Kommentar

Derfor lurte Folkeopplysningen skoleelevene

Vi håper at dette bidrar til at folk blir mer kritiske til det de leser.

Per Arne Kalbakk

Folkeopplysningen har ikke gjort dette for å svekke demokratiet, men for å bidra til økt kunnskap om falske nyheter og manipulering av valg, skriver NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk og Jan Egil Ådland, prosjektredaktør i Folkeopplysningen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

NRK har latt Folkeopplysningen prøve å manipulere et skolevalg på Lillestrøm.

Det har vi ikke gjort for å svekke demokratiet, men for å bidra til økt kunnskap om falske nyheter og manipulering av valg.

Målet har ikke vært å lure elever og ungdomspolitikere, men å gjøre dem mer oppmerksomme på faren for å bli manipulert.

Folk vet for lite om manipulering

Produksjon og spredning av falske nyheter har blitt et økende demokratisk problem i verden.

Det er dokumentert flere tilfeller av omfattende og målrettet manipulering av velgere før politiske valg, og flere av disse kampanjene kan ha påvirket utfallet av valgene.

Det er fortsatt lite kunnskap blant folk flest om hvordan falske nyheter brukes for å påvirke politiske prosesser. NRK-programmet Folkeopplysningen ville derfor gjøre et eksperiment hvor en gruppe velgere ble utsatt for forsøk på skjult påvirkning, og undersøke om dette hadde noen påviselig effekt.

Vi forstår at et slikt eksperiment er kontroversielt.

Det var viktig for oss at eksperimentet ikke skulle påvirke utfallet av et reelt, demokratisk valg eller bidra til hets mot politikere.

Les også kronikken til rektor på Lillestrøm vgs.: Noen vil hevde at elevene er blitt lurt. Jeg mener ikke det.

Ble avslørt før valgdagen

Det ble derfor satt noen forutsetninger for gjennomføringen: Kampanjen foregikk i perioden inn mot skolevalget ved Lillestrøm videregående skole, men eksperimentet måtte avsløres i god tid før den reelle valgdagen.

Folkeopplysningen tok i bruk kampanjer og falske nyhetssaker, men ikke rettet mot enkeltpolitikere eller andre enkeltpersoner.

Det var også viktig for oss at ledelsen ved skolen mente at et slikt eksperiment kunne være positivt i deres arbeid med demokratiopplæring.

Det er fortsatt lite kunnskap blant folk flest om hvordan falske nyheter brukes for å påvirke politiske prosesser.

Håper folk blir mer kritiske

Målet med dette prosjektet har ikke vært å lure elever og ungdomspolitikere, men å gjøre dem mer oppmerksomme på faren for å bli manipulert gjennom målrettede kampanjer som bruker desinformasjon og falske nyheter som våpen.

Vi forstår at et slikt eksperiment er kontroversielt, ikke minst når det skjer under en reell valgkamp.

Eksperimentet hadde liten innvirkning på utfallet av valget.

Samtidig håper vi at dette først og fremst bidrar til at folk blir mer kritiske til det de leser, og hvem som er avsender for det man finner på nett og sosiale medier.

Dette var et eksperiment som var avgrenset til én videregående skole, og elevene ble grundig informert om hva som har skjedd dagen etter skolevalget.

Resultatene fra skolevalget tilsier for øvrig at eksperimentet hadde liten innvirkning på utfallet, og det kan jo tyde på at elevenes kritiske sans allerede er godt utviklet.