Hopp til innhold
Kronikk

Frp-stormen og den norske boblen

Utenlandske mediers fokus på Norge kunne gitt ny innsikt om oss selv. Istedenfor blir alle krefter brukt på å tilsløre, fornekte og gå i forsvarsposisjon.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen omgitt av pressefolk

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen prøvde å overbevise utenlandsk presse om at Frp ikke er invandringsfiendtlig.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sirkuset vi har vært vitne til rundt Frp i det siste er interessant.

Som om det ikke var nok å sitte i regjeringsforhandlinger med Frp, skriver Høyre et brev til sine internasjonale støttespillere og kaller Frp for «et pragmatisk og løsningsorientert parti som tiltrekker seg en uforholdsmessig andel velgere med skepsis til norsk innvandringspolitikk».

De utenlandske medienes fokus på annerledeslandet Norge kunne ha blitt brukt som invitasjon til å anlegge et fugleperspektiv på oss selv. Istedenfor blir alle krefter brukt på å tilsløre, fornekte og gå i forsvarsposisjon.

Manglende oppgjør

Anders Behring Breivik-saken har blitt Norges hodepine. Hver gang noen nevner saken, hevdes det at det er galskap å trekke den frem som argument for eller mot noe som helst i politisk debatt.

Man skulle tro mannen bak terrorangrepet var utilregnelig eller at Norge hadde tatt et ordentlig oppgjør med tankegodset hans. Sannheten er at ingen av delene stemmer.

Under en artikkel på NRK Ytring om Frp i internasjonale medier finner vi følgende kommentar fra en leser:

«Mye av det Breivik sier er helt riktig i manges øyne, men overhodet ikke handlingene hans, det må folk være klinkende klar over»

Man skulle tro mannen bak terrorangrepet var utilregnelig eller at Norge hadde tatt et ordentlig oppgjør med tankegodset hans. Sannheten er at ingen av delene stemmer.

Tony og Bobby Burner

Dette er bare ett av mange eksempler som vi ofte har lest på nettet og hørt folk si de siste to årene.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

22. juli-tankegodset

Paradokset er at man i beste fall mener å ta avstand fra tankegodset til ABB, men likevel stemmer fortsatt en god del på det stortingspartiet som står nærmest nettopp dette tankegodset.

Og for første gang åpner H, V og KrF opp for at partiet får tilgang til regjeringskontorene!

Det er klart utenlandske medier ser med vantro på dette. Kan det hende at norske medier er rammet av Stockholmsyndromet her?

Hva er det vi, inkludert Frp-velgere, må ta avstand fra for å ikke knyttes til 22. juli-tankegodset?

  • Konspiratorisk tenkning som å tro at muslimer har en skjult agenda for å ta over Norge, f.eks. gjennom «særrettigheter» som Frps begrep «snikislamisering» er myntet på.
  • Syndebukk-strategi ved å beskylde minoriteter for ting de faktisk ikke er skyldige i, f.eks. finanskrise eller velferdsstatens slutt.
  • Dommedagsprofetier som tilsier at vi må reagere før det er for seint, f.eks. at norsk kultur blir oppløst gjennom økt innvandring.
  • At det foregår en demografisk krig hvor muslimer ved å føde flere barn enn andre skal gjøre Norge til et muslimsk land.

Må avlive myter med fakta

Trolig vil det ikke nytte å avlive hva folk tror på når man først styrker troen på islamsk overtakelse ved å påstå at det foregår en «snikislamisering», for så å nøle med å trekke påstanden tilbake.

Eller velge å la være å kommentere, slik Erna Solberg har gjort. Her må man gå til verks med fakta og kunnskap.

Etter å ha gjennomgått ABBs manifest, brukte én av oss, Bobby Burner, en hel masteroppgave på en av hans mange påstander.

Hensikten var å undersøke om det fantes grunnlag for å mene at det foregår en islamsk demografisk krigføring.

ABB brukte begrepet «Islamic Demographic Warfare» 70 ganger i manifestet sitt, og et Youtube-klipp med liknende tittel ble sett av over 10 millioner på to måneder i 2009.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ingen holdepunkt for Breiviks påstand

Stemmer det ABB påstår? Eller er dette enda en myte som er blitt til sannhet bare fordi enkelte tror på det og har gjentatt det ofte?

Det er ingen holdepunkter for ABBs påstand, heller ikke grunnlag for å generalisere om fødselsrater blant muslimske kvinner.

Tony og Bobby Burner

Det er riktig at kvinner som kommer til Norge fra Somalia og Irak har flere barn enn kvinner født i Norge eller deres medsøstre fra Iran og Pakistan, men deres døtre vil ikke føde like mange barn.

Faktum er at fødselsrater blant alle muslimske kvinner over hele Europa faller og nærmer seg fødselsrater til majoriteten i respektive land de bor i.

Dessuten er det store variasjoner når det gjelder fødselsrater blant muslimer fra bl.a. Iran og Indonesia på bunnen og kvinner fra bl.a. Somalia og Irak på toppen.

Dermed er det ingen holdepunkter for ABBs påstand, heller ikke grunnlag for å generalisere om fødselsrater blant muslimske kvinner.

Bygger opp under konspirasjonsteorier

Poenget vårt er at politiske ledere må ta ansvar og spre forskningsbasert kunnskap, istedenfor å bygge opp under myter og konspirasjonsteorier, slik fremtredende FrP-politikere til stadighet gjør.

Tror de selv på noen av disse mytene, så må de først lære seg grunnleggende vitenskapelig kildekritikk slik at de ikke tror på det de leser på diverse nettsider.

I november 2011 skrev vi et innlegg på Dagsavisens nettside som et forsøk på å starte en debatt omkring temaet.

Vi er klinkende klar over at «Mye av det Breivik sier er helt riktig i manges øyne». Nettopp derfor er vi fortsatt sjokkert over den manglende diskusjonen i norsk offentlighet av spørsmålene ovenfor.

Tony og Bobby Burner

Vi avsluttet innlegget med å fastslå at islam, feminisme og politisk korrekthet er pekt ut av den selvoppnevnte tempelridderen til å være ideologier/tankeganger som er roten til ødeleggelsen av europeisk og kristen kultur og sivilisasjon.

Deretter stilte vi følgende tre spørsmål:

  1. Hvor utbredt er den selvoppnevnte tempelridderens tankegang blant oss?
  2. Hvordan kommer den til uttrykk og spres i vårt samfunn?
  3. Er "truslene" (islam, feminisme, politisk korrekthet) reelle?

Det kom noen kommentarer fra leserne, men generelt kan vi si at responsen var urovekkende fraværende.

Savner diskusjon

Vi er klinkende klar over at «Mye av det Breivik sier er helt riktig i manges øyne». Nettopp derfor er vi fortsatt sjokkert over den manglende diskusjonen i norsk offentlighet av spørsmålene ovenfor.

Tydeligvis liker man seg i den norske boblen, uforstyrret fra alle utlendingene som selvsagt ikke forstår norsk politikk.