Kommentar

Derfor ble han dømt

Den tidligere politimannen tapte på alle punkter når dommen mot ham ble lest opp idag. Men rettssaken og dommen ga oss ikke svarene på hva som skjedde på Breviksbrua den kvelden.

Brevikbrua

Breviksbrua, der Linn Madelen Bråthen falt til sin død.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Dommen mot den tidligere politimannen vil av mange bli beskrevet som knusende. Han blir ikke trodd på sentrale punkter i sin forklaring, og retten har funnet en rekke skjerpende omstendigheter.

Nedre Telemark tingrett går langt i å si at 42-åringen er den eneste som vet sannheten om hva som skjedde på Breviksbrua. Men retten mener vi ikke har fått alle svarene.

Tingretten mener det er grunn til å tro at eks-politimannen ønsket å ha et seksuelt forhold til Linn Madelen Bråthen, og at dette var bakgrunnen for det som skjedde på brua. Retten er ikke i tvil om at det oppstod en kraftig krangel mellom tiltalte og Linn på brua, og retten er overbevist om at krangelen dreide seg om forholdet dem i mellom. I vurderingene har retten blant annet lagt vekt på den mye omtalte chatteloggen som indikerer et seksuelt forhold dem i mellom.

LES OGSÅ: NRKs dekning av saken.

Forlot en hjelpeløs kvinne

Det utslagsgivende er 42-åringens opptreden på brua i etterkant av denne krangelen. Tingretten mener han må ha forstått at han forlot en kvinne i en akutt, psykisk ustabil tilstand. «Under enhver omstendighet ble Linn forlatt av tiltalte i en hjelpeløs tilstand», heter det i dommen.

Han løy for både kvinnens samboer, familien og vennekretsen.

Olav Rønneberg, NRKs reportasjeleder for krim

Nedre Telemark tingrett slår videre fast at den 42 år gamle politimannen hadde en særlig plikt til å ta vare på Linn Madelen Bråthen, nettopp fordi han var politimann. Derfor blir han dømt i tråd med tiltalen.

Retten finner også andre skjerpende omstendigheter når straffen skal måles ut. Den tiltalte så at Linn havnet i vannet, men varslet ikke og foretok seg ikke noe ytterligere. I tillegg løy han for både kvinnens samboer, familien og vennekretsen om sitt kjennskap til saken. «Tiltaltes opptreden fremstår som hensynsløs», skriver tingretten. Det gikk over en uke før han til slutt endret politiforklaring og tilstod at han hadde vært på brua denne natten. Det skjedde først etter at han ble konfrontert med overvåkingsbilder som bekreftet dette.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Varslet anke

Den massive mediedekningen er heller ikke noe retten finner formildende for den tiltalte. Dommerne mener mannen kan skylde seg selv for det store mediefokuset. «Medieinteressen skyldes imidlertid langt på vei tiltaltes egne handlinger, særlig det forhold at tiltalte forklarte seg uriktig til politiet, til tross for at han var politimann», heter det videre.

Den tiltaltes forsvarer var rask med å varsle en anke til lagmannsretten. Det er ikke overraskende. Klientens forklaring blir ikke oppfattet som troverdig av tingretten. For de etterlatte er dommen en mager trøst, de sliter mest med at de ikke har fått vite hva som egentlig skjedde på brua den fatale augustnatten. Spørsmålet er om det vil komme noen flere svar i ankesaken.