Kronikk

Barn skal ikke lide for andres handlinger

Barn sendes ut av Norge til forfølgelse og fattigdom i Afghanistan.

Ødeleggelser i Afghanistan

Som kanskje mange av dere vet så er ikke Afghanistan det beste landet å bo i, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser ødeleggelser etter krigen i Afghanistan.

Foto: SHAH MARAI / Afp

Det er over 500 papirløse barn i Norge. Flere av dem er mellom tre og ti år. De barna har det ikke greit.

Mange av dem har norske venner, går på norsk skole og snakker norsk, men dessverre mener UDI/UNE at det er ikke en god nok grunn til at de barna skal få bo i Norge. Jeg selv har vært en av de barna. Jeg var papirløs i cirka seks år. Jeg levde i et mareritt der jeg alltid var redd for politiet.

Jeg trodde de skulle komme for å kaste meg ut av landet når som helst. Det ville ikke vært lett å bli tvangsflyttet, med tanke at jeg hadde bodd her i seks år og ikke hadde vært i hjemlandet mitt på åtte. Jeg er sikker på at foreldrene mine ville blitt arrestert med en gang hvis vi ble sendt tilbake. Hva skulle jeg gjøre i Iran alene?

LES OGSÅ: 36 barn tvangsutsendt i år

Utvist og forfulgt

Mange av de papirløse barna har allerede blitt kastet ut av landet. For ikke så lenge siden ble to familier sendt tilbake til Afghanistan. Jeg kjente den ene familien og vet at de nå har problemer. Hvis ikke hadde de ikke brukt alle pengene sine på å komme til Norge.

Foreldrene mine ville blitt arrestert med en gang hvis vi ble sendt tilbake.

Soroush Moradpour

Som kanskje mange av dere vet så er ikke Afghanistan det beste landet å bo i. Hvis du støtter Taliban så er myndighetene etter deg, hvis du støtter myndighetene så er Taliban etter deg. Hvis du er nøytral, er begge etter deg.

Familien som ble sendt ut hadde en sønn på 13–14 år og ei datter på 4–5 år. Sønnen hadde norske venner, han spilte fotball, gikk på norsk skole, men så blir de sendt ut av landet fordi UDI mener at de ikke trenger beskyttelse.

Kronikken fortsetter etter reportasjen.

Det har vært en sterk økning i antall barn som blir tvangsutsendt til Afghanistan i år, viser tall fra Politiets Utlendingsenhet.

Hassan Maqsodi er en av 20 mindreårige som ble uttransportert til Afghanistan i august

De er nå i Afghanistan, moren i familien er syk, de har ikke penger og livet deres er i fare. Hvem skal få skylden hvis de blir drept? UDI? Skal vi virkelig risikere andres liv ved å sende dem tilbake fordi UDI mener at de ikke trenger beskyttelse?

Må få bli etter tre år

Jeg mener at vi har en mislykket asylpolitikk. Jeg er ganske sikker på at den blåblå regjeringen ikke kommer til å bry seg, men jeg ber alle de stortingsrepresentantene som bryr seg om å ta opp denne saken. Fordi den asylpolitikken vi har nå er helt feil.

Jeg levde i et mareritt der jeg alltid var redd for politiet.

Soroush Moradpour

Det er på tide å gjøre noe. Å leve som papirløs i flere år med frykten for at politiet kommer midt på natta for å kaste deg ut av landet, er ikke lett.

Å bo i Norge i to-tre år er nok til å bli en del av det norske samfunnet. Jeg mener at hvis staten ikke har klart og få sendt ut folk før etter tre år, så har staten mislykkes. Da skal ikke barna trenge å lide.