Hopp til innhold

Det er aldri for sent å begynne med cannabis

Hvis du først må røyke hasj, så vent så lenge du kan.

Friends smoking weed in the park.

Det er ikke slik at alle som tar seg et drag blir narkomane, faller utenfor eller blir psykisk syke. Det ser jo folk med egne øyne, skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Foto: fotoNino / Shutterstock / NTB scanpix

Mange unge tror at «alle» har prøvd cannabis. Dette er den såkalte flertallsmisforståelsen. Man tror man er den eneste som ikke har prøvd.

Det er ikke sant.

De fleste 15-16-åringer har aldri prøvd eller brukt cannabis. Til alle foreldre og ungdom der ute: Nei, alle andre har ikke røykt hasj.

Vi har tidligere overdrevet skadevirkningene av cannabis.

Ikke overdriv

Flertallsmisforståelsen kan likevel signalisere at det å prøve eller bruke litt cannabis i økende grad blir sett på som et normalfenomen. Der man før satte himmel og jord i bevegelse når noen hadde røyka en joint, får man i dag knapt et skuldertrekk.

På den ene siden er dette en ganske rimelig utvikling. Vi har tidligere overdrevet skadevirkningene av cannabis.

Det er ikke slik at alle som tar seg et drag blir narkomane, faller utenfor eller blir psykisk syke. Det ser jo folk med egne øyne. Skremselspropaganda virker mot sin hensikt. Folk lukker ørene.

På den andre siden vet vi i dag at cannabis har noen skadelige effekter, og mange mener at ungdommen er spesielt utsatt. Det er i dag godt etablert at bruk av cannabis øker risikoen for noen somatiske sykdommer som lungesykdommer, kvalme og i sjeldne tilfeller hjerte/kar-sykdom, og for psykiske sykdommer.

Risikoen for psykotisk sykdom øker fire-, fem- eller seks ganger og risikoen for angst og depresjon dobles.

Mange ulike og solide undersøkelser viser at risikoen for psykotisk sykdom øker fire-, fem- eller seks ganger og at risikoen for angst og depresjon dobles.

Mange studier peker også mot nedsatte kognitive funksjoner og avhengighet. Dette er godt etablerte forskningsmessige sannheter. Likevel kan de fleste innta sin cannabis uten å merke dette. De fleste cannabisbrukere vil ikke oppleve slike negative konsekvenser.

Men noen får problemer. Hvorfor det? Her spiller flere faktorer sammen. Det handler om hvor mye cannabis man inntar, blant annet hvor sterk cannabisen er. Det handler om personlig sårbarhet, blant annet hvor gammel brukeren er.

For de fleste negative konsekvenser av cannabisbruk finnes det god forskning som viser at både mengde og styrke og personlig sårbarhet, inkludert ung alder, øker risikoen for de negative konsekvensene.

Der man før satte himmel og jord i bevegelse når noen hadde røyka en joint, får man i dag knapt et skuldertrekk.

Pass på ungdommen

Mange studier viser at noen får utløst schizofreni som følge av cannabisbruk og at risikoen er større desto yngre cannabisbrukeren er.

Cannabisbruk nedsetter kognitive evner mens du er ruset og en god tid etterpå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderer i sin siste kunnskapsoppsummering at kognitive svekkelsen antagelig kan kompenseres over tid hos voksne. Man vender tilbake til sitt nivå etter en tid.

Man frykter at det ikke er slik for ungdom. At svekkelsen ikke blir borte. For andre helsefarer forbundet med cannabis er ikke aldersgradienten like godt etablert. Men forskningen peker på at det er noe å vinne på å utsette debuten.

Nei, alle andre har ikke røykt hasj.

Jeg har en bekymring

Mye av den forskningen vi har rundt negative helseeffekter av cannabis kommer fra en tid da cannabisprodukter var langt svakere enn i dag.

Den viktigste psykoaktive ingrediensen i cannabis er tetrahydrocannabinol (THC). Vi vet at de fleste rusgivende effekter i cannabis kommer fra THC.

Mens THC-innholdet i cannabisprodukter så sent som ved årtusenskiftet lå på rundt ti prosent har det gjennomsnittlige innholdet av THC økt til 33 prosent i Kripos sine beslag i 2018.

Risikoen er antakelig større i dag enn bare for noen få år siden.

Dette er veldig høyt. Vi vet ikke hva denne økte styrken fører til. Det bekymrer meg.

Vi skal ikke drive skremselspropaganda. Vi skal komme med saklig informasjon. Slik informasjon må innebære at vi sier at det faktisk er helserisiko forbundet med bruk av cannabis.

På grunn av det økte innholdet av THC er antagelig risikoen større i dag enn bare for noen få år siden.

Og ikke minst: Ungdom er mest sårbare. Det er antagelig mye å hente på å utsette debuten av cannabisbruk. Det er faktisk aldri for sent å begynne med cannabis!