Replikk

Bevar indianer i leksikonet!

Å bruke ordet indianer har vært min måte å løfte frem min plass på.

Bildet viser en aymara-indianer som deltar i en demonstrasjon i La Paz, Bolivia i september i år..

Bildet viser en aymara-indianer som deltar i en demonstrasjon i La Paz, Bolivia i september i år (Illustrasjonsfoto).

Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Jeg er født aymara-indianer, som tilhører en befolkningsgruppe på over to millioner mennesker fra Andesfjellene i Sør-Amerika. De lever i hovedsak i områdene rundt Titicaca-sjøen, som deles mellom Bolivia og Peru. To kjente personligheter kan knyttes til denne befolkningen: Thor Heyerdahls bruk av sivbåter som inspirasjon i byggingen av Ra-flåtene, og Bolivias president Evo Morales som selv er aymara.

Stolt av å være indianer

Søndag formiddag skrev NRK (gjennom Dag og Tid) at ordet «indianer» skal bort fra Store norske leksikon (SNL) på bakgrunn av at «indianer er et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika». Sjefredaktør i SNL, Erik Bolstad begrunnet endringen med at ordet er upresist, og at leksikonet nettopp skal være «presist, og forståelig for folk i dag».

Det er ikke mulig å løpe fra sitt eget utseende.

Selv er jeg adoptert, og har derfor hatt hele min oppvekst i Norge. Samtidig har jeg alltid vært nysgjerrig og stolt av min opprinnelse. Jeg har også fått god kjennskap til den gjennom reiser, og ikke minst av foreldrene hjemme som har vært åpne og interesserte i å lære meg det jeg skulle ønske å vite om mitt kulturelle opphav. Det er ikke mulig å løpe fra sitt eget utseende, og som en del av dette har det vært viktig å gjøre det til en del av min identitet. For det at jeg nettopp kunne kalle meg selv for indianer, var viktig for en liten skolegutt som skulle bli forstått av jevnaldrende.

SNL poengterte at denne endringen ikke hadde sammenheng med Pocahontas-Siv og debatten tidligere i høst. Dette er heller ikke en forlengelse av den debatten, men et forsøk på å forklare hvilken betydning ordet kan ha fo en som selv har vokst opp som norsk-indianer.

Endringen hjelper ikke

Når ordet nå skal fjernes fordi det er upresist og tilhører historien, så er jeg uenig. Jeg støtter fullt ut den kampen som har blitt kjempet, og som ennå kjempes for rettighetene til urbefolkningen (for å være politisk korrekt) på det amerikanske kontinent. Samtidig tror jeg kampen kjempes bedre gjennom et språk som folk kan identifisere seg med, framfor at alt skal passe inn i det politisk korrekte språket i frykt for å støte noen. For vi snakker her om det norske språket, og våre egne assosiasjoner til det.

Vår kamp kjempes bedre gjennom et språk som folk kan identifisere seg med.

Indianere er å finne på hele kontinentet, og min egen gruppe tilhører kun en liten håndfull i den store mengden av ulik språk, kultur, historie og klestradisjoner. På den måten er ordet upresist fordi den søker å favne om en stor og varierende gruppe mennesker. Men av og til trenger vi enkle ord selv om det bringer frem stereotypier.

For hva er galt med stereotypiene hvis jeg selv fremhever det, og bruker det med stolthet?

Cowboy og indianer

Språkprofessor Finn-Erik Vinje skriver i samme artikkel at det er synd at dette ordet fjernes fordi det er mange der ute som forbinder det til cowboy-bøker. Min generasjon deler kanskje ikke like stor kjennskap til disse bøkene, men Pocahontas har vært av stor betydning. Den positive fremstillingen av indianere i denne filmen var med på å forme et bilde jeg kunne spille på i klasserommet med medelever.

Som en av svært få med annen hudfarge i både barnehage og barneskole på 90-tallet, hvor det store flerkulturelle mangfoldet som vi kjenner det i dag, ennå ikke hadde bredd om seg utenfor de største byene i Norge, ble nettopp «indianer» sentral som en del av min oppvekst. Dette ordet ble min måte å løfte frem, og ikke minst forklare min plass i dette mangfoldet på. Du kan ikke leke cowboy og indianer, uten en indianer.

For barn som ennå ikke har lært historien om «hvit overherredømme», ble ordet indianer heller ikke politisk betont.

Du kan ikke leke cowboy og indianer, uten en indianer.

Fremfor å bli møtt med fordommer og ordet indianer som noe negativt ladet, ble jeg møtt med nysgjerrighet og litt misunnelse.

Et gjenkjennelig ord

Målet må derfor våre å bruke et lettvint ord, og som ikke minst barn forstår. Så får det være opp til foresatte, og ikke minst skolen å lære dem historien bak. Så kan det godt hende at andre norsk-indianere har andre assosiasjoner til ordet enn meg.

Jeg er likevel ikke redd for at ordet skal forsvinne med det første, og stiller meg negativ til denne endring i SNL.

Indianer er et enkelt og gjenkjennelig ord. Dette er spesielt viktig for nysgjerrige barn som skal lære om det store mangfoldet som er der ute, og ikke minst sette ord på det.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter