farens andrekone, og i fjor ble eldste jenta på 16 år også giftet bort til en fetter.

De rødgrønne kunne fint leve med at nesten 4000 barn i grunnskolealder ikke er å finne på skolebenken i Norges grunnskoler. De fleste av de glemte barna befinner seg i Pakistan, andre igjen i land som Somalia, land foreldrene flyktet fra.

Det trengs et nytt menneskesyn og tankesett hos vårt politiske lederskap. Barn og unge må ses som mer verdifulle enn alle nåværende og fremtidige oljemilliarder – uansett hvilket opphav barna har.

Konstruktive løsninger

Da er det kun én ting å gjøre: skape realpolitiske løsninger i stortingsmannen og juristen Johan Castbergs ånd, som gjennom de såkalte barnelovene (1915) løftet barn født utenfor ekteskap inn i verdighet.

De fikk arverett etter far, mor fikk bidrag fra far, og barnet kunne ta farens etternavn. For datidens Norge en nær sagt veritabel sosial revolusjon.

Nesten 4000 barn i grunnskolealder er ikke å finne på skolebenken i Norges grunnskoler. De fleste befinner seg i Pakistan, andre igjen i land som Somalia, land foreldrene flyktet fra.

Hege Storhaug, Human Rights Service

Siden HRS startet opp for 13 år siden, har vi søkt realpolitiske tiltak rundt de nevnte verkebyllene, sist i Bærekraftutvalget til Frp. Vi mener vi har kommet frem til fornuftige og konstruktive løsninger, i samarbeid underhånden med politi, påtalemakt og jurister, som burde kunne bifalles av et samlet nytt Storting.

Bekjempe kjønnslemlestelse:

  • Fjerne særloven (samme gjelder tvangsekteskap). Særlovverk legger et kulturelt og religiøst slør over overgrep. Bruk eksisterende lov om legemsbeskadigelse.
  • Gjeninnfør helkroppundersøkelsen for jenter for også å forebygge og avdekke legemsbeskadigelse. Det finnes ingen fornuftsbaserte argument mot, tvert om. Jenter har mer plager i underlivet enn gutter. Hvorfor et diskriminerende helsetilbud til barn? Tidligere barneombud, barnelegen Trond Viggo Torgersen, og Norsk barnelegeforening – vår fremste ekspertise, var blant dem som protesterte da Helsedirektoratet fjernet helkroppundersøkelsen i kjølvannet av Bjugn-skandalen.
  • Innfør en ny lov om at foreldre plikter å anmelde avdekket legemsbeskadigelse av eget barn umiddelbart. Slik kan politiet etterforske saken på et tidlig stadium og barnet får raskt medisinsk hjelp. Selvsagt vet foreldre hva som har skjedd. Når barnet er lite ivaretar foreldrene hygienen. Når barnet er stort nok til å ivareta egen hygiene, har det også språk. Grov rituell legemsbeskadigelse vil utløse så kraftige smertereaksjoner og ettervirkninger i form av psykiske og fysiske smerter, at det vil være umulig for foreldre ikke å forstå at barnet er skadet - hvis overgrepet skulle ha vært gjort bak ryggen deres.

Hindre dumping av barn og unge:

  • Selvsagt vet foreldre hva som har skjedd. Når barnet er lite ivaretar foreldrene hygienen. Når barnet er stort nok til å ivareta egen hygiene, har det også språk.

    Hege Storhaug, Human Rights Service
    Foreldre som nekter å tilbakeføre barn til Norge når overgrep/omsorgssvikt mistenkes, straffes økonomisk, for eksempel ved dagsbøter. Hjelper ikke det, tiltales de for frihetsberøvelse.
  • Opprett et nasjonalt elevregister så vi får kontroll over hvilke barn i grunnskolealder som ikke er på skole i Norge. Bruk stikktester for å sikre at skolegang i utlandet er faglig tilfredsstillende.

Kan bli historisk

Solveig Horne kan bli historisk. Hun kan bli den første ministeren ikke bare i Norge, men i Europa, som tar disse nye utfordringene i vår moderne tid så alvorlige som de vitterlig er.

Dermed kan hun også sette spor etter seg internasjonalt. Hun kan gi andre lands ansvarlige statsråder mot til å handle på et felt som har lidd under feig vegring – fordi barnas foreldre er født på andre kontinent.